Aktivity školy

Dňa 23.6.2017 sa žiaci a žiačky II.A, II.B triedy (a ešte pár zvedavcov z iných ročníkov) zúčastnili na výstave prác z krajinárskeho kurzu v Oravskej Lesnej, ktorá sa konala na našej partnerskej škole ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. PIOTRA MICHAŁOWSKIEGO v poľskom Rzeszowe. Neskôr sme dostali možnosť nakuknúť aj do priestorov školy, ktorá nás pozitívne ohromila. Náš výlet sme zakončili nakupovaním, čo potešilo najmä ženskú posádku. Sme radi, že sme mohli nazrieť do nášho sveta v zahraničí. Poskytlo nám to inšpiráciu a hlavne motiváciu do nového školského roka. Nina Fürješová, II.B – RET FOTOGALÉRIA

Vernisáž maturitných prác 2016/17

piatok, 02 jún 2017 15:26 Napísal(a)
FOTOGALÉRIA

Výstava maturitných prác

streda, 24 máj 2017 08:21 Napísal(a)

Výstava (Cho)ĽEN>ART v Giraltovciach

streda, 03 máj 2017 07:32 Napísal(a)
     Dňa 19. apríla 2017 sme sa zúčastnili na inštalácii a vernisáži školskej výstavy v Giraltovciach v obradnej sieni Mestského úradu. Školská výstava pod názvom (Cho)ĽEN>ART v uvedených priestoroch bude trvať do 4. mája 2017. O 11,00 hod. prebehlo zahájenie výstavy spojené s kultúrnym programom a malým občerstvením. O kultúrny program sa postarala žiačka I. A triedy s umeleckým prednesom poézie. Úvodné slovo k vernisáži mala PaedDr. Adriana Hugecová, zástupkyňa riaditeľky školy, ktorá v krátkosti predstavila školu a študijné odbory, ktoré sa u nás študujú a následne aj práce žiakov, ktoré sa vystavujú.      Vernisáže sa zúčastnil prednosta mesta Giraltovce pán Ing. Pavol Tchurík, zamestnankyne mestského úradu a žiaci základnej školy s pani učiteľkou. Mgr. art. Jozef…

Vernisáž Giraltovce

utorok, 11 apríl 2017 09:23 Napísal(a)

Výstava v Sabinove

piatok, 10 február 2017 10:29 Napísal(a)
(Cho)ĽEN ART. To je názov výstavy, ktorú sme inštalovali a vernisážou dňa 2. 2. 2017 otvorili pre verejnosť v Kultúrnom centre Na korze v neďalekom Sabinove. Spolu s našimi žiakmi, ktorí boli zároveň aj tvorcami niektorých vystavovaných výtvarných prác, sme sa stretli v galerijných priestoroch s pánom primátorom mesta Sabinov, Ing. Petrom Molčanom, s pani Ing. V. Znamcovou, vedúcou odd. školstva MÚ v Sabinove, PaedDr. I. Šulíkovou zo Spoločného školského úradu a  pracovníčkami galérie. Vernisáž výstavy veľmi príjemne doplnili vlastné verše našej žiačky Eleny Špirengovej z III. B triedy. Výstavu otvorila Mgr. R. Kmecová, ktorá vrelo privítala všetkých prítomných. Slova sa ujal aj pán primátor, ktorý nezabudol vyzdvihnúť výtvarný…

Výstava žiackych prác

štvrtok, 19 január 2017 11:16 Napísal(a)

PF 2017

štvrtok, 22 december 2016 20:25 Napísal(a)
Strana 1 z 4