• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

Kultúrne centrum "NA KORZE" - Sabinov, 4.2.2019 - 28.2.2019

Oznam

Napísal(a)
Vianočné prázdniny: 23.12.2018-7.1.2019 Vyučovanie sa začína: 8.1.2019 /utorok/
V prvej polovici decembra prebehlo vyhodnotenie súťaže "Novoročenka 2019". Na 1. mieste sa umiestnil Erik Németh z II.B (PRG), na 2. mieste Marek Šin z I.B (GPD) a nakoniec 3. miesto obsadil návrh žiačky Natálie Legiňovej z III.B (PRG) . Výhercom srdečne blahoželáme! Mgr. art. Jozef Poník
Záväzný termín na odovzdanie záväznej prihlášky na lyžiarsky výcvik je najneskôr 17. decembra 2018 + je nevyhnutné doložiť doklad o súhlase lekára k absolvovaniu LK pri čiastočnom oslobodení od TSV. Žiaci vyplnené formuláre odovzdávajú svojim triednym učiteľom. Pozn.: Stiahnuť celú prílohu! Organizačné zabezpečenie k akcii TU

Pomáhame...

Napísal(a)
,,Najužitočnejším zo všetkých umení je umenie byť užitočný," povedali sme si v tomto predvianočnom čase a zapojili sme sa do charitatívneho projektu OBRÁTENÝ ADVENTNÝ KALENDÁR - nebrať, ale dať, ktorého usporiadateľmi sú Galéria v Caraffovej väznici, kultúrna organizácia PKO Prešov a OZ Podaj ďalej. Za posledné dva týždne sme vytvorili 24 vianočných motívov na dvierka adventného kalendára, do ktorého budú môcť okoloidúci prispieť akýmkoľvek darom pre sociálne slabších jednotlivcov aj rodiny, a tak im spríjemniť čas najkrajších sviatkov v roku. Akcia sa bude konať dňa 14.12.2018 /piatok/ od 15.00 do 19.00 na Floriánovej ulici pred Caraffovou väznicou. Ďakujem mojim milým…
Kurz je zameraný na zvládnutie troch základných tém. Kresba – osvojenie si základných kresliarskych zručností potrebných pre zvládnutie realistickej kresby zátišia. Maľba – základy výstavby kompozície, základy proporčných vzťahov pri tvorbe ľudskej figúry, precvičenie maliarskych zručností, základne poznatky o farbe. Priestorový objekt – rozvoj kreativity, predstavivosti a manuálnych zručností. Prihlášku a ďalšie informácie nájdete v časti TALENTOVÉ SKÚŠKY - Talentové skúšky - prípravné kurzy. 
 - V dňoch 19.12 - 20.12.2018 vydávanie prác minuloročným štvrtákom IV.A /PRO,GPD/ + IV.B /PRG1+PRG2/ NAV/ULP-odbor PRG1-/ Mgr. art. Seman/ - Streda 19.12..od 11.45 do 15.00-odbor PRO- /Mgr. Šmajdová/ - Streda 19.12..od 8.00 do 12.00-odbor PRG2- /Mgr. Čeklovská PhD./ - Utorok 18.12..od 8.00 do 10.00-Streda 19.12..od 8.00 do 15.00-odbor GPD- /Mgr. Majerník/ - Streda 19.12..od 9.00 do 14.30 FIK- odbory PRO, PRG2- /Mgr. art. Poník/ - Utorok 18.12..od 11.00 do 14.30- Streda 19.12..od 8.30 do 13.00-odbor GPD- /Mgr. Daňková/ - Streda 19.12..od 11.30 do 15.00-odbor PRG1- /Mgr. Šmajdová/- Streda 19.12 od 8.00 do 12.00
Dňa 29.11.2018 prebehlo vyhodnotenie súťaže Vianočná pohľadnica. Na 1. mieste sa umiestnil návrh žiačky 4.A Tamary Fábryovej. Na 2. mieste návrh žiačky 3.A Simony Hritzovej. A nakoniec 3. miesto obsadil návrh žiačky Tamary Kovaľovej. Výhercom srdečne blahoželáme! Mgr. art. P. Varchoľ
Strana 1 z 5