Aktivity školy

Imatrikulácia prvákov 2015/16

nedeľa, 31 január 2016 11:58 Napísal(a)
Dňa 29.1.2016 nazbierali žiaci II.ročníka dostatok elánu a vtipných nápadov, aby prijali do cechu umeleckého našich prvákov. Želáme im veľa úspechov!  Mgr. Alena Šmajdová   FOTOGALÉRIA                      

Návšteva DAD

streda, 13 január 2016 07:21 Napísal(a)
Dňa 22.12. 2015 sme sa rozhodli spríjemniť našim žiakom začiatok vianočných prázdnin divadelným predstavením v DAD. Išlo o predstavenie s názvom „Krcheň nesmrteľný“, ktoré ponúklo zaujímavé spracovanie a vyvolalo mnoho úsmevných situácií. Veríme teda, že žiaci z neho odchádzali dobre naladení a pripravení prežiť najkrajšie sviatky v roku. Mgr. Monika Trinkovičová

Štúrovci - koncert (ne)zrušený!

piatok, 11 december 2015 15:03 Napísal(a)
Súbor fotografií z dňa 13.11.2015, kedy sa naša škola zúčastnila pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva predstavenia "Štúrovci - koncert (ne)zrušený". FOTOGALÉRIA  

Bedminton 2015

piatok, 11 december 2015 15:01 Napísal(a)
Dňa 4. 11. 2015 sa v Bedmintonovom centre na Bernolákovej ulici v Prešove konalo kolo v bedmintone žiakov a žiačok stredných škôl. Strednú umeleckú školu reprezentovali dve dievčatá - Ivana Miženková, Terézia Kraučuková a dvaja chlapci - Milan Kopilec, Dávid Kremnický. V silnej konkurencii sa nám podarilo vyhrať jeden zápas v súťaži chlapcov, keď Dávid Kremnický uspel nad svojim súperom 2:0 po setoch 21:19 a 21:17. Ostatní študenti našej školy aj napriek vynaloženej snahe nedokázali proti svojim súperom uspieť. Ďakujeme zúčastneným na tomto podujatí za reprezentáciu našej školy. Mgr. Anna Francanová

Deň PSK

piatok, 11 december 2015 15:01 Napísal(a)
Dňa 27.10.2015 sme sa zúčastnili Dňa Prešovského samosprávneho kraja, kde sme prezentovali našu školu realistickou kresbou figúry a tvorbou grafiky (monotypie, linorytu a drevorezu). K našej tvorivej atmosfére prispeli regionálne folklórne skupiny a bohatá účasť návštevníkov. Ďakujeme nášmu zriaďovateľovi za pozvanie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Bienále ilustrácií 2015

piatok, 11 december 2015 15:00 Napísal(a)
V dňoch 15. - 16. októbra 2015 sme sa my, žiaci tretieho a štvrtého ročníka Strednej umeleckej školy v Prešove, zúčastnili krátkej návštevy nášho hlavného mesta, teda Bratislavy. Ochranný štít nad nami prebrali p. uč. M. Valičková a p. uč. A. Šmajdová. Cieľom nášho krátkeho výletu bola návšteva SNG (Slovenskej národnej galérie) a predovšetkým výstava Bienále ilustrácií 2015. Samozrejme, že súčasťou nášho pobytu v Bratislave bola aj prehliadka prešporských historických námestí. Táto výstava bola čarovným prierezom tvorby ilustrátorov a výtvarníkov z celého sveta. Kresby, grafiky, maľby či koláže boli inštalované v paneloch za sebou. Spolu vytvárali neopísateľnú surrealistickú a rozprávkovú atmosféru; boli akoby…

Cezpoľný beh 2015

piatok, 11 december 2015 15:00 Napísal(a)
Dňa 7. 10. 2015 sa na ZŠ Šmeralovej konala súťaž v cezpoľnom behu. Strednú umeleckú školu reprezentovali tri dievčatá a traja chlapci. Martin Cap sa umiestnil na 28. mieste, Damián Baran na 35. mieste a Samuel Ferko na 42. mieste. V súťaži družstiev sa chlapci umiestnili na 14. mieste. V súťaži dievčat bola najlepšou za našu školu Ivana Miženková, ktorá sa umiestnila na 21. mieste. Patrícia Rimaková obsadila 22. miesto a Tamara Varvarková 23. miesto. V súťaži družstiev sa dievčatá umiestnili na peknom 9. mieste. Touto cestou sa chcem všetkým súťažiacim poďakovať za vzornú reprezentáciu našej školy na tomto športovom podujatí. Mgr. Anna Francanová

Preventívna protidrogová prednáška

piatok, 11 december 2015 14:59 Napísal(a)
  Dňa 9.10.2015 sa na pôde našej školy konala preventívna protidrogová prednáška zorganizovaná v spolupráci s občianskym združením „Slovensko bez drog“. Základom boja proti drogám je pri práci s mládežou najmä prevencia, a tak aj účelom tejto prednášky bolo ozrejmiť študentom pravdu o škodlivých účinkoch drog skôr, ako s drogami prídu do styku. Skôr ako o drogách dostanú nepravdivé informácie od drogových dílerov alebo od svojich “kamarátov”. Prednáška bola vedená pánom Petrom Remperom, prednášateľom z občianskeho združenia Slovensko bez drog. Študentom boli počas prednášky rozdané brožúry so spracovanou protidrogovou tématikou.  Mgr. Anna Francanová

Európsky deň rodičov – ZŠ v Ľuboticiach 

piatok, 11 december 2015 14:58 Napísal(a)
Dňa 02. 10. 2015 sa vybraní žiaci IV. A triedy zo študijného odboru Propagačné výtvarníctvo a Propagačná grafika zúčastnili tvorivého workshopu počas akcie „Európsky deň rodičov“ pod vedením pedagógov Mgr. A. Chromej a PaedDr. M. Valičkovej. Spomínaní žiaci našu školu reprezentovali jednoduchými grafickými technikami, výrobou propagačných pohľadníc, voľnou maľbou na tričká a v neposlednom rade portrétnou kresbou. O spomínané aktivity prejavili žiaci základnej školy aj rodičia veľký záujem. Naše poďakovanie patrí ZŠ v Ľuboticiach za možnosť prezentácie našich žiakov a školy. Zároveň ďakujeme za vynikajúcu spoluprácu. PaedDr. Mária Valičková      

Účelové cvičenie pre žiakov 2. ročníkov SUŠ

piatok, 11 december 2015 14:57 Napísal(a)
V súlade s plánom práce školy a školským vzdelávacím programom sa uskutočnilo 15. 5. 2015, 4.účelové cvičenie pre žiakov 2. ročníkov SUŠ.Ako prvé, bola prvá pomoc s odborným výkladom a ukážkami od dobrovoľných záchranárov S.A.R.V riešení mimoriadnych udalostí – CO  sme si pripomenuli možné zdroje ohrozenia a príčiny vzniku mimoriadnych udalostí.Precvičená bola orientácia pri pešom a cyklistickom pohybe, značenie turistických ciest a chodníkov, ich história a použite. Vysvetlené bolo správanie sa v prírode pri zakladaní ohňa, jeho používaní a následný odchod od ohňa. Oboznámili sa s zdravotníckym vybavením pri individuálnej turistike. V dopravnej  výchove boli zopakované dopravné značky a podmienky riadenia premávky svetelnými signálmi. Ing.arch.A. Nováková
Strana 6 z 11