• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

Prajeme Vám krásne prázdniny! 
Bližšie info v prílohách. 
Výhercovia súťaže TRIČKO PRE ŠKOLU. Gratulujeme. Mgr. art. D. Varchoľová 
Len pol storočia stačilo ľudstvu na to, aby sa z najväčšieho výdobytku modernej doby stala ekologická katastrofa. Je načase položiť si otázku, či je prínos plastov väčší ako samotné negatívne dopady na životné prostredie. Ako sa s touto témou vysporiadali naši žiaci? Fotografie, plagáty, návrhy na šperky aj oblečenie ako využiteľná forma recyklácie vypovedajú o tom, že si všímajú svet okolo seba, diskutujú o tejto problematike a navrhujú riešenia. Patrik Hirčák /III.A PRO/ prispel do súťaže cyklom fotografií z okolia rómskej osady pri Fričke, kde sa panenská príroda nezastaviteľným tempom mení na jedno veľké smetisko. Mário Bujňák /III.A PRO/ sa…
Žiaci, čím skôr zašlite SMS na tel. číslo 8844 v tvare TC medzera PRIEZVISKO (bez dĺžňov a mäkčeňov) ČÍSLO ČIPU (je uvedené na preukaze ISIC) a po obdržaní potvrdzujúcej SMS príďte na sekretariát riaditeľky školy. Samozrejme musíte mať v mobile kredit aspoň 3,00 eurá, lebo toľko Vám stiahne za zaslanú SMS-ku. Žiaci, ktorí majú záujem o objednanie známky ISIC 09/2020, ktorá stojí 10,00 eur, sa prihlásia na sekretariáte školy. Preukaz ISIC/EURO26 je členský preukaz, ktorý môže mať len študent denného štúdia. Držitelia preukazu majú nárok na množstvo výhod. Platné členstvo je vyjadrené platným preukazom s vizuálnym označením platnosti. Preukaz ISIC/EURO26…
Dátum uskutočnenia: 21.5.2019Miesto konania: telocvičňa SUŠ (z dôvodu nepriaznivého počasia)Cvičenie prebiehalo podľa vypracovaného organizačného zabezpečenia. Vyučujúci mali pripravené prednášky na svojich pridelených stanovištiach, ktoré si žiaci najprv vypočuli, a potom si aj precvičili základné poznatky z oblastí:- zdravotná príprava- pobyt a pohyb v prírode- riešenie mimoriadnych udalostí- dopravná výchovaPaedDr. A. Harčariková
V dňoch 29.5.2019 - 31.5.2019 sa v súlade s plánom práce školy a školským vzdelávacím programom uskutočnil Kurz ochrany života a zdravia, ktorého sa zúčastnili študenti 3. ročníka. Kurz bol v trvaní 3 dni pod vedením vedúcej kurzu a pedagogického dozoru. V stredu 29.5.2019 sme začali prednáškou pod vedením pani Wilgovej z Červeného kríža v Prešove. Žiaci mali prednášku zo zdravotnej prípravy a mali možnosť aj prakticky si vyskúšať poskytovanie prvej pomoci a obväzovej techniky. Po skončení prednášky zo zdravotnej prípravy sa žiaci presunuli do priestorov školy, kde nasledovala prednáška pod vedením pani Šmelkovej z krajského policajného zboru SR. Štvrtok…
Strana 1 z 9