O škole

Žiacka rada

Žiacka rada v šk. roku 2017/18 

Výbor ŽR: 

Predseda: Patrícia Jusková, IV.B
Podpredseda: Matúš Gaľa, IV.A
Zapisovateľ: Denisa Krišová, I.B

Ďalší členovia:          

Pribitná, L. - III.A
Sykorová, D. - III.B
Kundrík, J. - I.A
Demčák, D. - II.A                                    

Triedne samosprávy v šk. r. 2017/2018

Triedy Hovorca triedy Podpredseda Pokladník
I.A Kundrík J. Hanzilková, S.  Adamko, D. 
I.B Krišová, D.  Bebková, M.  Rastrohina, O. 
II.A Demčák, D.  Hirčák, P.  Hritzová, S. 
III.A Pribitná, L. Krištánová, K. Kerestešová, A.
III.B Sykorová, D.  Strachanová, K.  Ščerbová, M. 
IV.A Gaľa, M. Roháčová, P. Konečná, R.
IV.B Jusková, P. Šándorová, A. Kelčáková, T.