• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

Kým sa naši štvrtáci potili nad písomnou časťou maturít, ostatní žiaci prvého až tretieho ročníka sa v dňoch 12. a 13. marca 2019 kultúrne vzdelávali. 12. marca mali možnosť pozrieť si divadelné predstavenie „Oteckovia a teenageri“ od divadelnej spoločnosti Divadelný svet v sále na Volgogradskej ul. č. 1 v Prešove. 13. marca 2019 sa bavili komédiou „Life kouč“ v podaní Spišského divadla Kontra. Komédia Nicka Reeda je Pygmalion 21. storočia. Tejto generácie, ktorej nepostrádateľnou vecou je najnovší model mobilu. Colin stál pred ťažkou úlohou: spraviť z mladej naivky úspešnú ženu. Ale v dnešnej dobe sú “vzormi” manažéri a manažérky firiem…
Stredná umelecká škola v Prešove na Vodárenskej ul. č. 3 v súlade so ŠVP a ŠkVP SUŠ pre školský rok 2018/19 realizuje v dňoch od 10.6.2019 do 14.6.2019 povinný krajinársky kurz pre žiakov študijných odborov II.ročníka formou pobytu v meste Kremnica. Vyplnenú záväznú prihlášku na kurz je potrebné doručiť triednemu učiteľovi do 16.4.2019. Informovaný súhlas so záväznou prihláškou nájdete v prílohe. 
Dňa 21. 3. 2019 sa v priestoroch Pastoračného centra Kráľovnej pokoja na Sídlisku III v Prešove uskutočnilo Okresné kolo Biblickej olympiády. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení: Klára Jurčová (I.A), Lívia Kokinčáková (I.B) a Mária Puškárová (I.A). V ťažkej súťaži desiatich stredných škôl z Prešova dievčatá ukázali svoju schopnosť konkurovať a umiestnili sa na 4. mieste. Ďakujeme im za čas a námahu, vloženú do prípravy a prajeme veľa úspechov aj naďalej. Sr. Zdenka Helena Štrbová
Vedenie školy a Rady rodičov RZ pri Strednej umeleckej škole v Prešove si Vám dovoľujú oznámiť, že dňa 25.04.2019 sa o 16.00 hod. uskutočnia triedne aktívy a individuálne konzultácie zákonných zástupcov žiakov s triednymi učiteľmi a pedagogickými zamestnancami v priestoroch Strednej umeleckej školy, Vodárenská 3, Prešov.Individuálne konzultácie zákon. zástupcov s ped. zamestnancami školy. (17.00 – 17.30 hod.).

CINEAMA 2019

Napísal(a)
Dňa 28. 2. 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili na slávnostnom vyhodnotení a premietaní nominovaných filmov okresného kola súťaže Cineama 2019. Naši žiaci boli nominovaní vo viacerých kategóriách, v ktorých získali aj ocenenia. V bloku od 16 do 21 rokov získali 3 čestné uznania (Mária Ščerbová – minútový film, Dominik Demčák a Patrik Hirčák - experiment) a jedno druhé miesto (Kristína Birošová – animovaný film). Druhé miesto za minútový film získala Mária Ščerbová. Všetci ocenení postupujú do krajského kola, v ktorom budú súťažiť o ďalšie umiestnenia a postup do celoslovenského kola. Výhercom gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov pri ich…
Strana 2 z 8