Aktivity školy

Súťaž stredných škôl v Cezpoľnom behu

piatok, 11 december 2015 14:44 Napísal(a)
Dňa 2.10.2013 sa uskutočnila súťaž stredných škôl v Cezpoľnom behu na ZŠ Šmeralova v Prešove. V obvodnom kole Prešovského kraja ktoré organizovalo Krajské športové centrum Prešov, našu školu reprezentovali študenti z I.B triedy Kremnický Dávid a Ondrej Jozef, z triedy I.A Cingeľová Barbora, Rimáková Patrícia a Pazdičová Silvia. Touto cestou sa chceme poďakovať študentom za vzornú reprezentáciu Strednej umeleckej školy v športovej súťaži.  

Účelové cvičenie

piatok, 11 december 2015 14:44 Napísal(a)
V dňoch 9. - 10.9.2013 sa uskutočnili účelové cvičenia pre žiakov prvých a druhých ročníkov SUŠ. Účelové cvičenie bolo realizované v turistickej oblasti Kvašná voda – Prešov. Cieľom účelového cvičenia bolo zamerať žiakov na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, tiež pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie.  

Začiatok školského roku 2013/14

piatok, 11 december 2015 14:43 Napísal(a)
A opäť prišla tá chvíľa, keď sme sa znova všetci stretli v škole. Letné prázdniny sú už za nami a my môžeme plní nových síl, nových zážitkov opäť zasadnúť do školských lavíc, kabinetov. Štvrtáci nás opustili a na ich miesto nastupujú noví, tí ktorí boli pred pár rokmi prváci a ktorí už o rok budú vstupovať do života. Pre nich je to rok rozhodnutí a skúšok. Pre prvákov je to zasa rok spoznávania a nových skúseností. A tak sme privítali nových členov umeleckej komunity z radu žiakov aj učiteľov a otvorili sme nový školský rok. Všetci si prajeme, aby bol čo najúspešnejší a aby škola nebola len miestom, kde nás niekto núti…

Záver šk. rok 2012/13

piatok, 11 december 2015 14:43 Napísal(a)
Dňa 28. 6. 2013 sa na SUŠ Vodárenská 3, ukončil školský rok. Zaspomínalo sa, zarecitovalo, najlepší boli odmenení a kde-kto na túto oslavu meškal (veď, inak by to ani nemohlo byť). Teraz nastal čas zahodiť všetky predsavzatia, otriasť zo seba všednosť dní a odpočinúť si. Snáď Vám cez prázdniny farby nevyschnú a plátna nezvetrajú (ťažko sa hľadajú poetické slová pre učebňu s počítačmi). Prajeme Vám toľko zážitkov, aby ste sa už nevedeli dočkať, kedy ich v septembri, budete môcť vyrozprávať. Vaša škola!   

Rozlúčka so štvrtákmi 2013

piatok, 11 december 2015 14:43 Napísal(a)
Dňa 17.5.2013 sa s našou školou oficiálne rozlúčili triedy IV.A a IV.B. Počas šiestej vyučovacej hodiny sa žiaci rozlúčili s vedením školy, všetkými vyučujúcimi a žiakmi na II. poschodí priestorov školy, kde predniesli poďakovanie za strávené 4 roky. Laura Uličná, žiačka IV.B triedy predniesla príhovor a popriala všetkým maturantom veľa šťastia na maturitných skúškach. Pani riaditeľka sa k tomuto prianiu pripojila a zaželala všetkým úspešné zvládnutie maturít. Po príhovore sa žiaci vybrali po triedach s maturitným tablom, kde sa ešte raz individuálne rozlúčili a s veselou náladou opustili našu školu.  

Exkurzia Poľsko 2013

piatok, 11 december 2015 14:42 Napísal(a)
V dňoch 25. a 26.júna 2013 sme sa s 22 žiakmi našej školy zúčastnili exkurzie do Poľska. V prvý deň sme si naplánovali výlet do Krakowa. Ako prvý sme navštívili Kráľovský zámok Wawel, ktorý bol dlhé storočia sídlom poľských kráľov. Prezreli sme si kráľovské apartmány, korunovačné klenoty, zbrojnicu, Wawelskú katedrálu a nádherné nádvorie. Potom sme sa presunuli do centra, ubytovali sme sa a spolu sme prešli do centra mesta, kde sme obdivovali historické budovy. Počasie nám však veľmi neprialo. Na druhý deň sme sa ešte raz prešli po Krakowe, nasadli sme do autobusu a zamierili do Oswienčimu. Cestou do Oswienčimu bolo…

Športový deň SUŠ jún 2013

piatok, 11 december 2015 14:41 Napísal(a)
Dňa 27.6.2013 sa uskutočnil športový deň Strednej umeleckej školy, kde si študenti súťažno-zábavnou formou merali sily v súťažných disciplínach prekážková dráha, hod granátom, preťahovanie lanom, stolný tenis. Športový deň ukončil medzitriedny volejbalový turnaj.  

Cezpoľný beh 4.10.2012

piatok, 11 december 2015 14:41 Napísal(a)
Dňa 4.10.2012 študenti SUŠ M.Muller, Ľ. Štefanko a D. Kancír (IV.B) reprezentovali školu v cezpoľnom behu.Na tomto podujatí sa prvý krát v histórii zúčastnili študenti SUŠ.  

Akcia v meste pri príležitosti „Dni mesta Prešov“

piatok, 11 december 2015 14:41 Napísal(a)
Písali sa dni 3. a 4. jún roku Pána 2013. Skupinka odvážnych nadšencov ( v počte kusov tucet) sa rozhodla vyjsť do ulíc mesta. Aj keď počasie im neprialo, oni sa nevzdávali a aj napriek poveternostným podmienkam strávili odpoludnie v meste. Nie preto, že by nemali čo robiť. Hnala ich túžba po umení. Tých pár hodín strávili kreslením portrétov, maľovaním mestskej scenérie a maľovaním na telo. Počas práce dokonca prestalo pršať a spoza dramaticky sa tváriacich mrakov vykúkalo nesmelé slnko.  

Fašiangy v Prešove 2013

piatok, 11 december 2015 14:39 Napísal(a)
Dňa 12.2.2013  žiaci našej školy odboru maskérska tvorba sa zúčastnili sprievodu, ktorý bol súčasťou podujatia Fašiangovanie 2013 na pešej zóne v Prešove. Podujatia sa zúčastnili žiaci III.A a IV.B triedy maskérskej tvorby. Žiaci sa v tomto sprievode predviedli vo fašiangových maskách a kostýmoch, ktoré si vyrobili na hodinách praxe. Sprievod začínal pri sv. Trojici a pokračoval k MsÚ, kde moderátor zahlásil našu školu a my sme pozdravili pána  primátora Hagyariho a divákov zamávaním.
Strana 9 z 11