• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

Pozvánka na výstavu

streda, 21 február 2018 09:25 Napísal(a)

Fašiangy

pondelok, 12 február 2018 08:17 Napísal(a)
V utorok, 13. 2. 2018 sa lúčime s fašiangovým obdobím. Obdobie plesov, zábav, diskoték a karnevalov sa končí pred Popolcovou stredou. Nezvyčajné masky, folklórne tradície a zvyky spolu s  veľkolepou ľudovou zábavou patria k našim národným zvyklostiam. Aj žiaci II. A triedy, z odboru propagačné výtvarníctvo, si vytvorili kašírované masky, ku ktorým si ešte dotvoria kostým a zábava sa môže začať. Mgr. Marta Feketeová                     FOTOGALÉRIA

Educate Slovakia 2018

štvrtok, 08 február 2018 11:25 Napísal(a)
V rámci projektu Educate Slovakia v termíne od 29. januára do 1. februára 2018 na našej škole pôsobili 4 stážisti – lektori anglického jazyka: Bohdan a Anton z Ukrajiny , Abigale a Fiani z Indonézie. Ich zásluhou naši žiaci získali nové informácie o ich krajinách nielen z geografického hľadiska, ale dozvedeli sa aj o tradíciách, kultúre, životnom štýle a známych osobnostiach Indonézie a Ukrajiny. Dôležitý bol samozrejme nielen anglický jazyk, ale aj kontakt so stážistami a malá exkurzia s nimi po Prešove. Takže naši žiaci aj stážisti mali možnosť rozšíriť si interkultúrne poznanie. PhDr. Viera Nižníková

„ Kritéria na prijatie – talentové skúšky SUŠ“

utorok, 30 január 2018 14:47 Napísal(a)
Kritériá na prijatie - talentové skúšky na našej škole - LINK

Lyžiarsky kurz 2017-18 - Drienica

štvrtok, 25 január 2018 10:56 Napísal(a)
V dňoch 15.1. - 19.1.2018 sa žiaci I.A a I.B triedy zúčastnil kurzu pohybových aktivít so zameraním na zimné športy v horskom rekreačnom stredisku Drienica - Lysá. Personálne zabezpečenie tvorili Mgr. Hovanová, PaedDr. Trinkovičová, Mgr. art. Varchoľ a Mgr. art. Seman. Celkovo hodnotím priebeh LVVK na výbornej úrovni a môžem skonštatovať, že ciele a úlohy kurzu boli splnené. Žiaci si vybudovali pozitívny vzťah k lyžovaniu a odchádzali spokojní. Lyžiarsky kurz aj školská akcia boli prínosom pre formovanie osobnosti žiakov, ich sociálny rozvoj a budovanie vzťahu k pohybovým aktivitám v prírode.     Mgr. Hovanová FOTOGALÉRIA

Poznávací zájazd - Poľsko - pre I. a II. ročník

streda, 24 január 2018 17:16 Napísal(a)
V dňoch 16. - 17.4.2018 sa uskutoční kultúrno - poznávací zájazd pre I. a II. ročníky - záväzné prihlášky do 1.2.2018. Informovaný súhlas na stiahnutie-tu. 
LINK Prípravné kurzy bude naša škola realizovať vo februári.

Vianoce 2017

streda, 20 december 2017 16:27 Napísal(a)
Prajeme Vám krásne Vianoce plné pohody, lásky a požehnania! (Patrik Tupta a kolektív 2.A PRO)

Vianočné ikebany

streda, 20 december 2017 16:07 Napísal(a)
Vianoce sú tu. Krásny čas vianočný nás v krúžku EKO ART neprekvapil. Už v jeseni sme si nazbierali rôzne prírodniny, ktoré nám teraz prišli vhod. Venujeme sa rôznym interiérovým výzdobám, tvoríme vianočné ikebany. Vôňa ihličia v našom ateliéri v nás vyvoláva tú správnu predvianočnú atmosféru. Pri tónoch vianočných kolied sa nám ľahšie pracuje, robota nám ide od ruky, čoho dôkazom sú nasledujúce fotografie. Prajeme Vám všetkým pokojné, príjemné a šťastné Vianoce.                                                                                                                            členovia krúžku EKO ART

Imatrikulácia 2017-18

piatok, 08 december 2017 11:22 Napísal(a)
A sú oficiálne naši. 6. decembra sme mali možnosť korunovať našich prvákov do cechu študentského. Umeleckými, fyzickými, ale najmä vtipnými výkonmi nás museli presvedčiť, že si zaslúžia byť súčasťou našej partie. A milo nás prekvapili. Ani sme netušili, čo to vlastne v škole máme. Dočkali sme sa netradičných podobizní triednych učiteľov, operného spevu, ale aj heroických výkonov v zbere šatstva. Nielen súťažiaci, ale aj ostatní študenti boli v rámci celej akcie odmenení sladkosťami od Mikuláša. Ďakujeme druhákom, najmä Katke Gajdošovej za aktívnu spoluprácu pri zorganizovaní tejto akcie a zároveň našim prvákom želáme do budúcnosti veľa zdravia, úspechov a radosti zo študentského života. H. Čišková FOTOGALÉRIA
Strana 5 z 8