• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

Výsledky prijímacích skúšok po 2. kole (19.6.2018) v  šk. roku 2018/2019 Por. číslo  Kód žiaka  Body za ZŠ a súťaže  Body za prijímacie skúšky  Body  celkom  Kód rozhodnutia Študijný odbor, na kt. bol žiak prijatý  1.   S152 0 138 162 PT 8260 M propagačné výtvarníctvo  2.  S150 0 171 189 PT 8221 M 11 dizajn - grafický a priestorový dizajn 3.  S151 0 138 152 PT 8221 M 11 dizajn - grafický a priestorový dizajn 4.  S153 0 138 168 PT 8261 M propagačná grafika      
V piatok, 1. júna 2018, o 13,30 hodine stredoeurópskeho letného času v priestoroch Caraffovej väznice, na Jarkovej ulici č.13090/28A, GPS 48,996984 21,238937 v Prešove, bolo oficiálne uzavretých skoro 34 tisíc hodín radostí i strastí, štúdií i zábavy, výtvarných únikov i presných zásahov našich končiacich štvrtákov. Zišli sme sa tam, aby sme uzavreli jednu kapitolu života mladých ľudí, ktorí v našej škole študovali. Zišli sme sa, aby sme vernisážou maturitných prác, ich obhajobou a samotnými skúškami dospelosti formálne ukončili jedno obdobie života a zároveň pomohli otvoriť bázlivý vstup „malkáča“do sveta „veľkáčov“. Študentské výtvarné práce, ktoré sú inštalované v historických priestoroch väznice sú výsledkom nielen štyroch rokov učenia sa, ale sú…

Kožaz 2018

piatok, 08 jún 2018 08:27 Napísal(a)
V dňoch 30.5.- 1.6.2018 žiaci III.A a III.B absolvovali kurz na ochranu života a zdravia. V prvý deň mali možnosť priamo v spolupráci s Červeným krížom vyskúšať si prvú pomoc v rôznych situáciách ohrozenia zdravia človeka. Pokračovali sme v upratovaní areálu školy v rámci projektu ,,Milujem svoje mesto“. Druhý deň sme absolvovali turistický presun na Kvašnú vodu, kde sme spoločne zakladali oheň a oboznámili sa s buzolou a mapou "Šarišskej vrchoviny". V posledný deň horúceho počasia sme mali pochod na Borkút a popoludňajší program na Hlavnej ulici v Prešove. Žiaci kurz zvládli na veľmi dobrej úrovni a s dobrou náladou.Mgr. Hovanová  
Zraz žiakov je 11.6.2018 - pondelok o 7:45 na vlakovej stanici v Prešove. Kto ešte neodovzdal tlačivo vyhlásenia, urobiť tak ihneď. H. Čišková  LINK
Riaditeľstvo strednej umeleckej školy na Vodárenskej ul. č. 3 v Prešove oznamuje, že dňa 19.6.2018 sa uskutoční 2. kolo talentových skúšok. Prihlášku na štúdium na strednej škole je potrebné doručiť v termíne do 12.6.2018. V prípade, ak uchádzač úspešne vykonal talentovú skúšku na výtvarnom odbore na inej strednej škole, pripojí k prihláške overenú kópiu alebo originál rozhodnutia riad. školy (po overení bude originál rozhodnutia vrátený). Ďalšie informácie o voľných miestach a kritériách pre prijatie - LINK 

Harmonogram ročníkových projektov

nedeľa, 27 máj 2018 08:56 Napísal(a)
Harmonogram ročníkových projektov - viď príloha 

Účelové cvičenie (23.5.2018)

nedeľa, 27 máj 2018 08:33 Napísal(a)
Dňa 23.5.2018 sa žiaci I.A, I.B a II.A triedy zúčastnili účelového cvičenia v počte 51 žiakov. Spoločne sme strávili pekný deň v prírodnom prostredí, a to prechodom po hrebeni od Petöfiho pomníka na Malkovskú hôrku s ukončením za prešovskou kalváriou. Aj keď predpoveď počasia nám nepriala, nikto z nás nezmokol a odchádzali sme spokojní a s úsmevom, že počasie vydržalo a mohli sme stráviť čas spoločne.Mgr. S. Hovanová - autorka fotografií - Lenka Vargová FOTOGALÉRIA

Rozlúčka štvrtákov

piatok, 25 máj 2018 10:08 Napísal(a)
FOTOGALÉRIA
Strana 1 z 7