• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

V dňoch 6.4.2019 až 11.4.2019 sme sa spoločne so žiakmi zúčastnili Mobility žiakov v rámci projektu ERASMUS+ We are different, we are same, a project about diversity v Alcalá de Henares, Španielsko. Našou úlohou bolo prezentovať výsledky práce k téme diversity. Všetky aktivity spojené s prezentáciou výsledkov projektu boli realizované v historickej časti mesta Alcalá de Henares a v hosťujúcej škole Ile Lázaro Carreter. Mali sme možnosť bližšie spoznať španielsku kultúru, miestny školský vzdelávací systém, ale najmä nadviazať kontakty s novými ľuďmi a žiakmi. To bol zároveň cieľ projektu. Žiakom aj učiteľom sa táto mobilita veľmi páčila a do ďalšej…
Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do súťaže Biblia očami detí a mládeže. Do Košíc, kde prebiehalo diecézne kolo, putovala práca Sofie Marcinovej z I.A triedy pod názvom: Pokúšanie na púšti. Vo svojej kategórii obsadila 1. miesto a postúpila na celoslovenské kolo súťaže. Ďakujeme jej za námahu vloženú do tvorby a prajeme aj naďalej veľa pekných nápadov.
V priebehu mesiaca apríl sa na našej škole konala autorská súťažná výstava domácich prác žiakov. Príjemným prekvapením bolo množstvo a kvalita prác, ktorými sa žiaci zapojili do tejto súťaže, ako aj rôznorodosť výtvarných techník. Sme radi, že táto súťaž oslovila žiakov a svojimi autorskými prácami skrášlili prostredie našej školy. Celkovo sa do súťaže zapojilo 10 žiakov, spolu s 34 prácami. Vyhodnotenie súťaže sa konalo 30.4.2019, kde odborná porota vyhodnotila súťažnú výstavu. Ocenenými žiakmi boli Richard Petro z I.B (GPD) za súbor malieb, Alexandra Hoferová z II.B (PRO) za súbor fotografií a Lucia Franková z II.B (GRD) za súbor malieb. Ďalšími…
Nie je tajomstvom, že Košice sú kultúrnym centrom východného Slovenska. Je tu množstvo zaujímavostí kultúrneho technického aj umeleckého charakteru. V stredu 17. apríla sa nám naskytla možnosť nazrieť do odvetvia, ktoré spája všetky tieto tri disciplíny. Kníhtlač, reštaurovanie kníh a tlačovín, archivovanie i objavovanie dávno zabudnutých listín a dokumentov sú prácou pre ľudí deviatich remesiel. Postupne sme v oddelení historických fondov štátnej vedeckej knižnice spoznali, čo všetko to obnáša. Začali sme medzi vitrínami s historickými knihami. Jeden z pracovníkov nás oboznámil s históriou oddelenia aj s pôvodom zbierok a ukázal nám knižné zaujímavosti, ktoré sa len tak nevidia. Mali sme…
Žiaci z krúžku EKO ART už pred tohtoročnými talentovými skúškami na našu školu pripravili pre nových žiakov zaujímavú a najmä veľkú dekoráciu vo vestibule školy. Chceli ňou navodiť veľkonočnúatmosféru a pripomenúť nám všetkým aj starobylé zvyky u nás, ktoré sú spojené s týmto ročným obdobím. Názov nášho krúžku predznačuje, že tvoríme rôzne dekorácie z odpadu. Aj táto dekorácia je toho príkladom, pretože je celá vyrobená dokonca z biologického odpadu. Prizrite sa bližšie. Prajeme všetkým krásne a spokojné prežitie veľkonočných sviatkov, dievčatám veľa vody a chlapcom príjemnú šibačku. Mgr. M. Feketeová a žiaci z krúžku EKO ART
Naša žiačka Kristína Birošová obsadila na krajskej súťažnej prehliadke neprofesionálnych filmov CINEAMA 2019 výborné 2. miesto. Jej film zároveň postúpil na celoslovenskú prehliadku. Srdečne blahoželáme! Mgr. art. Peter Varchoľ LINK NA VIDEO
Do internej výtvarnej súťaže sa zapojilo 12 žiakov s 13 prácami, ďakujeme: Lenke Vargovej, Kataríne Chochoľakovej, Bibiáne Roguľovej, Alexandre Hoferovej, Denise Krišovej, Henriete Džamovej, Štefánii Majerníkovej, Zuzane Baranovej, Daniele Smrekovej, Jakubovi Čurmovi, Vanese Lizákovej a Sofii Márii Handzilkovej. miesto:Henrieta Džamová, II.A PRO Vanesa Lizáková, II.B PRG miesto:Daniela Smreková, II.A RET miesto:Štefánia Majerníková, II.A PRO Blahoželáme! 
Výsledky talentových skúšok - TU Pokyny pre zákonných zástupcov v prílohe. 
Strana 2 z 9