• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

Výhercovia súťaže TRIČKO PRE ŠKOLU. Gratulujeme. Mgr. art. D. Varchoľová 
Len pol storočia stačilo ľudstvu na to, aby sa z najväčšieho výdobytku modernej doby stala ekologická katastrofa. Je načase položiť si otázku, či je prínos plastov väčší ako samotné negatívne dopady na životné prostredie. Ako sa s touto témou vysporiadali naši žiaci? Fotografie, plagáty, návrhy na šperky aj oblečenie ako využiteľná forma recyklácie vypovedajú o tom, že si všímajú svet okolo seba, diskutujú o tejto problematike a navrhujú riešenia. Patrik Hirčák /III.A PRO/ prispel do súťaže cyklom fotografií z okolia rómskej osady pri Fričke, kde sa panenská príroda nezastaviteľným tempom mení na jedno veľké smetisko. Mário Bujňák /III.A PRO/ sa…
Žiaci, čím skôr zašlite SMS na tel. číslo 8844 v tvare TC medzera PRIEZVISKO (bez dĺžňov a mäkčeňov) ČÍSLO ČIPU (je uvedené na preukaze ISIC) a po obdržaní potvrdzujúcej SMS príďte na sekretariát riaditeľky školy. Samozrejme musíte mať v mobile kredit aspoň 3,00 eurá, lebo toľko Vám stiahne za zaslanú SMS-ku. Žiaci, ktorí majú záujem o objednanie známky ISIC 09/2020, ktorá stojí 10,00 eur, sa prihlásia na sekretariáte školy. Preukaz ISIC/EURO26 je členský preukaz, ktorý môže mať len študent denného štúdia. Držitelia preukazu majú nárok na množstvo výhod. Platné členstvo je vyjadrené platným preukazom s vizuálnym označením platnosti. Preukaz ISIC/EURO26…
Dátum uskutočnenia: 21.5.2019Miesto konania: telocvičňa SUŠ (z dôvodu nepriaznivého počasia)Cvičenie prebiehalo podľa vypracovaného organizačného zabezpečenia. Vyučujúci mali pripravené prednášky na svojich pridelených stanovištiach, ktoré si žiaci najprv vypočuli, a potom si aj precvičili základné poznatky z oblastí:- zdravotná príprava- pobyt a pohyb v prírode- riešenie mimoriadnych udalostí- dopravná výchovaPaedDr. A. Harčariková
V dňoch 29.5.2019 - 31.5.2019 sa v súlade s plánom práce školy a školským vzdelávacím programom uskutočnil Kurz ochrany života a zdravia, ktorého sa zúčastnili študenti 3. ročníka. Kurz bol v trvaní 3 dni pod vedením vedúcej kurzu a pedagogického dozoru. V stredu 29.5.2019 sme začali prednáškou pod vedením pani Wilgovej z Červeného kríža v Prešove. Žiaci mali prednášku zo zdravotnej prípravy a mali možnosť aj prakticky si vyskúšať poskytovanie prvej pomoci a obväzovej techniky. Po skončení prednášky zo zdravotnej prípravy sa žiaci presunuli do priestorov školy, kde nasledovala prednáška pod vedením pani Šmelkovej z krajského policajného zboru SR. Štvrtok…
Začiatkom mája prebehlo vyhodnotenie školskej súťaže o najlepší portrét, a to v kategórii kresba a fotografia. Víťazom srdečne blahoželáme. Kresba: 1. miesto - Sofia Rozsýpaná (II.A) 2. miesto - Sebastián Kvašňák (III.B) 3. miesto - Žaneta Tkáčová (III.A) Fotografia: 1. miesto - Tonka Bujňáková (II.B) 2. miesto - Andrea Kerestešová (IV.A) 3. miesto - Denisa Krišová (II.B)
Výstavou maturitných prác sa od 24.5. 2019 v Galérii Caraffova väznica predstavia žiaci Strednej umeleckej školy, Vodárenská 3 v Prešove. Svoje práce prezentuje 56 maturantov, ktorí v tomto školskom roku ukončujú štúdium v študijných odboroch: propagačné výtvarníctvo, propagačná grafika, reklamná tvorba, grafický a priestorový dizajn. Výstava potrvá do 9.6.2019.
Dňa 6.5.2019 sa pod záštitou Prešovského samosprávneho kraja uskutočnil nultý ročník okresného kola v streetballe. Zúčastnených bolo osem škôl z Prešova vrátane nás - SUŠ. Družstvo pozostávalo z troch hráčov a dvoch náhradníkov za školu, pričom hrali dvaja chlapci a jedno dievča. Naši žiaci si tento športový zážitok užili, hoci do krajského kola nepostúpili. PaedDr. A. Harčariková 
Milí žiaci, keďže od 1. júna si budete môcť predlžovať platnosť preukazu na prázdniny a nasledujúci rok, link s dotazníkom k danej záležitosti nájdete tu: https://lnk.sk/cpz6 Prosíme Vás všetkých, pozrite sa na to. 
Strana 1 z 9