Dokumenty

Faktúry 2018

 

Číslo faktúry Popis plnenia faktúry

Celková hodnota

v EUR

Zmluva Objednávka Došla dňa

Dodávateľ (názov,

meno)

Dodávateľ 

(adresa)

Dodávateľ (IČO)
 218010201 služby - SPIN 2018 č. 2  964,51 SPIN 283-2007/S/OvZP    15.1.2018 Asseco Solutions, a. s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava  00602311
 7293916317 elektrická energia 12/2017  423,18  5100264930    15.1.2018  VSE, a. s. Mlynská 3, 042 91 Košice  44483767
 5437152475 telefónne poplatky - mobil  30,08  A0743314    16.1.2018 Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270
 5437152600 telefónne poplatky - mobil   2,68  A4601471    16.1.2018 Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava   35697270
 5437152725 telefónne poplatky - mobil   0,46  A4445880    16.1.2018 Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava   35697270 
 5437152850 telefónne poplatky - mobil   10,74  A3002343    16.1.2018 Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava   35697270
 218010630 služby - SPIN č. 1 - I. Q 2018  387,14 SPIN 283-2007/S/OvZP    18.1.2018 Asseco Solutions, a. s.  Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava  00602311
 7428277560 dodávka plynu 12/2017  1.889,92  Z201631343-Z    18.1.2018 SPP, a. s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava  35815258
 21800582 Právny kuriér  119,00      24.1.2018 RAABE, s. r. o. Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava  359087018
 01118 preprava žiakov na LK  120,00    002/2018  24.1.2018 Helia-autobusová doprava, F. Andráš Federátov 10, 080 01 Prešov  17152071
 2123385571 vodné, stočné  437,66  50-000042161PO2011    25.1.2018  VVS, a. s. Komenského 50, 042 48 Košice  36570460
 182701099 update programového vybavenie MZDY  92,40      26.1.2018 IFOsoft, s. r. o. Sabinovská 36, 080 01 Prešov   31666108
 18007 dodané obedy-1/2018  447,00  D-O4/2010    1.2.2018 SŠJ Volgogradská 3, 080 01 Prešov 42228760
 18008 dodané obedy-1/2018  - SF  39,00  D-O4/2010    1.2.201 SŠJ Volgogradská 3, 080 01 Prešov  42228760 
 180016  správa IKT  240,00  1/2015    5.2.2018 PcWorms, s. r. o. Exnárová 23, 080 01 Prešov  44111266
 366418 členský poplatok  33,00  70043/10    5.2.2018 SANET Vazovova 5, 811 07 Bratislava 17055270
 1110002340 poistenie majetku  502,27  1110002340    6.2.2018  PREMIUM Šoltésovej 14, 811 06 Bratislava  50659669
2659020279 havarijné poistenie auta  62,53  2659020279    6.2.2018 Komunálna poisťovňa Štefánikova 17, 811 05 Bratislava  31595545
252018 lyžiarsky kurz  4.075,00    001/2018  9.2.2018 MXM, spo. s.r.o. Drienica 29, 083 01  36444081
8202021126 dátové služby VDSL  131,45  120061268    8.2.2018 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469
8202025088 telefónne poplatky01/2018  11,47  120061268    8.2.2018 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469
7401255670 dodávka plynu 1/2018 2.062,42  Z201761722_Z   14.2.2018  SPP, a. s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava  35815258 
5441608188 telefónne poplatky - mobil  30,00  A0743314    16.2.2018 Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270 
5441608313 telefónne poplatky - mobil   15,44  A4601471    16.2.2018 Orange Slovensko a. s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270 
5441608438 telefónne poplatky - mobil   1,62  A4445880    16.2.2018 Orange Slovensko a. s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270 
 5441608563 telefónne poplatky - mobil   10,00  A3002343    16.2.2018 Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270 
7293513211 elektrická energia 1/2018 447,91  5100264930    16.2.2018 VSE, a. s. Mlynská 3, 042 91 Košice  44483767 
 1182202288  tlačiva  27,30    67/2016  19.2.2018 ŠEVT a.s.  Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica  31331131
 700431803  služby SANET  150,00  70043/10    19.2.2018  SANET  Vazovova 5, 811 07 Bratislava  17055270
 2123490702  vodné, stočné  208,66  50-000042161PO2011    23.2.2018  VVS a.s.  Komenského 50, 042 48 Košice  36570460
 2182202188  tlačiva - výučný list 0,00    67/2016  28.2.2018  ŠEVT a.s.  Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica  31331131
 FV 180046  správa IKT  312,00  1/2018    28.2.2018  PcWorms s.r.o.  Exnárová 23, 080 01 Prešov  44111266
 18041  dodané obedy-2/2018  396,34  D-O4/2010    28.2.2018  SŠJ  Volgogradská 3, 080 01 Prešov  42228760
 18042  dodané obedy-2/2018 - SF  34,58  D-O4/2010    28.2.2018  SŠJ  Volgogradská 3, 080 01 Prešov  42228760
 8203997767  telefónne poplatky02/2018  11,39  120061268    7.3.2018  Slovak Telekom,  a. s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469
 8203993537  dátové služby VDSL  131,45  120061268    7.3.2018  Slovak Telekom,  a. s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469
