• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

Zraz žiakov je 11.6.2018 - pondelok o 7:45 na vlakovej stanici v Prešove. Kto ešte neodovzdal tlačivo vyhlásenia, urobiť tak ihneď. H. Čišková  LINK
Riaditeľstvo strednej umeleckej školy na Vodárenskej ul. č. 3 v Prešove oznamuje, že dňa 19.6.2018 sa uskutoční 2. kolo talentových skúšok. Prihlášku na štúdium na strednej škole je potrebné doručiť v termíne do 12.6.2018. V prípade, ak uchádzač úspešne vykonal talentovú skúšku na výtvarnom odbore na inej strednej škole, pripojí k prihláške overenú kópiu alebo originál rozhodnutia riad. školy (po overení bude originál rozhodnutia vrátený). Ďalšie informácie o voľných miestach a kritériách pre prijatie - LINK 

Harmonogram ročníkových projektov

nedeľa, 27 máj 2018 08:56 Napísal(a)
Harmonogram ročníkových projektov - viď príloha 

Účelové cvičenie (23.5.2018)

nedeľa, 27 máj 2018 08:33 Napísal(a)
Dňa 23.5.2018 sa žiaci I.A, I.B a II.A triedy zúčastnili účelového cvičenia v počte 51 žiakov. Spoločne sme strávili pekný deň v prírodnom prostredí, a to prechodom po hrebeni od Petöfiho pomníka na Malkovskú hôrku s ukončením za prešovskou kalváriou. Aj keď predpoveď počasia nám nepriala, nikto z nás nezmokol a odchádzali sme spokojní a s úsmevom, že počasie vydržalo a mohli sme stráviť čas spoločne.Mgr. S. Hovanová - autorka fotografií - Lenka Vargová FOTOGALÉRIA

Rozlúčka štvrtákov

piatok, 25 máj 2018 10:08 Napísal(a)
FOTOGALÉRIA

Plató

Napísal(a)
Umenie „aktívne“ sa nám podarilo vnímať 03.05.2018 počas viacerých výstav prezentujúcich sa v Caraffovej väznici a Šarišskej galérii v Prešove. Caraffova väznica prezentovala to najlepšie z Bienále kresby a grafiky 2018, výstava World in my eyes (Depeche Mode) odhalila zberateľskú vášeň a radosť Ivana Veleckého. Silou osobnej výpovede sa vyznačovali ilustrácie BIB 2018. Naše poďakovanie patrí PaedDr. J. Langovej za odborný výklad k histórii Caraffovej väznice. V Šarišskej galérii nás okrem pracovníkov samotných privítala aj autorka výstavy Plató Dorota Sadovská a kurátor výstavy PhDr. Miro Procházka. Tí nám priblížili prezentovanú výstavu. Dorota Sadovská sa počas workshopu prezentovala aj ďalšou svojou tvorbou. V závere sme spolu diskutovali na tému výtvarného…
Zoznam pracovných pomôcok na krajinársky kurz       Pomôcky:   - skicár A/4, výkresy A/3 (cca 10 ks), A/2 (cca 10 ks), - obal na výkresy (namiesto dosky) - ceruzky (rôzna tvrdosť), strúhadlo, prípadne orezávač - uhlík a rudka, fixatív - pastel (suchý, mastný) - štetce (okrúhle na akvarel, rôzne veľkosti, ploché na temperu – rôzne veľkosti, aspoň 2 veľkosti), paleta - farby (vodové a tempera) - redisové perá, dámske perá, tuš (čierny, prípadne hnedý), nádoba na vodu a plastová fľaša na vodu, handričky na vytieranie štetcov - lepiaca páska (prípadne štipce na upevnenie papiera) - rybárska stolička, prípadne molitan alebo kus…

Atletická súťaž - 4.5.2018

štvrtok, 17 máj 2018 14:49 Napísal(a)
V letný slnečný deň, 4.5.2018, sa aj naši žiaci a žiačky zúčastnili atletickej súťaže pre stredné školy na ZŠ- Šmeralova v Prešove. Školu sme reprezentovali v behoch, skokoch, vrhoch a podarilo sa nám obsadiť krásne 2. miesto vo vrhu guľou, a to žiakom II.A triedy - D. Demčákom. V skoku do výšky žiak I.A triedy, J. Komorník, obsadil 4.miesto. Deň prebiehal v príjemnej súťaživej atmosfére, všetci žiaci nás vzorne reprezentovali, a preto im ďakujeme za účasť a umiestneným srdečne blahoželáme. Mgr. Hovanová
Strana 2 z 8