Aktivity školy

Moderná škola

štvrtok, 10 december 2015 14:31
               „Modernizácia a skvalitňovanie vyučovacieho procesu na SUŠ Prešov“ Využitie a vybavenie fotoateliéru V rámci projektu „Modernizácia a skvalitňovanie vyučovacieho procesu na SUŠ Prešov“ sme vybavili náš síce už existujúci fotoateliér, no jeho vybavenie bolo veľmi strohé. Pomocou tohto projektu sme do fotoateliéru zakúpili fototechniku v hodnote 14.972,40 EUR, ktorá slúži nielen vyučujúcim, ale aj žiakom. Pomocou tejto techniky si dokážu žiaci na vyučovacích hodinách základov osobnej prezentácie vytvoriť vlastné portfólio, fotodokumentáciu a dokumentáciu k ročníkovým projektom a ku komisionálnym skúškam z hlavného odborného predmetu, na ktoré si najprv svoje výtvarné práce nafotografujú a následne počítačovo spracujú.…

Projekt KOMPRAX

štvrtok, 10 december 2015 14:30
Dňa 21.12.2012 bola na škole zrealizovaná súťaž v rámci projektu Komprax pod záštitou IUVENTY a pod vedením Júlie Žulovej z III.A triedy. Do súťaže sa zapojili J. Gľaba, Jozef Fečo a D. Galovics a B. Starinský. Súťažiaci predviedli svoju tvorbu v graffity na drevotrieskových paneloch. V celkovom vyhodnotení sa na prvom mieste umiestnil Dávid Galovics z I.A triedy, na druhom mieste Jozef Gľaba z III.B a na treťom mieste Jozef Fečo z IV.A triedy. Víťazné práce sú umiestnené v priestoroch školy. Výhercom srdečne gratulujeme. Fotogaléria

ENVIROPROJEKT 2012 - EKO-ATELIÉR

štvrtok, 10 december 2015 14:30
Prezentácie k projektu: Papier Ekonádoby Fotogaléria k projektu

Mladí pre mesto Prešov 2012

štvrtok, 10 december 2015 14:29
4. a 6. jún 2012 boli dva dni, ktoré skupina mladých ľudí využila na prezentáciu seba a svojej školy. Prezentovali sa maľbou na telo, kreslením, maľovaním, výrobou náušníc, fotením, maľovaním na textil a tiež sa tvorila veľká graffiti stena. Prvý deň bol psychicky náročný, pretože počasie sa s nami trosku zahralo v podobe výdatného dažďa. väčšina zmokla a bola im zima. Ale prišla streda a s ňou aj prekrásne počasie a tento deň nám vynahradil všetko. pri stánku sa zastavilo množstvo ľudí, ktorí si vyskúšali to čo ich zaujalo a následne si to zobrali so sebou ako spomienku a darček…

Nástenné maľby v prešovskej nemocnici

štvrtok, 10 december 2015 14:29
Na konci februára nás vrchná sestra z oddelenia brušnej chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove Mgr. Dolžová požiadala o realizáciu nástenných malieb do detských izieb. Zadania sa ujali na odbore scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba. Celý projekt si pod záštitu zobral Mgr. T. Majerník. Pri realizácii boli použité výtvarné návrhy žiačky Petry Krížovej a Mgr. T. Majerníka, ktoré vychádzajú z rozprávkových motívov a ilustratívnejšieho prejavu. Veľkú časť výstupov tvoria maľby na témy slovenských rozprávok, ktoré zozbieral P. Dobšinský. Ostatné námety majú voľnejšie témy, prípadne vychádzajú z priestorových možností samotného interiéru ako napríklad riešenie nosného stĺpa v jednej z…

Projekt - TRHOVISKO

štvrtok, 10 december 2015 14:29
Mesiac apríl sa niesol v znamení nevyspytateľného počasia, ale aj rôznych mimoškolských aktivít. Naša škola sa aktívne zapojila do skrášľovania mesta. V priebehu jedného dňa žiaci prvých a druhých ročníkov vymaľovali 30 stánkov na novovybudovanom trhovisku na Baštovej ulici. Bola to blesková a rýchla akcia v spolupráci s Technickými službami mesta Prešov. Vyzdoba rôznymi veselými motívmi má spestriť kolorit tohto miesta. Trošku nefandilo to počasie, trošku čas. Nabudúce to urobíme ešte lepšie!

Výstavné priestory školy – KN Prešov

štvrtok, 10 december 2015 14:28
Správna rada Komunitnej nadácie Prešov na svojom zasadnutí 16. júna 2006 oficiálne schválila udelenie finančného grantu pre ZSUŠ. Tento grant bol použitý na financovanie projektu pod názvom Tvorba výstavného priestoru v ZSUŠ. Cieľom projektu bolo vytvorenie výstavných priestorov v prostredí školy, vďaka ktorému naši žiaci, učitelia, ale aj žiaci z iných škôl môžu prezentovať širokej verejnosti nášho mesta svoju tvorbu. Za poskytnutý grant srdečne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vytvorenie odbornej učebne– grafickej dielne

štvrtok, 10 december 2015 14:28
Naša škola sa zapojila do programu Slovenskej sporiteľne, zameraného na rozvoj vzdelávania na slovenských stredných školách. Vďaka poskytnutému grantu Slovenskej sporiteľne naša škola vytvorila grafickú odbornú učebňu vybavenú tlačiarenským lisom a ďalšími pomôckami potrebnými na tlač umeleckých grafík. Naši žiaci takto získali možnosť výtvarne sa realizovať a prezentovať aj v grafických technikách. Ďakujeme!

Ukrajina 2007

štvrtok, 10 december 2015 14:27
S cieľom podporiť mladé talenty sa v dňoch 24.-30. Júna 2007 v ukrajinskom meste Luck uskutočnil 4. ročník Medzinárodného plenéru mladých výtvarníkov, na ktorom reprezentovali Prešovský kraj aj študentka zo ZSUŠ v Prešove-Lívia Andrijková pod vedením Mgr. S. Hriseňkovej. Účasť na tomto plenéri bola pre študentku i učiteľku v mnohom inšpiratívna. Zažili možnosť konfrontácie výsledkov svojich prác s tvorbou ukrajinských, bieloruských a bulharských pedagógov i študentov. Okrem zaujímavých zážitkov si doniesli z Ukrajiny diplom a cenu za tvorivosť, no i poznanie, že v dnešnej dobe „devalvácie slov“ skôr ako slová, presvedčia viac ako čokoľvek iné skutky, čo na Ukrajine platilo.…

Poľsko 2006

štvrtok, 10 december 2015 14:27
Reakcie účastníkov projektu:Stanislava Piterová-Bučeková - súčasne študentka 2. ročníkaNa takomto podujatí som bola prvýkrát a mám z tohto pobytu veľmi dobré dojmy. Pri príprave možno sme mali trošku obavy z prezentácie v cudzom jazyku, no prvé obavy veľmi rýchlo opadli, keď sme spoznali takých istých študentov z Poľska, Rakúska a Maďarska. Dorozumievali sme sa po anglicky, no pomohla nám aj nemčina, ruky aj nohy. Tí naši kamaráti robili také isté chyby vo výslovnosti, v gramatike ako aj my, no nútilo nás to opravovať sa a stále zlepšovať. Dozvedeli sme sa niečo nové o ich kultúre a jazyku a dúfam, že…
Strana 1 z 2