• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

Oznámenie - RZ

piatok, 27 apríl 2018 08:59 Napísal(a)  NČ

Vedenie školy a Rada rodičov pri Strednej umeleckej škole v Prešove si Vám dovoľujú oznámiť, že dňa 03.05.2018 sa od 16.00 hod. do 17.00 hod. uskutočnia individuálne konzultácie zákonných zástupcov žiakov s triednymi učiteľmi a pedagogickými zamestnancami v priestoroch Strednej umeleckej školy, Vodárenská 3, Prešov.