Aktivity školy

Záver šk. r. 2016/17

utorok, 04 júl 2017 11:49 Napísal(a)
Prajeme Vám krásne, oddychom a pokojom naplnené prázdniny! FOTOGALÉRIA

Udeľovania ocenení SOPHISTA PRO REGIONE a LUX MENTIUM

utorok, 04 júl 2017 06:45 Napísal(a)
Dňa 26. 6. 2017 sme sa zúčastnili spolu so žiakmi spoločenskej udalosti „Udeľovania ocenení SOPHISTA PRO REGIONE a LUX MENTIUM“, ktorá sa konala pri príležitosti ukončenia školského roka 2016/2017 v Divadle J. Záborského v Prešove. Ocenení boli najúspešnejší pedagógovia a žiaci stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Toto slávnostné odovzdávanie ocenení bolo spojené s kultúrnym programom. Medzi ocenenými žiakmi bola aj naša žiačka Simona Vargová zo 4. B triedy, ktorá si prevzala ocenenie z rúk predsedu PSK MUDr. P. Chudíka. Aj touto cestou blahoželáme a prajeme jej veľa ďalších úspechov v štúdiu, osobnom živote i na poli kultúrnom, v čom ona vyniká. Mgr. M. Feketeová

Noc múzeí a galérií

pondelok, 22 máj 2017 06:35 Napísal(a)
V sobotu, 20. mája 2017, sa žiaci našej školy predstavili prešovskej verejnosti „Módou čias dávno minulých“ v rámci 13. ročníka medzinárodného projektu "Noc múzeí a galérií“. Na nádvorí Krajského múzea v Prešove pod vedením Mgr. M. Feketeovej a Mgr. A. Chromej vystúpili žiaci v dobových kostýmoch, ktoré určite prispeli k historickej atmosfére múzea. Podujatie už tradične organizuje Zväz múzeí na Slovensku v spolupráci so Slovenským národným múzeom v Bratislave. Bohatý program múzea prilákal množstvo divákov, ktorí mali možnosť prezrieť si dobové kostýmy z dielne žiačok študijného odboru scénická kostýmová tvorba. Ohlas divákov bol kladný, mnohí diváci mali záujem zhotoviť si fotografické snímky s našimi modelmi dobových kostýmov.…

Športový deň 2016/17

piatok, 30 jún 2017 06:09 Napísal(a)
Dňa 29.6.2017 sa v priestoroch telocvične a športového areálu SUŠ, konal deň športu v duchu ,,olympijských hier“. Zúčastnili sa všetky ročníky našej školy. Bojovali v troch disciplínach, a to vo futbale (1. miesto žiaci II.A, 2. miesto I.A a 3. miesto II.B), bedmintone (1. miesto II.A, 2. miesto II.B a 3. miesto I.A) a stolnom tenise (1. miesto II.B, 2. miesto I.A, 3. miesto III.B). Súťaže prebiehali bez problémov a fair play. Celkovým víťazom vo všetkých disciplínach sa stala II.A trieda. Blahoželáme víťazom a vzdávame česť porazeným. Na záver bol zrealizovaný volejbalový zápas žiaci verzus učitelia o šampióna SUŠ – s čestným víťazstvom učiteľov. Zapojeným volejbalistom ďakujeme za perfektný výkon a kvalitný zápas.…

Šarišský hrad - účelové cvičenie

štvrtok, 15 jún 2017 08:04 Napísal(a)
Dňa 13.6.2017 absolvovali žiaci II.A a II.B triedy účelové cvičenie. Po zraze na Sídlisku III. sme začali turistický pochod cyklotrasou z Prešova do Šariša. V tento deň sme navštívili Šarišský hrad a zvládli aj cestu späť. Žiaci si vyskúšali prípravu táboriska, zakladanie ohňa, zásady bezpečnosti pri pobyte a pohybe v prírodnom prostredí. Deň prebiehal v dobrej nálade s postupným naplnením jednotlivých cieľov. Mgr. Hovanová

Krajinársky kurz v Oravskej Lesnej

utorok, 06 jún 2017 18:32 Napísal(a)
V dňoch 22.5-26.5 sa žiaci 2.B a žiačky 2.A  zúčastnili krajinárskeho kurzu v Oravskej Lesnej, kde naberali nové skúsenosti spojené s krajinomaľbou a kresbou. Vytvorili množstvo krásnych prác od kresby detailov krajiny, až po maľbu otvorenej krajiny. Svoje sily v kresbe a maľbe si mohli zmerať so žiakmi našej partnerskej školy  ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. PIOTRA MICHAŁOWSKIEGO W RZESZOWIE Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych, Liceum Plastyczne, ktorí sa zúčastnili kurzu spolu s nami. Mohli sme tak nadviazať nové priateľstvá a získať iný pohľad na krajinu, výtvarné techniky a na jednu z našich susedných krajín. Dúfame, že sa táto spolupráca bude opakovať a naši…

KOŽAZ 2016/17

utorok, 06 jún 2017 18:25 Napísal(a)
V dňoch 31. 5. – 2. 6. 2017 sa uskutočnil kurz ochrany života a zdravia, ktorého sa zúčastnili študenti 3. ročníka. Navštívili sme Hasičskú zbrojnicu v Prešove, Lanové centrum OUTDOORPARK v Prešove, v telocvični si žiaci prakticky vyskúšali prvú pomoc pod vedením zamestnancov prešovského ČERVENÉHO KRÍŽA a absolvovali sme turistický výstup na Kapušiansky hrad. Kurz bol zvládnutý a ciele splnené.  Mgr. Silvia Hovanová

Účelové cvičenie 2016/17

utorok, 06 jún 2017 18:11 Napísal(a)
Dňa 30.5.2016 sa I.A stretla v telocvični na 2. účelovom cvičení. Začali sme prednáškou o civilnej ochrane obyvateľstva so zamestnancami z koordinačného strediska interného záchranného systému. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s plynovými maskami, pozrieť si ochranné odevy a filtre pri ochrane zamorením. Neskôr sme turistickou vychádzkou navštívili Marakaňu pri Prešove. Počas horúceho letného dňa sme v prírodnom prostredí vyskúšali súťažnou formou všetkých žiakov zo zdravotnej a civilnej prípravy.  Mgr. Silvia Hovanová

Rozlúčka štvrtákov 2016-2017

pondelok, 29 máj 2017 08:15 Napísal(a)
FOTOGALÉRIA
Strana 1 z 11