Aktivity školy

Educate Slovakia 2018

štvrtok, 08 február 2018 11:25 Napísal(a)
V rámci projektu Educate Slovakia v termíne od 29. januára do 1. februára 2018 na našej škole pôsobili 4 stážisti – lektori anglického jazyka: Bohdan a Anton z Ukrajiny , Abigale a Fiani z Indonézie. Ich zásluhou naši žiaci získali nové informácie o ich krajinách nielen z geografického hľadiska, ale dozvedeli sa aj o tradíciách, kultúre, životnom štýle a známych osobnostiach Indonézie a Ukrajiny. Dôležitý bol samozrejme nielen anglický jazyk, ale aj kontakt so stážistami a malá exkurzia s nimi po Prešove. Takže naši žiaci aj stážisti mali možnosť rozšíriť si interkultúrne poznanie. PhDr. Viera Nižníková

Prezentácia PO.CITY

štvrtok, 26 október 2017 18:45 Napísal(a)
Dňa 12.10.2017 prebehla v kine Scala prezentácia prác žiakov, ktorí pod vedením učiteľa Petra Varchoľa spolupracovali s občianskym združením PO.CITY a aktívne sa podieľali na formovaní novej identity rovnomenného prešovského filmového festivalu. Náplňou našej práce bola realizácia nového loga, redizajn súčasného loga, navrhovanie fotopointu, príprava jednotného grafického layoutu pre plagáty a taktiež realizácia plagátov pre Kinofonik - sekciu pre premietanie nemých filmov. Vďaka tejto spolupráci si žiaci odnášali cenné skúsenosti, ktoré môžu neskôr využiť v praxi. Mgr. art. P. Varchoľ 

Moderná škola

štvrtok, 10 december 2015 14:31
               „Modernizácia a skvalitňovanie vyučovacieho procesu na SUŠ Prešov“ Využitie a vybavenie fotoateliéru V rámci projektu „Modernizácia a skvalitňovanie vyučovacieho procesu na SUŠ Prešov“ sme vybavili náš síce už existujúci fotoateliér, no jeho vybavenie bolo veľmi strohé. Pomocou tohto projektu sme do fotoateliéru zakúpili fototechniku v hodnote 14.972,40 EUR, ktorá slúži nielen vyučujúcim, ale aj žiakom. Pomocou tejto techniky si dokážu žiaci na vyučovacích hodinách základov osobnej prezentácie vytvoriť vlastné portfólio, fotodokumentáciu a dokumentáciu k ročníkovým projektom a ku komisionálnym skúškam z hlavného odborného predmetu, na ktoré si najprv svoje výtvarné práce nafotografujú a následne počítačovo spracujú.…

Projekt KOMPRAX

štvrtok, 10 december 2015 14:30
Dňa 21.12.2012 bola na škole zrealizovaná súťaž v rámci projektu Komprax pod záštitou IUVENTY a pod vedením Júlie Žulovej z III.A triedy. Do súťaže sa zapojili J. Gľaba, Jozef Fečo a D. Galovics a B. Starinský. Súťažiaci predviedli svoju tvorbu v graffity na drevotrieskových paneloch. V celkovom vyhodnotení sa na prvom mieste umiestnil Dávid Galovics z I.A triedy, na druhom mieste Jozef Gľaba z III.B a na treťom mieste Jozef Fečo z IV.A triedy. Víťazné práce sú umiestnené v priestoroch školy. Výhercom srdečne gratulujeme. Fotogaléria

ENVIROPROJEKT 2012 - EKO-ATELIÉR

štvrtok, 10 december 2015 14:30
Prezentácie k projektu: Papier Ekonádoby Fotogaléria k projektu

Mladí pre mesto Prešov 2012

štvrtok, 10 december 2015 14:29
4. a 6. jún 2012 boli dva dni, ktoré skupina mladých ľudí využila na prezentáciu seba a svojej školy. Prezentovali sa maľbou na telo, kreslením, maľovaním, výrobou náušníc, fotením, maľovaním na textil a tiež sa tvorila veľká graffiti stena. Prvý deň bol psychicky náročný, pretože počasie sa s nami trosku zahralo v podobe výdatného dažďa. väčšina zmokla a bola im zima. Ale prišla streda a s ňou aj prekrásne počasie a tento deň nám vynahradil všetko. pri stánku sa zastavilo množstvo ľudí, ktorí si vyskúšali to čo ich zaujalo a následne si to zobrali so sebou ako spomienku a darček…

Nástenné maľby v prešovskej nemocnici

štvrtok, 10 december 2015 14:29
Na konci februára nás vrchná sestra z oddelenia brušnej chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove Mgr. Dolžová požiadala o realizáciu nástenných malieb do detských izieb. Zadania sa ujali na odbore scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba. Celý projekt si pod záštitu zobral Mgr. T. Majerník. Pri realizácii boli použité výtvarné návrhy žiačky Petry Krížovej a Mgr. T. Majerníka, ktoré vychádzajú z rozprávkových motívov a ilustratívnejšieho prejavu. Veľkú časť výstupov tvoria maľby na témy slovenských rozprávok, ktoré zozbieral P. Dobšinský. Ostatné námety majú voľnejšie témy, prípadne vychádzajú z priestorových možností samotného interiéru ako napríklad riešenie nosného stĺpa v jednej z…

Projekt - TRHOVISKO

štvrtok, 10 december 2015 14:29
Mesiac apríl sa niesol v znamení nevyspytateľného počasia, ale aj rôznych mimoškolských aktivít. Naša škola sa aktívne zapojila do skrášľovania mesta. V priebehu jedného dňa žiaci prvých a druhých ročníkov vymaľovali 30 stánkov na novovybudovanom trhovisku na Baštovej ulici. Bola to blesková a rýchla akcia v spolupráci s Technickými službami mesta Prešov. Vyzdoba rôznymi veselými motívmi má spestriť kolorit tohto miesta. Trošku nefandilo to počasie, trošku čas. Nabudúce to urobíme ešte lepšie!

Výstavné priestory školy – KN Prešov

štvrtok, 10 december 2015 14:28
Správna rada Komunitnej nadácie Prešov na svojom zasadnutí 16. júna 2006 oficiálne schválila udelenie finančného grantu pre ZSUŠ. Tento grant bol použitý na financovanie projektu pod názvom Tvorba výstavného priestoru v ZSUŠ. Cieľom projektu bolo vytvorenie výstavných priestorov v prostredí školy, vďaka ktorému naši žiaci, učitelia, ale aj žiaci z iných škôl môžu prezentovať širokej verejnosti nášho mesta svoju tvorbu. Za poskytnutý grant srdečne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vytvorenie odbornej učebne– grafickej dielne

štvrtok, 10 december 2015 14:28
Naša škola sa zapojila do programu Slovenskej sporiteľne, zameraného na rozvoj vzdelávania na slovenských stredných školách. Vďaka poskytnutému grantu Slovenskej sporiteľne naša škola vytvorila grafickú odbornú učebňu vybavenú tlačiarenským lisom a ďalšími pomôckami potrebnými na tlač umeleckých grafík. Naši žiaci takto získali možnosť výtvarne sa realizovať a prezentovať aj v grafických technikách. Ďakujeme!
Strana 1 z 2