• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

Vernisáž "FIGURÁLNA KRESBA-MAĽBA"

streda, 25 apríl 2018 20:58 Napísal(a)
FOTOGALÉRIA

Inovujeme

streda, 25 apríl 2018 20:04 Napísal(a)
Dňa 20.4. 2018 sme sa zúčastnili inovačného workshopu v rámci národného projektu inovujme.sk. Realizovala ho Slovenská inovačná a energetická v rámci operačného programu Výskum a inovácie a financovaný bol z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. SIEA je implementačnou agentúrou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Vyškolení lektori strávili 5 hodín so študentmi 3. ročníka a naučili ich, ako myslieť kreatívne a inovatívne. Prostredníctvom hier, cvičení a testov prichádzali na nové nápady a na konci workshopu ich prezentovali vedeniu školy v podobe inovatívnych nápadov využitia zelene a betónových plôch v prednej časti areálu školy. H. Čišková  FOTOGALÉRIA
Galéria v Carafovej väznici BIENÁLE KRESBY A GRAFIKY 2018 19. apríl – 26. máj 2018, vernisáž 19. apríla 2018 o 17.h. Mestská galéria v Prešove Galéria v Carafovej väznici raz do roka poskytuje priestor aj širokej verejnosti. Tohto roku sa už po tretíkrát predstavia v galérii tí najlepší, ktorí inklinujú k tvorbe ceruzou a grafickým technikám. Odborná porota v zložení akad. maliarka Anna Gregorová, Mgr. art. Zuzana Kaliňáková, Mgr. art Jakub Scholtés vybrala 19 autorov, ktorých práce budú vystavené v galérii. Najviac ocenených je zo SUŠ Vodárenská, úspech dosiahli aj niektorí zo SSOŠ ELBA, ďalší sú z radov verejnosti. Súčasťou Bienále bude aj výstava s názvom Nebyť ticho, keď sa koná zlo,…

Oznam

Napísal(a)
Milí žiaci, na základe zapojenia sa do súťaže Teendesign 2017 nám Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni ponúkla kurzy letnej školy umenia ArtCamp. Prehľad kurzov nájdete na adrese https://www.fdu.zcu.cz/cz/1776-artcamp-prehled-kurzu-2018. V prípade záujmu sa registrujte. Registračný formulár nájdete na tejto adrese: https://www.fdu.zcu.cz/cz/320-artcamp-registrace. ArtCamp je vhodný najmä pre žiakov III. ročníka, ale nie to pravidlo . Záujemcovia o ArtCamp môžu kontaktovať Ing. arch. Alžbetu Novákovú.
Počas konania talentových skúšok na SUŠ v Prešove sa žiaci školy zúčastnili divadelného predstavenia Zelené jelene v Babadle na Solivare. Dramatizáciu literárnej predlohy pre toto divadelné predstavenie robil náš kolega Juraj Mandel. Autorom literárnej predlohy je Ľubomír Feldek. Knižku Zelené jelene napísal jej autor v roku 1963, ale prvýkrát bola vydaná až v roku 1968. Príbeh je podaný modernou formou, vyzdvihuje ľudské hodnoty, kladie dôraz na spoluprácu medzi ľuďmi, tvorivosť a poctivosť. Na strane druhej odsudzuje pretvárku, vyvyšovanie nad druhými. V príbehu je ukrytá satira na politickú cenzúru. Táto téma je aktuálna i v súčasnosti. Hlavnými postavami sú básnik Eduard a maliar Anastáz, ktorí vytvoria jedinečný umelecký…
Dňa 13.03.2018 sa žiaci SUŠ v Prešove zúčastnili filmového predstavenia v priestoroch Wawe centrum nezávislej kultúry, Hlavná 121, Prešov. Žiakom boli premietnuté animované filmy Bloody Mary a Cesta do fantázie. Výber animovaných filmov nebol náhodný, ale mal edukačný charakter a bol typickým príkladom pre predmet klasická animácia. PaedDr. M. Valičková
Aj tento rok si žiaci mohli užiť čaro nočnej oblohy. Spolu so žiakmi 1. ročníka sme 10. 4. 2018 navštívili Planetárium v Prešove, kde sme si pozreli hudobný program The Beatles, ktorý bol veľmi zaujímavý a inšpiratívny. Nočnou oblohou sa ozývali najväčšie hity tejto anglickej rokenrolovej legendy a premietali fotografie z ich života. Tešíme sa na ďalšiu návštevu. PaedDr. M. Trinkovičová  
Dňa 14. marca 2018 sme si boli pozrieť v kine animovaný film „Coco“. A zatiaľ čo sa naši spolužiaci z najvyššieho ročníka potili pri PF IČ MS, my sme si vychutnali túto milú a dojemnú hudobnú komédiu ocenenú na mnohých filmových festivaloch, vrátane prestížneho Oscara. Mgr. Mikolaj
V rámci prevencie sociálno-patologických javov mali žiaci III. A a III. B triedy dňa 5.4.2018 počas vyučovania prednášku, ktorej hlavným cieľom bolo ozrejmiť študentom pravdu o možnej diskriminácii medzi mužom a ženou. Prednáška bola vedená slečnou Jankou Beňovou, prednášateľkou z občianskeho združenia MyMamy. Mgr. Hovanová
Strana 3 z 8