• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

Oznámenie

štvrtok, 12 júl 2018 09:50 Napísal(a)
V čase letných prázdnin t. j. počas júla a augusta 2018 sú stanovené stránkové hodiny pre verejnosť takto: Pondelok - Piatok           10.00 hod. – 12.00 hod.      Potvrdzovanie potvrdení o návšteve školy a ostatných tlačív slúžiacich pre zľavnené cestovné pre žiakov na školský rok 2018/2019 sa bude realizovať pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka až v  auguste od 27. 8. 2018.      Žiakom 1. ročníka budú potvrdené tlačivá až v prvý deň nástupu do školy 3. septembra 2018 prostredníctvom triednych učiteľov.      Ing. Katarína Pindešová, riaditeľka SUŠ Prešov                                        …
Vážení rodičia žiakov 1. ročníka v šk. roku 2018/2019! Touto formou Vám zverejňujeme základné informácie a pokyny k štúdiu vašich detí – našich budúcich prvákov. Veríme, že tieto informácie budú pre Vás postačujúce, v prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte na t. č. 051/77 11 458 v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod. Ing. Pindešová, riaditeľka školy

Záver školského roka

piatok, 29 jún 2018 17:19 Napísal(a)

Športový deň - 28.6.2018

štvrtok, 28 jún 2018 10:49 Napísal(a)
Dňa 28.6.2018 sa uskutočnil Olympijský festival detí a mládeže - športový deň SUŠ, ktorého sa zúčastnili študenti celej školy. Športové disciplíny prebiehali bez problémov, v duchu fair play zo strany súťažiacich, ako aj rozhodcov. Súťažilo sa vo futbale, kde 1. miesto vybojovali žiaci III.A, 2. miesto III.B a 3. miesto II.A. Stolný tenis vyhrala III.B, 2. miesto I.A a 3. miesto II.A trieda. Víťazom v bedmintone sa stala III.A, 2. miesto obsadila III.B a 3. miesto patrilo I.A. Celkovým víťazom sa stala III.B trieda s počtom bodov 35. Na záver bol zrealizovaný priateľský zápas v bedmintone a futbale žiakov proti učiteľom o šampióna SUŠ, s čestným víťazstvom učiteľov. FOTOGALÉRIA

Krajinársky kurz - Kysak

štvrtok, 28 jún 2018 09:17 Napísal(a)
V dňoch od 11.6.2018 - 14.6.2018 sme absolvovali krajinársky kurz a kurz letných pohybových aktivít v rekreačnom stredisku Kysak - Brezie. Aj napriek nepriazni počasia sa celý kurz niesol v pohodovej atmosfére, kde sa žiaci II.A triedy mohli plne venovať kresbe a maľbe prírody a architektúry, a pritom si vychutnávať pokoj okolia. Každý večer prebiehalo hodnotenie prác žiakov, kde sa žiaci dobre mierenými radami od pedagógov mohli poučiť na vlastnej práci, ako aj na práci svojich spolužiakov. Výsledkom kurzu sú pekné práce našich žiakov, za čo im patrí veľká pochvala, ako aj za vzornú disciplínu počas trvania celého kurzu. Mgr. H. Čišková  FOTOGALÉRIA

Milujem svoje mesto - 30.5.2018

štvrtok, 28 jún 2018 08:40 Napísal(a)
Dňa 30.5.2018 sme sa zúčastnili dobrovoľníckej akcie "Milujem svoje mesto", kde sme v spolupráci s mestom Prešov mohli zveľadiť areál našej školy. Zapožičaním pracovného náradia z mestského úradu sme mali možnosť upraviť prostredie našej školy, vyrovnať terén zelene pred budovou školy, odstrániť burinu a spoločnými silami sa pričiniť o skrášlenie miesta, kde trávime veľkú časť našich pracovných aj školských povinností. Všetkým zúčastneným a zainteresovaným patrí veľká vďaka. Mgr. H. Čišková 

Chuť žiť - 28. mája

štvrtok, 28 jún 2018 08:27 Napísal(a)
28. mája sme mali možnosť zúčastniť sa zaujímavej prednášky o PPP (problémy príjmu potravy). Prednášky sa zúčastnili žiaci III.A a III.B triedy. Dievčatá, ktoré prednášali, sa rozdelili na 3 stanovištia, pri ktorých sme sa dozvedeli rozdielne veci o anorexii. Počuli sme príbeh dievčaťa, ktoré anorexiu prekonalo, pohľad psychologičky na tento problém a rady od nutričnej poradkyne. Čo nás možno zarazilo, bolo to, že sa rozprávalo len o anorexii a na iné PPP ani neupozornili. Každopádne sme nabrali nové poznatky a bolo to príjemné spestrenie školského dňa.Klaudia Petráková, Nina Fűrješová
Výsledky prijímacích skúšok po 2. kole (19.6.2018) v  šk. roku 2018/2019 Por. číslo  Kód žiaka  Body za ZŠ a súťaže  Body za prijímacie skúšky  Body  celkom  Kód rozhodnutia Študijný odbor, na kt. bol žiak prijatý  1.   S152 0 138 162 PT 8260 M propagačné výtvarníctvo  2.  S150 0 171 189 PT 8221 M 11 dizajn - grafický a priestorový dizajn 3.  S151 0 138 152 PT 8221 M 11 dizajn - grafický a priestorový dizajn 4.  S153 0 138 168 PT 8261 M propagačná grafika      
V piatok, 1. júna 2018, o 13,30 hodine stredoeurópskeho letného času v priestoroch Caraffovej väznice, na Jarkovej ulici č.13090/28A, GPS 48,996984 21,238937 v Prešove, bolo oficiálne uzavretých skoro 34 tisíc hodín radostí i strastí, štúdií i zábavy, výtvarných únikov i presných zásahov našich končiacich štvrtákov. Zišli sme sa tam, aby sme uzavreli jednu kapitolu života mladých ľudí, ktorí v našej škole študovali. Zišli sme sa, aby sme vernisážou maturitných prác, ich obhajobou a samotnými skúškami dospelosti formálne ukončili jedno obdobie života a zároveň pomohli otvoriť bázlivý vstup „malkáča“do sveta „veľkáčov“. Študentské výtvarné práce, ktoré sú inštalované v historických priestoroch väznice sú výsledkom nielen štyroch rokov učenia sa, ale sú…

Kožaz 2018

piatok, 08 jún 2018 08:27 Napísal(a)
V dňoch 30.5.- 1.6.2018 žiaci III.A a III.B absolvovali kurz na ochranu života a zdravia. V prvý deň mali možnosť priamo v spolupráci s Červeným krížom vyskúšať si prvú pomoc v rôznych situáciách ohrozenia zdravia človeka. Pokračovali sme v upratovaní areálu školy v rámci projektu ,,Milujem svoje mesto“. Druhý deň sme absolvovali turistický presun na Kvašnú vodu, kde sme spoločne zakladali oheň a oboznámili sa s buzolou a mapou "Šarišskej vrchoviny". V posledný deň horúceho počasia sme mali pochod na Borkút a popoludňajší program na Hlavnej ulici v Prešove. Žiaci kurz zvládli na veľmi dobrej úrovni a s dobrou náladou.Mgr. Hovanová  
Strana 1 z 8