• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

Záväzný termín na odovzdanie záväznej prihlášky na lyžiarsky výcvik je najneskôr 17. decembra 2018 + je nevyhnutné doložiť doklad o súhlase lekára k absolvovaniu LK pri čiastočnom oslobodení od TSV. Žiaci vyplnené formuláre odovzdávajú svojim triednym učiteľom. Pozn.: Stiahnuť celú prílohu! Organizačné zabezpečenie k akcii TU

Pomáhame...

Napísal(a)
,,Najužitočnejším zo všetkých umení je umenie byť užitočný," povedali sme si v tomto predvianočnom čase a zapojili sme sa do charitatívneho projektu OBRÁTENÝ ADVENTNÝ KALENDÁR - nebrať, ale dať, ktorého usporiadateľmi sú Galéria v Caraffovej väznici, kultúrna organizácia PKO Prešov a OZ Podaj ďalej. Za posledné dva týždne sme vytvorili 24 vianočných motívov na dvierka adventného kalendára, do ktorého budú môcť okoloidúci prispieť akýmkoľvek darom pre sociálne slabších jednotlivcov aj rodiny, a tak im spríjemniť čas najkrajších sviatkov v roku. Akcia sa bude konať dňa 14.12.2018 /piatok/ od 15.00 do 19.00 na Floriánovej ulici pred Caraffovou väznicou. Ďakujem mojim milým…
Kurz je zameraný na zvládnutie troch základných tém. Kresba – osvojenie si základných kresliarskych zručností potrebných pre zvládnutie realistickej kresby zátišia. Maľba – základy výstavby kompozície, základy proporčných vzťahov pri tvorbe ľudskej figúry, precvičenie maliarskych zručností, základne poznatky o farbe. Priestorový objekt – rozvoj kreativity, predstavivosti a manuálnych zručností. Prihlášku a ďalšie informácie nájdete v časti TALENTOVÉ SKÚŠKY - Talentové skúšky - prípravné kurzy. 
Dňa 6.12.2018 sa na našej škole objavil Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi. Táto pekná tradícia potešila našich žiakov a hoci to už nie sú malé deti, aj malá pozornosť niekedy viac urobí radosť ako veľké dary.
 - V dňoch 19.12 - 20.12.2018 vydávanie prác minuloročným štvrtákom IV.A /PRO,GPD/ + IV.B /PRG1+PRG2/ NAV/ULP-odbor PRG1-/ Mgr. art. Seman/ - Streda 19.12..od 11.45 do 15.00-odbor PRO- /Mgr. Šmajdová/ - Streda 19.12..od 8.00 do 12.00-odbor PRG2- /Mgr. Čeklovská PhD./ - Utorok 18.12..od 8.00 do 10.00-Streda 19.12..od 8.00 do 15.00-odbor GPD- /Mgr. Majerník/ - Streda 19.12..od 9.00 do 14.30 FIK- odbory PRO, PRG2- /Mgr. art. Poník/ - Utorok 18.12..od 11.00 do 14.30- Streda 19.12..od 8.30 do 13.00-odbor GPD- /Mgr. Daňková/ - Streda 19.12..od 11.30 do 15.00-odbor PRG1- /Mgr. Šmajdová/- Streda 19.12 od 8.00 do 12.00
Dňa 29.11.2018 prebehlo vyhodnotenie súťaže Vianočná pohľadnica. Na 1. mieste sa umiestnil návrh žiačky 4.A Tamary Fábryovej. Na 2. mieste návrh žiačky 3.A Simony Hritzovej. A nakoniec 3. miesto obsadil návrh žiačky Tamary Kovaľovej. Výhercom srdečne blahoželáme! Mgr. art. P. Varchoľ
pondelok, 26 november 2018 08:03

Vianočný turnaj - Prešov vs. Kežmarok

Napísal(a)
FOTOGALÉRIA
30.11. – Svetový deň počítačovej bezpečnosti – deň, keď sme na hodinách INFORMATIKY vášnivo diskutovali o svojich skúsenostiach s rizikami, ktoré nám hrozia pri práci na počítači či na sociálnych sieťach. Uvažovali sme, ktoré údaje o sebe bežne zanechávame a ktoré sú citlivé. Na problematiku sme sa pozreli z troch uhlov pohľadu – prevencia, detekcia a náprava. Prečítali sme si zaujímavý rozhovor s bezpečnostným analytikom firemných počítačových sietí a vyjadrovali aj svoje názory na kryptomeny. Ing. K. Karľová
Zavŕšením osláv 25. výročia školy boli odborné exkurzie venované rozširovaniu vedomostí našich študentov v oblasti výtvarného umenia. Rôznorodosť exkurzií ponúkla študentom pohľad do súčasného umenia v podobe návštev výstav súčasných umelcov ako aj návrat k minulosti pri návštevách historických pamiatok mesta Prešov. Sme veľmi radi, že sme takouto príjemnou aktivitou mohli zakončiť týždeň osláv vzniku našej školy. Mgr. A. Šmajdová
V prílohe si môžete prelistovať v druhej časti nášho školského časopisu, ktorý vznikol špeciálne pri príležitosti 25. výročia našej Strednej umeleckej školy v Prešove. 
Strana 2 z 6