• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

Vernisáž - "TO NAJLEPŠIE" - Veľký Šariš

nedeľa, 11 marec 2018 18:16 Napísal(a)
FOTOGALÉRIA 

Súťaž - "NAJPORTRÉT 2018"

utorok, 06 marec 2018 06:53 Napísal(a)

Pozvánka - "TO NAJLEPŠIE"

pondelok, 05 marec 2018 14:52 Napísal(a)

Vernisáž - "PRIENIKY"

pondelok, 05 marec 2018 08:46 Napísal(a)
FOTOGALÉRIA

Pozvánka na výstavu

streda, 21 február 2018 09:25 Napísal(a)

Fašiangy

pondelok, 12 február 2018 08:17 Napísal(a)
V utorok, 13. 2. 2018 sa lúčime s fašiangovým obdobím. Obdobie plesov, zábav, diskoték a karnevalov sa končí pred Popolcovou stredou. Nezvyčajné masky, folklórne tradície a zvyky spolu s  veľkolepou ľudovou zábavou patria k našim národným zvyklostiam. Aj žiaci II. A triedy, z odboru propagačné výtvarníctvo, si vytvorili kašírované masky, ku ktorým si ešte dotvoria kostým a zábava sa môže začať. Mgr. Marta Feketeová                     FOTOGALÉRIA

Educate Slovakia 2018

štvrtok, 08 február 2018 11:25 Napísal(a)
V rámci projektu Educate Slovakia v termíne od 29. januára do 1. februára 2018 na našej škole pôsobili 4 stážisti – lektori anglického jazyka: Bohdan a Anton z Ukrajiny , Abigale a Fiani z Indonézie. Ich zásluhou naši žiaci získali nové informácie o ich krajinách nielen z geografického hľadiska, ale dozvedeli sa aj o tradíciách, kultúre, životnom štýle a známych osobnostiach Indonézie a Ukrajiny. Dôležitý bol samozrejme nielen anglický jazyk, ale aj kontakt so stážistami a malá exkurzia s nimi po Prešove. Takže naši žiaci aj stážisti mali možnosť rozšíriť si interkultúrne poznanie. PhDr. Viera Nižníková

„ Kritéria na prijatie – talentové skúšky SUŠ“

utorok, 30 január 2018 14:47 Napísal(a)
Kritériá na prijatie - talentové skúšky na našej škole - LINK

Lyžiarsky kurz 2017-18 - Drienica

štvrtok, 25 január 2018 10:56 Napísal(a)
V dňoch 15.1. - 19.1.2018 sa žiaci I.A a I.B triedy zúčastnil kurzu pohybových aktivít so zameraním na zimné športy v horskom rekreačnom stredisku Drienica - Lysá. Personálne zabezpečenie tvorili Mgr. Hovanová, PaedDr. Trinkovičová, Mgr. art. Varchoľ a Mgr. art. Seman. Celkovo hodnotím priebeh LVVK na výbornej úrovni a môžem skonštatovať, že ciele a úlohy kurzu boli splnené. Žiaci si vybudovali pozitívny vzťah k lyžovaniu a odchádzali spokojní. Lyžiarsky kurz aj školská akcia boli prínosom pre formovanie osobnosti žiakov, ich sociálny rozvoj a budovanie vzťahu k pohybovým aktivitám v prírode.     Mgr. Hovanová FOTOGALÉRIA

Poznávací zájazd - Poľsko - pre I. a II. ročník

streda, 24 január 2018 17:16 Napísal(a)
V dňoch 16. - 17.4.2018 sa uskutoční kultúrno - poznávací zájazd pre I. a II. ročníky - záväzné prihlášky do 1.2.2018. Informovaný súhlas na stiahnutie-tu. 
Strana 3 z 6