Aktivity školy

Súťaž "Tatranskí rytieri"

piatok, 30 jún 2017 06:06 Napísal(a)
27. 6. 2017 sa v Hoteli Grand v Jasnej konalo slávnostné vyhodnotenie projektu „Tatranskí rytieri“. Naša škola, konkrétne študentky odboru propagačné výtvarníctvo z II.A triedy, si tam prevzali cenu v kategórii „Umelecký výtvor“ za víťazstvo v skupine stredných škôl. Študenti sa do súťaže zapojili s výtvarným dielom, ktoré vzniklo pod vedením Mgr. Ľ. Letkovskej a aktivitou „Príroda nám, my prírode“ pod vedením Mgr. P. Mikolaja. Mgr. P. Mikolaj
Celoslovenská súťaž, ktorú v spolupráci s diecéznymi katechetickými úradmi každoročne organizuje Katolícke pedagogické a katechetické Centrum, n. o. v Levoči, je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka. Do tejto celoslovenskej súťaže postúpili práce našich dievčat Natálie Legiňovej /víťazka l. miesta v diecéznom kole v Košiciach / a Veroniky Kačmárovej /víťazka 2. miesta v diecéznom kole v Košiciach/. Natália Legiňová sa stala víťazkou celoslovenského kola. Obsadila 1. miesto vo svojej kategórii. Natálii a Veronike blahoželáme a ďakujeme za úspešné reprezentovanie našej školy. Prajeme im veľa…

Výtvarná súťaž „Biblia očami detí a mládeže

piatok, 23 jún 2017 06:15 Napísal(a)
Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do celoslovenskej výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“, ktorej organizátorom je Diecézny katechetický úrad v Košiciach. V marci sa na našej škole uskutočnilo triedne a školské kolo tejto súťaže. Do súťaže sa zapojili dievčatá: Natália Legiňová /I.A trieda s prácou „Stvorenie sveta“/ a Veronika Kačmárová /II.A trieda s prácou „Daniel v jame levovej“/. V školskom kole sa na prvom mieste umiestnila Natália Legiňová a na druhom mieste Veronika Kačmárová. Dňa 20.4.2017 sa uskutočnilo Diecézne kolo na Diecéznom katechetickom úrade v Košiciach. Trojčlenná odborná porota hodnotila umeleckú a obsahovú stránku doručených prác. Naše dievčatá obsadili prvé dve miesta. Natália 1.miesto a Veronika 2.miesto. Dievčatám blahoželáme!…

Vyhodnotenie súťaže v Budapešti

pondelok, 29 máj 2017 09:12 Napísal(a)
Dňa 26. mája 2017 sa 4 žiačky III.B triedy (Alexandra Ďuráková, Laura Bečaverová, Katarína Karhanová a Tatiana Kelčáková) zúčastnili na slávnostnom ceremoniáli vyhodnotenia videofilmov o židovskej histórii. Medzinárodné podujatie organizovala Centropa pre žiakov krajín Poľska, Maďarska, Slovenska a Českej republiky. Školu sme reprezentovali videofilmom, za ktorý sme získali čestné uznanie.  PhDr. V. Nižníková 

"KOMIKSIÁDA, ALEBO KOMIKSOM K ČÍTANIU"

pondelok, 19 december 2016 11:13 Napísal(a)
V mesiaci október prebehla pod záštitou Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou súťaž s názvom ,,KOMIKSIÁDA, ALEBO KOMIKSOM K ČÍTANIU", v ktorej bolo našej žiačke Alici Šándorovej z III.B triedy udelené čestné uznanie. Srdečne blahoželáme! Mgr. art. Peter Varchoľ

