• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

Oznamujeme Vám, že riaditeľka Strednej umeleckej školy v Prešove udeľuje žiakom školy dňa 25. februára 2019 (pondelok) riaditeľské voľno z dôvodu technickej poruchy v kotolni, kvôli čomu nie je možné zabezpečiť vykurovanie. Strava sa bude vydávať v riadnom čase. Vyučovanie bude pokračovať v utorok 26. februára 2019 podľa platného rozvrhu. Učitelia prídu do práce o 8.00, kde dostanú potrebné pokyny.
Dňa 14.2.2019 sa na našej škole prvý krát realizovala Valentínska burza, s cieľom s láskou pristupovať k našej planéte a podporiť ekologické myslenie mladých ľudí formou darovania, alebo vymieňania si nepotrebných vecí. Veľký úspech v tento deň mali srdiečka, bižutéria a staré romány, ktoré potešili najmä dievčatá. Dúfame, že ak by táto tradícia pretrvala aj v nasledujúcich rokoch zapojí sa do nej viac študentov. Mgr. H. Čišková 

Valentín 2019

Napísal(a)
14. február- Deň zaľúbených, svätého Valentína, si pripomíname už aj my v strednej Európe formou prípravy rôznych špeciálnych pohľadníc, tzv. valentíniek, na ktoré môžu zaľúbenci napísať vyznania. Práve podobný lístok má najbližšie k jednej z najstarších legiend o svätom Valentínovi. V našej škole vídame cez prestávky zaľúbené páriky, a práve im venujeme valentínske dekorácie, ktorých funkciou je zútulniť školské prostredie a pripomenúť zaľúbeným, aby boli ešte zaľúbenejší a tí, ktorí momentálne zaľúbení nie sú, aby čo najskôr boli. My všetci sa tešíme z vašej lásky. Veď je predsa dôležité lásku nielen prijímať, ale najmä rozdávať. Možno nemáme všetko, ale spolu…
Oznamujeme Vám, že riaditeľka Strednej umeleckej školy v Prešove udeľuje žiakom školy dňa 8. februára 2019 (piatok) riaditeľské voľno z dôvodu vysokej chorobnosti. Stravníci v školskej jedálni sa individuálne odhlásia z odberu stravy. Vyučovanie bude pokračovať v pondelok 11. februára 2019 podľa platného rozvrhu.
Dňa 4. 2. 2019 prebehlo v priestoroch SUŠ školské kolo Biblickej olympiády. Súťažilo celkovo 5 žiačok z prvých ročníkov, ktoré si zmerali vedomosti z biblických kníh Evanjelium podľa Matúša a Kniha Rút. Po štyroch kolách súťaže máme víťaznú trojicu v tomto poradí: 1. Klára Jurčová I.A2. Lívia Kokinčáková I. B3. Mária Puškárová I.A Víťazkám blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za prípravu a prajeme požehnaný život. Víťazná trojica postupuje ako družstvo do vyšších kôl súťaže, kde bude reprezentovať našu školu. Prajeme im aj naďalej veľa úspechov. Sestra Zdenka
Kultúrne centrum "NA KORZE" - Sabinov, 4.2.2019 - 28.2.2019
V dňoch od 14. 1. 2019 do 18. 1. 2019 sa študenti I. A a I. B triedy Strednej umeleckej školy v Prešove zúčastnili v rámci predmetu Telesná a športová výchova kurzu pohybových aktivít so zameraním na zimné športy v horskom rekreačnom stredisku Drienica - Lysá. Priebeh LVVK hodnotím na výbornej úrovni a môžem konštatovať, že ciele a úlohy kurzu boli splnené. Žiaci si vybudovali pozitívny vzťah k lyžovaniu a odchádzali spokojní. Zároveň sa chcem poďakovať kolegom - Mgr. art. Darine Varchoľovej, Mgr. Petrovi Mikolajovi a inštruktorovi Mgr. Marcelovi Feňušovi, ktorí sa podieľali na plnení všetkých úloh. Odporúčam aj do…

Oznam

Napísal(a)
Vianočné prázdniny: 23.12.2018-7.1.2019 Vyučovanie sa začína: 8.1.2019 /utorok/
Strana 3 z 8