• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

Piknikové čítanie

nedeľa, 01 október 2017 16:16 Napísal(a)
Tento týždeň sa niesol v duchu hesla „Prešov číta rád“. Výnimkou sme neboli ani my. Spolu so žiakmi sme sa zapojili do tohto krásneho projektu . Piatok, 29. 9. 2017, krásny slnečný deň - a my sme ho strávili s knihou v ruke. V rámci tohto projektu sme si pohladili dušu slovom, príjemne zrelaxovali, načerpali energiu.  A stačilo tak málo. Deka, kniha, nejaké mňamky a dobrá nálada. Už teraz sa tešíme na ďalší piknik. PaedDr. Monika Trinkovičová
Ak ste ešte nezažili košickú Bielu noc, je načase... Biela noc je prestížny medzinárodný umelecký projekt, ktorý má za úlohu priblížiť širokej verejnosti súčasné formy umenia ako aj netradičné, nepoznané a významné miesta európskych metropol.

Pozor, súťaž!

pondelok, 25 september 2017 09:27 Napísal(a)

Deň polície 2017

štvrtok, 21 september 2017 11:58 Napísal(a)
Dňa 14.9.2017 triedy I. A, I. B a  II. B spoločne absolvovali účelové cvičenie. Po zraze pri železničnej stanici sme pokračovali na Hlavnú ulicu v Prešove, kde bol pripravený živý sprievod MV SR s hudbou, a to pri príležitosti Dňa polície. V tento deň mali žiaci možnosť vidieť policajné zložky z celého Slovenska, zásahové vozidlá policajného zboru, jazdeckú políciu, historický šerm, policajné kone a ich činnosti, pohotovostný policajný zbor a zásahy vrtuľníkov. Deň prebehol v dobrej nálade, žiaci boli spokojní .    Mgr. S. Hovanová 

Voda a veda - fotografická súťaž

utorok, 19 september 2017 14:01 Napísal(a)
Fotografická súťaž "VODA A VEDA" - info v prílohe
9. november – 30. december 2017 Výberová prehliadka fotografie. Začínajúci, aj skúsení fotografi majú opäť šancu predstaviť prešovskej verejnosti svoje diela počas tradičného podujatia Foto v Carafke, ktorú usporadúvame každoročne pri príležitosti mesiaca fotografie. Prihlásiť sa môže každý, kto si chce vyskúšať mieru svojho talentu v konfrontácii s odbornou porotou.  Keďže sa celý rok v našom meste nesie v duchu osláv 770. výročia od prvej písomnej zmienky o Prešove, podmienili sme tohtoročnú výstavu tematicky tomuto faktu. Podmienky výberovej prehliadky: Vek od 15 rokov Počet: 1 – 3 ks Téma: Genius loci mesta Prešov – atmosféra charakteristická pre naše mesto a jeho malebné zákutia v meste alebo prírode architektúre…

Letná škola v Rusku

streda, 30 august 2017 07:40 Napísal(a)
Na základe ponuky Prešovského samosprávneho kraja pre našu školu sme mali možnosť aktívne sa zúčastniť na Letnej tvorivej škole pre nadané deti a mládež v Astracháne v Ruskej federácii v termíne od 7. do 17.augusta 2017. Hovorí sa, že sedmička je šťastné číslo a nám šťastie veľmi prialo!!! Našu školu úspešne reprezentovali títo žiaci: Barbora Mézešová, Ivana Miženková a Matúš Gaľa. Sprevádzajúcou učiteľkou bola PhDr.Viera Nižníková. Žiaci boli prvý raz v Rusku a letná škola im dala veľmi veľa nielen po odbornej stránke, ale aj po kultúrnej a jazykovej stránke. Hlavné bolo to, že boli v reálnom prostredí.  Lektormi na plenéroch boli moskovskí umelci, ktorí…
Oznamujeme, že 4.9.2017 sa v priestoroch kina SCALA bude konať slávnostné otvorenie šk. r. 2017/2018.  Žiaci 2., 3. a 4. ročníka sa dostavia ku kinu SCALA (Masarykova 7, Prešov) o 08.30 hod.  Žiaci 1. ročníka sa dostavia do školy (Vodárenská 3, Prešov) o 07:30 hod., kde na nich budú čakať triedni učitelia.  Žiačky B. Csomor, P. Rimáková, T. Varvaruková donesú 1 euro na zaplatenie filmového predstavenia (kultúrny poukaz majú z minulého šk. roku).     
Strana 6 z 6