Aktivity školy

Súťaž "Tatranskí rytieri"

piatok, 30 jún 2017 06:06 Napísal(a)
27. 6. 2017 sa v Hoteli Grand v Jasnej konalo slávnostné vyhodnotenie projektu „Tatranskí rytieri“. Naša škola, konkrétne študentky odboru propagačné výtvarníctvo z II.A triedy, si tam prevzali cenu v kategórii „Umelecký výtvor“ za víťazstvo v skupine stredných škôl. Študenti sa do súťaže zapojili s výtvarným dielom, ktoré vzniklo pod vedením Mgr. Ľ. Letkovskej a aktivitou „Príroda nám, my prírode“ pod vedením Mgr. P. Mikolaja. Mgr. P. Mikolaj
Celoslovenská súťaž, ktorú v spolupráci s diecéznymi katechetickými úradmi každoročne organizuje Katolícke pedagogické a katechetické Centrum, n. o. v Levoči, je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka. Do tejto celoslovenskej súťaže postúpili práce našich dievčat Natálie Legiňovej /víťazka l. miesta v diecéznom kole v Košiciach / a Veroniky Kačmárovej /víťazka 2. miesta v diecéznom kole v Košiciach/. Natália Legiňová sa stala víťazkou celoslovenského kola. Obsadila 1. miesto vo svojej kategórii. Natálii a Veronike blahoželáme a ďakujeme za úspešné reprezentovanie našej školy. Prajeme im veľa…

Výtvarná súťaž „Biblia očami detí a mládeže

piatok, 23 jún 2017 06:15 Napísal(a)
Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do celoslovenskej výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“, ktorej organizátorom je Diecézny katechetický úrad v Košiciach. V marci sa na našej škole uskutočnilo triedne a školské kolo tejto súťaže. Do súťaže sa zapojili dievčatá: Natália Legiňová /I.A trieda s prácou „Stvorenie sveta“/ a Veronika Kačmárová /II.A trieda s prácou „Daniel v jame levovej“/. V školskom kole sa na prvom mieste umiestnila Natália Legiňová a na druhom mieste Veronika Kačmárová. Dňa 20.4.2017 sa uskutočnilo Diecézne kolo na Diecéznom katechetickom úrade v Košiciach. Trojčlenná odborná porota hodnotila umeleckú a obsahovú stránku doručených prác. Naše dievčatá obsadili prvé dve miesta. Natália 1.miesto a Veronika 2.miesto. Dievčatám blahoželáme!…

"Re-cyklus", fotografická súťaž

utorok, 30 máj 2017 08:36 Napísal(a)
V mesiacoch apríl - máj sa konala interná školská fotografická súťaž "Re-cyklus", ktorej sa zúčastnilo 9 žiakov druhého ročníka. Víťazkou sa stala Klaudia Strachanová /II.B - RET/, ktorej blahoželáme! 

Vyhodnotenie súťaže v Budapešti

pondelok, 29 máj 2017 09:12 Napísal(a)
Dňa 26. mája 2017 sa 4 žiačky III.B triedy (Alexandra Ďuráková, Laura Bečaverová, Katarína Karhanová a Tatiana Kelčáková) zúčastnili na slávnostnom ceremoniáli vyhodnotenia videofilmov o židovskej histórii. Medzinárodné podujatie organizovala Centropa pre žiakov krajín Poľska, Maďarska, Slovenska a Českej republiky. Školu sme reprezentovali videofilmom, za ktorý sme získali čestné uznanie.  PhDr. V. Nižníková 

Foto-súťaž "RE-CYKLUS"

piatok, 17 marec 2017 07:47 Napísal(a)
„Re-CYKLUS“ (fotografická súťaž) Cieľom súťaže je vytvorenie priestoru na fotografickú dokumentáciu a umelecké stvárnenie problematiky recyklovania prostredníctvom vizuálneho média. Recyklácia → - proces opätovného využívania použitých materiálov a produktov - zabraňuje plytvaniu zdrojov, znižuje spotrebu surových prírodných materiálov, redukuje množstvo spotrebovanej energie pri získavaní surovín na výrobu nových produktov a znižuje množstvo skládkovaného odpadu, čím prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov Fotografická súťaž je určená všetkým žiakom našej školy. Hodnotiaca komisia: Mgr. N. Čeklovská, PhD., Mgr. Peter Mikolaj, Mgr. art. Jozef Poník Propagácia súťaže: informácie na webe školy a informovanie žiakov zo strany pedagógov Termín konania: 15.3.2017 – 28.4.2017 Termín…

Najkrajšia poštová známka

piatok, 17 marec 2017 07:37 Napísal(a)
Počas dlhých zimných večerov sme sa „hrali“ s poštovou známkou, ktorá bola cieľom našej školskej výtvarnej súťaže. Aby sme naozaj vystihli poštovú známku s jej charakteristickými znakmi, doslova sme sa „hrali“. Hrali sme sa so samotným motívom, inšpirovali sme sa najmä našou históriou, no nebola nám ďaleká ani fantázia a výtvarné techniky, s ktorými sme pracovali aj na hodinách. Označiť zúbkovanie, „pohrať“ sa aj s písmom nám zabralo dosť času, ale zároveň nám to vyplnilo náš voľný čas v zimnom období. Výsledky nášho snaženia sú umiestnené vo výstavných priestoroch druhého poschodia v budove našej školy. Na I. mieste sa umiestnila žiačka D. Lešková z II. A – PRO2,…

Výtvarná súťaž - "Toto fakt milujem"

nedeľa, 29 január 2017 13:43 Napísal(a)
27. január 2017 bol pre našu školu dňom, keď otvorila svoje brány žiakom základných škôl Prešovského kraja. Žiaci a potenciálni umelci sa prostredníctvom svojho výtvarného vnímania skutočnosti a jeho jedinečnej prezentácie stali ašpirantmi na pobyt v historickom meste na "križovatkách ciest", teda v oficiálnom sídle Európskeho parlamentu, Štrasburgu. Súťaž, ktorú škola zorganizovala pod záštitou europoslankyne Mgr. Jany Žitňanskej, predsedu PSK MUDr. Petra Chudíka a primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej, bola úsilím o stimulovanie pozitívnej motivácie mladých výtvarníkov k vlastnej tvorbe. Jej heslom sa stal výrok „Toto fakt milujem“ a mal naznačiť, čo vstupuje nielen do zorného poľa mladých ľudí, ale čo…

"KOMIKSIÁDA, ALEBO KOMIKSOM K ČÍTANIU"

pondelok, 19 december 2016 11:13 Napísal(a)
V mesiaci október prebehla pod záštitou Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou súťaž s názvom ,,KOMIKSIÁDA, ALEBO KOMIKSOM K ČÍTANIU", v ktorej bolo našej žiačke Alici Šándorovej z III.B triedy udelené čestné uznanie. Srdečne blahoželáme! Mgr. art. Peter Varchoľ
Strana 1 z 4