• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

Riaditeľské voľno

streda, 25 apríl 2018 21:06 Napísal(a)  NČ

Riaditeľka Strednej umeleckej školy v Prešove oznamuje, že na dni 30.apríla 2018 a 7.mája
2018 udeľuje žiakom školy z organizačných dôvodov riaditeľské voľno. Vyučovanie sa začne
2.mája 2018 a 9.mája 2018 t. j. v stredu. Tento deň sa bude vyučovať podľa rozvrhu
hodín platného pre pondelok. Vo štvrtok a piatok sa bude vyučovať podľa rozvrhu
hodín platného pre tieto dni. 

Ing. Katarína Pindešová
riaditeľka školy