• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

Atletická súťaž - 4.5.2018

štvrtok, 17 máj 2018 14:49 Napísal(a)
V letný slnečný deň, 4.5.2018, sa aj naši žiaci a žiačky zúčastnili atletickej súťaže pre stredné školy na ZŠ- Šmeralova v Prešove. Školu sme reprezentovali v behoch, skokoch, vrhoch a podarilo sa nám obsadiť krásne 2. miesto vo vrhu guľou, a to žiakom II.A triedy - D. Demčákom. V skoku do výšky žiak I.A triedy, J. Komorník, obsadil 4.miesto. Deň prebiehal v príjemnej súťaživej atmosfére, všetci žiaci nás vzorne reprezentovali, a preto im ďakujeme za účasť a umiestneným srdečne blahoželáme. Mgr. Hovanová
Vedenie školy a Rada rodičov pri Strednej umeleckej škole v Prešove si Vám dovoľujú oznámiť, že dňa 03.05.2018 sa od 16.00 hod. do 17.00 hod. uskutočnia individuálne konzultácie zákonných zástupcov žiakov s triednymi učiteľmi a pedagogickými zamestnancami v priestoroch Strednej umeleckej školy, Vodárenská 3, Prešov.

Riaditeľské voľno

streda, 25 apríl 2018 21:06 Napísal(a)
Riaditeľka Strednej umeleckej školy v Prešove oznamuje, že na dni 30.apríla 2018 a 7.mája2018 udeľuje žiakom školy z organizačných dôvodov riaditeľské voľno. Vyučovanie sa začne2.mája 2018 a 9.mája 2018 t. j. v stredu. Tento deň sa bude vyučovať podľa rozvrhuhodín platného pre pondelok. Vo štvrtok a piatok sa bude vyučovať podľa rozvrhuhodín platného pre tieto dni.  Ing. Katarína Pindešováriaditeľka školy

Vernisáž "FIGURÁLNA KRESBA-MAĽBA"

streda, 25 apríl 2018 20:58 Napísal(a)
FOTOGALÉRIA

Inovujeme

streda, 25 apríl 2018 20:04 Napísal(a)
Dňa 20.4. 2018 sme sa zúčastnili inovačného workshopu v rámci národného projektu inovujme.sk. Realizovala ho Slovenská inovačná a energetická v rámci operačného programu Výskum a inovácie a financovaný bol z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. SIEA je implementačnou agentúrou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Vyškolení lektori strávili 5 hodín so študentmi 3. ročníka a naučili ich, ako myslieť kreatívne a inovatívne. Prostredníctvom hier, cvičení a testov prichádzali na nové nápady a na konci workshopu ich prezentovali vedeniu školy v podobe inovatívnych nápadov využitia zelene a betónových plôch v prednej časti areálu školy. H. Čišková  FOTOGALÉRIA
Galéria v Carafovej väznici BIENÁLE KRESBY A GRAFIKY 2018 19. apríl – 26. máj 2018, vernisáž 19. apríla 2018 o 17.h. Mestská galéria v Prešove Galéria v Carafovej väznici raz do roka poskytuje priestor aj širokej verejnosti. Tohto roku sa už po tretíkrát predstavia v galérii tí najlepší, ktorí inklinujú k tvorbe ceruzou a grafickým technikám. Odborná porota v zložení akad. maliarka Anna Gregorová, Mgr. art. Zuzana Kaliňáková, Mgr. art Jakub Scholtés vybrala 19 autorov, ktorých práce budú vystavené v galérii. Najviac ocenených je zo SUŠ Vodárenská, úspech dosiahli aj niektorí zo SSOŠ ELBA, ďalší sú z radov verejnosti. Súčasťou Bienále bude aj výstava s názvom Nebyť ticho, keď sa koná zlo,…

Oznam

Napísal(a)
Milí žiaci, na základe zapojenia sa do súťaže Teendesign 2017 nám Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni ponúkla kurzy letnej školy umenia ArtCamp. Prehľad kurzov nájdete na adrese https://www.fdu.zcu.cz/cz/1776-artcamp-prehled-kurzu-2018. V prípade záujmu sa registrujte. Registračný formulár nájdete na tejto adrese: https://www.fdu.zcu.cz/cz/320-artcamp-registrace. ArtCamp je vhodný najmä pre žiakov III. ročníka, ale nie to pravidlo . Záujemcovia o ArtCamp môžu kontaktovať Ing. arch. Alžbetu Novákovú.
Počas konania talentových skúšok na SUŠ v Prešove sa žiaci školy zúčastnili divadelného predstavenia Zelené jelene v Babadle na Solivare. Dramatizáciu literárnej predlohy pre toto divadelné predstavenie robil náš kolega Juraj Mandel. Autorom literárnej predlohy je Ľubomír Feldek. Knižku Zelené jelene napísal jej autor v roku 1963, ale prvýkrát bola vydaná až v roku 1968. Príbeh je podaný modernou formou, vyzdvihuje ľudské hodnoty, kladie dôraz na spoluprácu medzi ľuďmi, tvorivosť a poctivosť. Na strane druhej odsudzuje pretvárku, vyvyšovanie nad druhými. V príbehu je ukrytá satira na politickú cenzúru. Táto téma je aktuálna i v súčasnosti. Hlavnými postavami sú básnik Eduard a maliar Anastáz, ktorí vytvoria jedinečný umelecký…
Strana 1 z 6