• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

Dnes sme v priestoroch prešovského Cinemaxu privítali šk. rok 2018/2019. Prajeme teda nielen našim prvákom, ale aj všetkým žiakom školy, ako aj pedagógom, úspešný krok do pracovného tempa - okoreneného dávkou optimizmu, elánu a šťastia.