 F20180136  výmena fixačnej fólie v tlačiarni CANON  66,00    004/2018  8.3.2018 Aka servis spol. s.r.o. Šafárikova 41/5923,       080 01 Prešov  36468312
 F20180145  toner Canon 59,88    006/2018 13.3.2018  Aka servis spol. s.r.o.  Šafárikova 41/5923,       080 01 Prešov  36468312
 FV 180065  domena + hosting suspo.sk  70,00    005/2018 13.3.2018  PcWorms s.r.o.  Exnárová 23, 080 01 Prešov  44111266
 7293524554  elektrická energia 1/2018  396,30  5100264930    14.3.2018  VSE, a.s.  Mlynská 3, 042 91 Košice  44483767
 218000378 darčekové kupóny 980,00    007/2018 16.3.2018 Up Slovensko, s.r.o.  Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  31396674
 5446061059  telefónne poplatky - mobil  30,00  A0743314    16.3.2018  Orange Slovensko a. s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270
 5446061184  telefónne poplatky - mobil  3,02  A4601471    16.3.2018  Orange Slovensko a. s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270
 5446060310  telefónne poplatky - mobil  1,01  A4445880    16.3.2018  Orange Slovensko a. s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270
 5446060435  telefónne poplatky - mobil  10,00  A3002343    16.3.2018 Orange Slovensko a. s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270
 7401256705  dodávka plynu 2/2018  2.083,46  Z201761722_Z    16.3.2018  SPP a.s.  Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava  35815258
 2123600865  vodné, stočné  224,12  50-000042161PO2011    27.3.2018  VVS a.s.  Komenského 50, 042 48 Košice  36570460
 VF20180128  uverejnenie inzerátu na OVS  36,00    008/2018  4.4.2018 Privatpress, s.r.o.  Jarková 2, 080 01 Prešov  31724434
 18087  dodané obedy-3/2018  414,22  D-O4/2010    5.4.2018  SŠJ  Volgogradská 3, 080 01 Prešov  42228760
 18088 dodané obedy-3/2018 - SF    D-O4/2010    5.4.2018  SŠJ  Volgogradská 3, 080 01 Prešov  42228760
 8205977864  telefónne poplatky03/2018  12,43  120061268    6.4.2018  Slovak Telekom,  a. s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469
 FV180082  správa IKT  312,00  1/2018    9.4.2018  PcWorms s.r.o.  Exnárová 23, 080 01 Prešov  44111266
 8205973784  dátové služby VDSL  131,45  120061268    9.4.2018  Slovak Telekom,  a. s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469
2659020279  havaríjne poistenie auta  62,53  6822704223    9.4.2018 Komunálna poisťovňa a.s.  Štefánikova 17, 811 05 Bratislava  31595545
 180655  bezpečnotechnická služba a činnosť technika PO - 1.Q.2018  133,20  41/2014    11.4.2018  BTS-PO, s.r.o.  Rumanova 22, 080 01 Prtešov  36491501
 180654  služby v oblasti CO 1.Q.2018  72,00  1/2016    11.4.2018  BTS-PO, s.r.o.  Rumanova 22, 080 01 Prtešov  36491501
 180656  výkon činnosti PZS  24,00  11/2018    11.4.2018  BTS-PO, s.r.o.  Rumanova 22, 080 01 Prtešov  36491501
 218040149  SPIN služba č. 1 servisné práce od 1.4. - 30.6.2018  387,14  SPIN 283-2007/S/OvZP    12.4.2018  Asseco Solutions, a. s.  Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava  00602311
 5450514660  telefónne poplatky - mobil  30,00  A0743314    16.4.2018  Orange Slovensko a. s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270
 5450514785  telefónne poplatky - mobil  0,73  A4601471      Orange Slovensko a. s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270
 5450514910  telefónne poplatky - mobil  0,76  A4445880      Orange Slovensko a. s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270
 5450515035  telefónne poplatky - mobil  10,00  A3002343      Orange Slovensko a. s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270
 7401257440  dodávka plynu 3/2018  1841,60  Z201761722_Z      SPP a.s.  Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava  35815258
 2123710296  vodné, stočné 188,80  50-000042161PO2011      VVaK a.s.  Komenského 50, 042 48 Košice  36570460
 18102  dodané obedy-4/2018 - SF  34,97  D-O4/2010      SŠJ  Volgogradská 3, 080 01 Prešov  42228760
 18133  dodané obedy-4/2018  400,81  D-O4/2010      SŠJ  Volgogradská 3, 080 01 Prešov  42228760
 81022018  pomocné práce  171,60  13/2018      Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov  Kpt. Nálepku 1, 080 01 Prešov  738409
 FV 180117  správa IKT  312,00  1/2018      PcWorms s.r.o.  Exnárova 23, 080 01 Prešov  44111266
 8207977536  telefónne poplatky04/2018  11,94  120061268     Slovak Telekom,  a. s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469
 8207972963  dátové služby VDSL  131,45  120061268      Slovak Telekom,  a. s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469
 FV2180665  výtvarný materiál  184,60    012/2018    Kreatívny raj  Vansovej 6533/13, 080 01 Prešov  47456094
 28000279  clip rámy 368,00    009/2018    EPoS SB s.r.o.  Puškinova 18, 083 01 Sabinov  17085861
 1110002340  poistenie majetku  502,27  1110002340      PREMIUM  Šoltésovej 14, 811 06 Bratislava  50659669