• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

A je za nami ďalšia úspešná akcia, ktorou sa mohli naši žiaci prezentovať v tvorivosti a nápadoch. Dňa 9. 11. 2017 sa v našej škole konala súťaž v tvorbe strašidelných masiek a môžeme skonštatovať, že našim chlapcom ide líčenie lepšie ako dievčatám, čo dokazujú aj ocenené masky žiakov Kristiána Kurťáka a Lukáša Tróna. Teší nás, že z roka na rok sa do tejto súťaže zapája viac žiakov s krásnymi kreatívnymi maskami a veríme, že táto tradícia pretrvá aj do ďalších rokov. Mgr. H. Čišková FOTOGALÉRIA

1. miesto vo fotografickej súťaži

piatok, 10 november 2017 08:12 Napísal(a)
Vo fotografickej súťaži "Voda a veda" získal Sebastián Kvašňák prvé miesto. Diplom si prevzal naslávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže 6. novembra v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave. Blahoželáme! Mgr. M. Uramová, Mgr. N. Čeklovská, PhD.

OZNAM pre absolventov 2016 / 2017

štvrtok, 09 november 2017 10:15 Napísal(a)
Výtvarné práce si môžete vyzdvihnúť v budove SUŠ na Vodárenskej ulici v Prešove v termínoch uvedených nižšie. PRG1  Poníková (za Kmecovú)     č. 17      14.12.2017      13.00 hod.– 13.30 hod. FIK Poníková č. 17 14.12.2017 13.00 hod.– 13.30 hod. PRG2 Valičková č. 17 12.12.2017 10.50 hod.– 11.30 hod. FIK Šmajdová č. 17 12.12.2017 10.15hod. – 10.50 hod. GPD Poník č. 17 14.12.2017 10.30 hod.– 11.00 hod. FIK Poník č. 17 14.12.2017 10.30 hod.– 11.00 hod. PRO1 Šmajdová č. 17 14.12.2017 09.30 hod.– 10.00 hod. FIK Poník č. 17 14.12.2017 10.00 hod.– 10.30 hod.          PRO2 Poník č. 17 14.12.2017 10.00 hod.–…

Beseda s pracovníkom finančnej inštitúcie

piatok, 27 október 2017 16:36 Napísal(a)
Dňa 26. 10. 2017 sa v rámci hodín aplikovanej ekonomiky v 4. ročníku uskutočnila beseda s pracovníkom finančnej inštitúcie na tému finančná gramotnosť. Žiaci mali príležitosť získať potrebné vedomosti, zručnosti a schopnosti z problematiky riadenia osobných financií, ochrany spotrebiteľa a z oblasti celkového fungovania finančného trhu. Súčasťou besedy bola aj zaujímavá prezentácia s aktivitami, ktorá žiakom priblížila, ako správnym spôsobom investovania môžu zhodnotiť svoj majetok a dosiahnuť tak určité finančné ciele. Mgr. A. Chromá

Medzinárodný deň školských knižníc

štvrtok, 26 október 2017 19:43 Napísal(a)
Dňa 23. 10. 2017 naši žiaci strávili príjemný deň v školskej knižnici pod vedením p. uč. Moniky Trinkovičovej. Už po tretíkrát sme sa zapojili do tohto pekného projektu, ktorého cieľom bolo podporiť dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu nového. V priestoroch, kde z políc na nás vykúkali rôzne knihy, sme zábavnými formami práce poznávali literárne texty a ich hodnotu. PaedDr. Monika Trinkovičová  FOTOGALÉRIA

Exkurzia v Bratislave

štvrtok, 26 október 2017 19:19 Napísal(a)
V dňoch 19. – 21. 10. 2017 sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili exkurzie v Bratislave, kde v priebehu dvoch dní navštívili viaceré galérie a oboznámili sa s historickým centrom Bratislavy, Bratislavským hradom a jeho okolím. Najdôležitejšou súčasťou exkurzie bola návšteva „Bienále ilustrácií BIB 2017“, ktorá je svetovo zastúpená a je prehliadkou toho najlepšieho zo sveta ilustrácií. Prierez históriou, ako aj slovenským moderným umením si žiaci mohli naplno vychutnať v Slovenskej národnej galérii a v krásnom výstavnom priestore Danubiany v Čunove, kde žiaci okrem malieb a grafík mohli zažiť prepojenie architektúry výstavného priestoru, skulptúr, ako aj malieb významných slovenských a zahraničných umelcov. Táto exkurzia žiakom ukázala široký diapazón výtvarných a konceptuálnych prístupov k vytváraniu…

Prezentácia PO.CITY

štvrtok, 26 október 2017 18:45 Napísal(a)
Dňa 12.10.2017 prebehla v kine Scala prezentácia prác žiakov, ktorí pod vedením učiteľa Petra Varchoľa spolupracovali s občianskym združením PO.CITY a aktívne sa podieľali na formovaní novej identity rovnomenného prešovského filmového festivalu. Náplňou našej práce bola realizácia nového loga, redizajn súčasného loga, navrhovanie fotopointu, príprava jednotného grafického layoutu pre plagáty a taktiež realizácia plagátov pre Kinofonik - sekciu pre premietanie nemých filmov. Vďaka tejto spolupráci si žiaci odnášali cenné skúsenosti, ktoré môžu neskôr využiť v praxi. Mgr. art. P. Varchoľ 

Deň PSK 2017

štvrtok, 26 október 2017 18:38 Napísal(a)
Dňa 5. októbra 2017 sa uskutočnil po desiatykrát Deň Prešovského kraja. V tento deň ponúkali organizácie patriace pod správu PSK množstvo zaujímavých aktivít - bezplatný zápis a odpustenie pokút regionálnej knižnice, vstupné zdarma v múzeách a galériách a bezplatné korčuľovanie v PSK Aréne. Malé jubileum otvorilo aj tento raz dvere samotného Úradu PSK v Prešove na Námestí mieru č. 2 v Prešove, kde až do 17-tej hodiny čakal na návštevníkov atraktívny program. Úlohou tohto podujatia bolo priblížiť prácu inštitúcií v pôsobnosti PSK neformálnym spôsobom. Na tomto podujatí mali možnosť ukázať  svoju činnosť aj stredné školy. Naša Stredná umelecká škola na Vodárenskej ulici v Prešove…

Audiovizuálna prednáška Petra Konečného

štvrtok, 19 október 2017 09:52 Napísal(a)
Dňa 13.10.2017 sme sa so žiakmi I.A, II.A a III.B triedy odboru reklamná tvorba zúčastnili na audiovizuálnej prednáške filmového kritika Petra Konečného. Vďaka pútavým ukážkam sme sa oboznámili so svetom kinematografie a taktiež sme nahliadli do sveta médií a reklamy, ktoré na nás každý deň pôsobia. Mgr. art. Peter Varchoľ

Pocit slobody v kreslenom humore

streda, 04 október 2017 08:40 Napísal(a)
Zaujímavej výstavy spojenej s besedou pod názvom Freedom of Expression & Free Feeling (Pocit slobody v kreslenom humore) sme sa zúčastnili 13.09.2017 v priestoroch Centra nezávislej kultúry Wave. Na tému Slobody prejavu sme mohli diskutovať s výtvarníkom Arifurom Rahmanom, ktorý bol pre svoju tvorbu prenasledovaný a väznený. Svojou prítomnosťou nás poctila osobne aj riaditeľka nórskej galérie v Drøbaku, zastrešujúca tento projekt. Veľmi pekným spestrením bola reálna tvorba karikatúry v podaní Jána Fiťmu. PaedDr. M. Valičková 
Strana 5 z 6