Súťaž vo futsale

štvrtok, 20 október 2016 08:10 Napísal(a)
Dňa 18.10.2016 sa v priestoroch Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej v Prešove konalo obvodné kolo vo futsale stredných škôl. Súťaže sa zúčastnilo 22 škôl Prešovského kraja. Školy boli rozdelené do štyroch skupín. Stredná umelecká škola bola v skupine „A“ spolu s ďalšími piatimi školami, a to Spojená škola Ľ. Podjavorinskej Prešov, Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša Prešov, SPŠ Bardejovská Prešov, Gymnázium sv. Moniky Prešov a Gymnázium Solivarská Prešov. Naši chlapci v tejto skupine obsadili 5. miesto. Vzhľadom na propozície obvodného kola sme do finále nepostúpili, nakoľko z každej skupiny postupoval do finále iba víťaz skupiny. Ďakujem zúčastneným na tomto podujatí za reprezentáciu našej školy. Mgr. A. Francanová

Súťaž "KVETY JESENE"

streda, 19 október 2016 18:25 Napísal(a)
Farebná paleta jesene nás pozvala na súťaž "KVETY JESENE" v aranžovaní kvetín. 17.10.2016 sa žiačka A. Sarnecká z I.A a žiačka z II.A A. Kerestešová zúčastnili pod vedením p. uč. Mgr. M. Feketeovej a Mgr. art. V. Uramovej uvedenej súťaže v ABC Centre voľného času v Prešove. Hra farieb a tvarov jesenných kvetov a plodov umožnila obom žiačkam vytvoriť netradičné dekorácie, ktoré potešili oko každého prítomného a aj poroty. V kategórii stredných škôl získala A. Sarnecká I. miesto exteriérovou dekoráciou a A. Kerestešová získala III. miesto interiérovou dekoráciou. Obom žiačkam gratulujeme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a prajeme im veľa…

Cezpoľný beh 2016

pondelok, 17 október 2016 06:20 Napísal(a)
Dňa 11. 10. 2016 sa na ZŠ Šmeralovej konala súťaž v cezpoľnom behu. Strednú umeleckú školu reprezentovali tri dievčatá a traja chlapci. Z celkové počtu 45 súťažiacich v kategórii chlapcov sa Martin Cap umiestnil na 12. mieste, Sebastián Kvašňák na 29. mieste a Mário Bujňák na 30. mieste. V súťaži družstiev sa chlapci umiestnili na 8. mieste. V kategórii dievčat v konkurencii 34 súťažiacich, bola najlepšou za našu školu Terézia Kraučuková, ktorá sa umiestnila na 18. mieste. Ivana Miženková obsadila 21. miesto a Radka Konečná 26. miesto. V súťaži družstiev sa dievčatá umiestnili na 9. mieste. Touto cestou sa chcem všetkým súťažiacim poďakovať za vzornú reprezentáciu našej školy na…

Cesty za poznaním minulosti 2015/2016

utorok, 21 jún 2016 06:21 Napísal(a)
Dňa 9. 6. 2016 sme sa spolu so žiačkou Alicou Šandorovou zúčastnili slávnostného odovzdávania ocenení v literárnej a výtvarnej súťaži „Cesty za poznaním minulosti 2016“, ktoré sa uskutočnilo v Banskej Bystrici. Už každoročne túto literárnu a výtvarnú súťaž vyhlasuje Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici pod záštitou Prezidenta SR Andreja Kisku. Žiačka získala 2. miesto v III. kategórii vo výtvarnej časti súťaže spomedzi vyše 1 900 výtvarných prác. Slávnostné odovzdávanie cien prebehlo vo veľmi peknom prostredí budovy Múzea SNP v kinosále a doplnené bolo aj kultúrnym zážitkom, ktorý všetkým prítomným vytvorili žiaci Základnej umeleckej školy z Banskej Bystrice. Po slávnostnom odovzdaní vecných cien a diplomov sme mali možnosť…

Výtvarné spektrum 2016

piatok, 03 jún 2016 14:00 Napísal(a)
Výtvarné spektrum 2016 Aj tento školský rok sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže Výtvarné spektrum. Výtvarné práce Lenky Štefančinovej, Mareka Chromjaka, Alexandry Ďurákovej, Silvie Balážovej a Barbory Cingeľovej boli odbornou porotou vybraté do výstavnej kolekcie a žiak Marek Chromjak zároveň získal čestné uznanie. Oceneným srdečne blahoželáme. Mária Valičková
Strana 1 z 3