Aktivity školy

Imatrikulácia prvákov 2016/2017

pondelok, 21 november 2016 08:53 Napísal(a)
Dňa 16.11.2016 sa pri príležitosti Dňa študenstva uskutočnila slávnostná imatrikulácia prvákov. Na začiatok sme kvízom preverili vedomosti žiakov z každého ročníka. Zistili sme, že o našej škole vedia najviac tretiaci. Potom sa začali súťaže pre prvákov, ako bolo lezenie po žinenke so zviazanými nohami alebo kŕmenie spolužiaka naslepo. Na záver prváci zložili prísahu v podobe desatora a dostali na pamiatku imatrikulačný list a malý darček. Patrícia Jusková, predsedníčka žiackej rady  FOTOGALÉRIA

Deň otvorených dverí PSK – „Časy dávno minulé“

pondelok, 21 november 2016 08:53 Napísal(a)
Dňa 15. novembra 2016 sa konal na Úrade Prešovského samosprávneho kraja Deň otvorených dverí PSK. Tak ako každý rok, tak aj tentoraz bol pripravený interaktívny program pre verejnosť, ktorého sa zúčastnili rôzne organizácie v pôsobnosti kraja. Podujatie sa konalo v celej budove. Počas celého dňa prebiehal na prízemí budovy osobitný kultúrny program. Svojím kultúrnym vystúpením potešili divákov aj naši žiaci prezentáciou dobových kostýmov. Zábavnou formou sme chceli návštevníkom priblížiť umelecké a remeselné zameranie školy. Súčasťou prezentácie školy bola aj úprava a výzdoba priestorov Retro-kaviarničky PSK na 6. podlaží. Tu sme sa stretli s pozitívnym ohlasom návštevníkov, ktorým sa netradičná výzdoba…

Exkurzia vo VSG

pondelok, 14 november 2016 07:10 Napísal(a)
Dňa 10.11.2016 sme sa so žiakmi II.B triedy odboru propagačná grafika zúčastnili exkurzie "Potulky za umením" v Košiciach. Žiaci mali možnosť spoznať kultúrne centrá a historické pamiatky mesta a taktiež rozšíriť si svoje vedomosti v oblasti dejín umenia na výstave Edgara Degasa: Holá pravda a LEVEL: Monika a Bohuš Kubinskí vo VSG. Mgr. art. Peter Varchoľ

Školenie - ochrana ŽP

piatok, 04 november 2016 12:43 Napísal(a)
Dňa 3.11. a 4.11. sa na našej škole uskutočnilo školenie žiakov s tematikou ochrany životného prostredia, možnosti likvidácie odpadu a vzťahu výtvarného diela k životnému prostrediu. Na základe tohto školenia sa budeme viac snažiť prispieť k zdravému životnému prostrediu. Mgr. art. J. Poník

Halloween na našej škole

piatok, 04 november 2016 10:50 Napísal(a)
Prvý Halloweenský karneval je úspešne za nami. Študenti sa naňho náležite pripravili a zabojovali o najlepšiu masku. Víťazom sa stal Matúš Gaľa z III.A. Špeciálnymi cenami boli odmenené aj triedy I.A a III.B, v ktorých sa vyskytlo najviac strašidiel na meter štvorcový. Gratulujeme a vidíme sa opäť o rok. Mgr. Alena Šmajdová Dňa 3. novembra 2016 sa pri príležitosti Dňa všetkých svätých a Halloweenu uskutočnil na našej škole I. HALLOWEENSKÝ KARNEVAL. Žiaci aj učitelia mali možnosť prejaviť svoju kreativitu, zahlasovať za najkrajšiu masku a vyhrať zaujímavé ceny. Patrícia Jusková, predsedníčka žiackej rady FOTOGALÉRIA

Deň jabĺk

štvrtok, 03 november 2016 10:14 Napísal(a)
Dňa 20.10.2016 si naša škola v rámci zdravej výživy pripomenula Deň jabĺk. Po 3. vyučovacej hodine si žiaci mohli vo vestibule školy pozrieť výstavku rôznych druhov jabĺk, prečítať informácie o význame konzumácie jabĺk pre naše telo a ochutnať jablko alebo iné ovocie. Mgr. Anna Plačková FOTOGALÉRIA

Realizácia nástenných malieb v dome Mymamy, o.z.

