• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

Oznam

piatok, 20 apríl 2018 07:59 Napísal(a)  NČ

Milí žiaci, na základe zapojenia sa do súťaže Teendesign 2017 nám Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni ponúkla kurzy letnej školy umenia ArtCamp.
Prehľad kurzov nájdete na adrese https://www.fdu.zcu.cz/cz/1776-artcamp-prehled-kurzu-2018. V prípade záujmu sa registrujte. Registračný formulár nájdete na tejto adrese: https://www.fdu.zcu.cz/cz/320-artcamp-registrace.

ArtCamp je vhodný najmä pre žiakov III. ročníka, ale nie to pravidlo . Záujemcovia o ArtCamp môžu kontaktovať Ing. arch. Alžbetu Novákovú.