• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

Začiatkom mája prebehlo vyhodnotenie školskej súťaže o najlepší portrét, a to v kategórii kresba a fotografia. Víťazom srdečne blahoželáme. Kresba: 1. miesto - Sofia Rozsýpaná (II.A) 2. miesto - Sebastián Kvašňák (III.B) 3. miesto - Žaneta Tkáčová (III.A) Fotografia: 1. miesto - Tonka Bujňáková (II.B) 2. miesto - Andrea Kerestešová (IV.A) 3. miesto - Denisa Krišová (II.B)
Výstavou maturitných prác sa od 24.5. 2019 v Galérii Caraffova väznica predstavia žiaci Strednej umeleckej školy, Vodárenská 3 v Prešove. Svoje práce prezentuje 56 maturantov, ktorí v tomto školskom roku ukončujú štúdium v študijných odboroch: propagačné výtvarníctvo, propagačná grafika, reklamná tvorba, grafický a priestorový dizajn. Výstava potrvá do 9.6.2019.
Dňa 6.5.2019 sa pod záštitou Prešovského samosprávneho kraja uskutočnil nultý ročník okresného kola v streetballe. Zúčastnených bolo osem škôl z Prešova vrátane nás - SUŠ. Družstvo pozostávalo z troch hráčov a dvoch náhradníkov za školu, pričom hrali dvaja chlapci a jedno dievča. Naši žiaci si tento športový zážitok užili, hoci do krajského kola nepostúpili. PaedDr. A. Harčariková 
Milí žiaci, keďže od 1. júna si budete môcť predlžovať platnosť preukazu na prázdniny a nasledujúci rok, link s dotazníkom k danej záležitosti nájdete tu: https://lnk.sk/cpz6 Prosíme Vás všetkých, pozrite sa na to. 
V dňoch 6.4.2019 až 11.4.2019 sme sa spoločne so žiakmi zúčastnili Mobility žiakov v rámci projektu ERASMUS+ We are different, we are same, a project about diversity v Alcalá de Henares, Španielsko. Našou úlohou bolo prezentovať výsledky práce k téme diversity. Všetky aktivity spojené s prezentáciou výsledkov projektu boli realizované v historickej časti mesta Alcalá de Henares a v hosťujúcej škole Ile Lázaro Carreter. Mali sme možnosť bližšie spoznať španielsku kultúru, miestny školský vzdelávací systém, ale najmä nadviazať kontakty s novými ľuďmi a žiakmi. To bol zároveň cieľ projektu. Žiakom aj učiteľom sa táto mobilita veľmi páčila a do ďalšej…
Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do súťaže Biblia očami detí a mládeže. Do Košíc, kde prebiehalo diecézne kolo, putovala práca Sofie Marcinovej z I.A triedy pod názvom: Pokúšanie na púšti. Vo svojej kategórii obsadila 1. miesto a postúpila na celoslovenské kolo súťaže. Ďakujeme jej za námahu vloženú do tvorby a prajeme aj naďalej veľa pekných nápadov.
V priebehu mesiaca apríl sa na našej škole konala autorská súťažná výstava domácich prác žiakov. Príjemným prekvapením bolo množstvo a kvalita prác, ktorými sa žiaci zapojili do tejto súťaže, ako aj rôznorodosť výtvarných techník. Sme radi, že táto súťaž oslovila žiakov a svojimi autorskými prácami skrášlili prostredie našej školy. Celkovo sa do súťaže zapojilo 10 žiakov, spolu s 34 prácami. Vyhodnotenie súťaže sa konalo 30.4.2019, kde odborná porota vyhodnotila súťažnú výstavu. Ocenenými žiakmi boli Richard Petro z I.B (GPD) za súbor malieb, Alexandra Hoferová z II.B (PRO) za súbor fotografií a Lucia Franková z II.B (GRD) za súbor malieb. Ďalšími…
Nie je tajomstvom, že Košice sú kultúrnym centrom východného Slovenska. Je tu množstvo zaujímavostí kultúrneho technického aj umeleckého charakteru. V stredu 17. apríla sa nám naskytla možnosť nazrieť do odvetvia, ktoré spája všetky tieto tri disciplíny. Kníhtlač, reštaurovanie kníh a tlačovín, archivovanie i objavovanie dávno zabudnutých listín a dokumentov sú prácou pre ľudí deviatich remesiel. Postupne sme v oddelení historických fondov štátnej vedeckej knižnice spoznali, čo všetko to obnáša. Začali sme medzi vitrínami s historickými knihami. Jeden z pracovníkov nás oboznámil s históriou oddelenia aj s pôvodom zbierok a ukázal nám knižné zaujímavosti, ktoré sa len tak nevidia. Mali sme…
Žiaci z krúžku EKO ART už pred tohtoročnými talentovými skúškami na našu školu pripravili pre nových žiakov zaujímavú a najmä veľkú dekoráciu vo vestibule školy. Chceli ňou navodiť veľkonočnúatmosféru a pripomenúť nám všetkým aj starobylé zvyky u nás, ktoré sú spojené s týmto ročným obdobím. Názov nášho krúžku predznačuje, že tvoríme rôzne dekorácie z odpadu. Aj táto dekorácia je toho príkladom, pretože je celá vyrobená dokonca z biologického odpadu. Prizrite sa bližšie. Prajeme všetkým krásne a spokojné prežitie veľkonočných sviatkov, dievčatám veľa vody a chlapcom príjemnú šibačku. Mgr. M. Feketeová a žiaci z krúžku EKO ART
Strana 2 z 9