štvrtok, 27 október 2016 22:27 Napísal(a)
Zmenili sme miesto výuky. Zo školských lavíc v ateliéri sme sa vybrali do domu, ktorý poskytuje v čase životných kríz zabezpečenie najmä ženám s deťmi. Aby sme im neľahkú životnú situáciu spríjemnili, venovali sme im naše dve maľby. Do návrhovej časti sa zapojili žiaci  II. A  triedy   z  odboru  propagačné výtvarníctvo pod vedením pani    učiteľky Mgr. Ľ. Letkovskej a Mgr. M. Feketeovej a maľby realizovali žiaci zo skupiny PRO1 pod vedením pani učiteľky Mgr. M. Feketeovej. Po výbere z návrhov sa začali realizovať dva návrhy žiačok – P.  Čechovej a  Z. Belejčákovej zo skupiny PRO1. Pri nástenných maľbách sme mali možnosť reálne si vyskúšať premietanie…

Exkurzia s prednáškou vo fotoateliéri

piatok, 21 október 2016 09:27 Napísal(a)
Dňa 18.10.2016 sme sa zúčastnili na exkurzii vo fotoateliéri profesionálneho fotografa Stana Mihalíka. V malom a útulnom fotoateliéri nám boli sprostredkované informácie o fotografovaní, ktoré môžeme následne prakticky využiť. Nemenej zaujímavá bola aj téma hľadania súvislostí medzi umením maľby a umením fotografie. Celá prednáška plynula v priateľskom duchu a príjemnom prostredí. Podujatia v obdobnom duchu by sa mohli konať aj častejšie. Tamara Fábryová- II.A/PRO 

Medzinárodný deň šk. knižníc

utorok, 25 október 2016 07:12 Napísal(a)
Dňa 24. 10. 2016 sa v priestoroch našej školskej knižnice uskutočnil „Medzinárodný deň šk. knižníc“, ktorý sa niesol pod názvom „Duša ukrytá v slovách“. Cieľom tohto projektu bolo naučiť žiakov vzájomne pracovať vo dvojiciach alebo skupinách. Žiaci tento deň strávili pod vedením PaedDr. Moniky Trinkovičovej a Mgr. Tomáša Majerníka. V zútulnenom prostredí knižnice sa spoločne podieľali na rôznych tvorivých aktivitách za sprievodu príjemnej hudby a sviečok. Našu knižnicu svojou návštevou poctili aj deti 4. ročníka zo ZŠ Československej armády v Prešove, ktorí nám čítali rozprávky a spoločne s našimi žiakmi vyrábali záložky. Tento deň bol zavŕšený výrobou knihy, ktorá pozostávala z prepisu textov básní, ktoré vytvorili naši žiaci a taktiež…

Beseda o protidrogovej prevencii

štvrtok, 20 október 2016 08:00 Napísal(a)
Dňa 17.10.2016 sa v priestoroch našej školy konala beseda o protidrogovej prevencii. Besedu viedol pán Peter Remper z neziskovej organizácie „Slovensko bez drog“, ktorý nám poskytol užitočné informácie o škodlivosti drog a vysvetlil, aké „ľahké“ je dopracovať sa až k drogovej závislosti. Beseda bola vedená hravou formou, pričom sme sa mohli zapájať do dialógov, vyjadrovať svoje názory a porozprávať aj o svojich vlastných skúsenostiach. Beseda bola zaujímavá a poskytla nám aj mnoho nových informácií, o ktorých sme doposiaľ nevedeli. Domika Sykorová, II.B
Strana 3 z 11