• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

Figúra +

Napísal(a)
Dňa 1. apríla 2019 organizovala naša škola vernisáž výstavy žiackych prác v priestoroch Šarišskej galérie v Prešove pod názvom „FIGURA+“. Vystavujeme 70 prác našich žiakov, ktoré si môžete prísť pozrieť do 26.4.2019. Mgr. art. J. Poník FOTOGALÉRIA 
V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. § 3 ods. 10 Vám oznamujeme, že na základe rozhodnutia riaditeľky Strednej umeleckej školy, Vodárenská 3 v Prešove, bude dňa 9.4.2019 (utorok) udelené žiakom voľno podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riaditeľské voľno sa udeľuje z organizačných dôvodov. Stravníci v školskej jedálni sa individuálne odhlásia z odberu stravy.
Na celoslovenskej fotografickej súťaži, ktorú vyhlásila Nadácia Ekopolis, získal náš žiak, pod vedením p. uč. Čeklovskej, hlavnú cenu - CENU MINISTRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA. Záštitu nad 4. ročníkom súťaže prebral minister životného prostredia SR, pán László Sólymos. Blahoželáme!
Kým sa naši štvrtáci potili nad písomnou časťou maturít, ostatní žiaci prvého až tretieho ročníka sa v dňoch 12. a 13. marca 2019 kultúrne vzdelávali. 12. marca mali možnosť pozrieť si divadelné predstavenie „Oteckovia a teenageri“ od divadelnej spoločnosti Divadelný svet v sále na Volgogradskej ul. č. 1 v Prešove. 13. marca 2019 sa bavili komédiou „Life kouč“ v podaní Spišského divadla Kontra. Komédia Nicka Reeda je Pygmalion 21. storočia. Tejto generácie, ktorej nepostrádateľnou vecou je najnovší model mobilu. Colin stál pred ťažkou úlohou: spraviť z mladej naivky úspešnú ženu. Ale v dnešnej dobe sú “vzormi” manažéri a manažérky firiem…
Stredná umelecká škola v Prešove na Vodárenskej ul. č. 3 v súlade so ŠVP a ŠkVP SUŠ pre školský rok 2018/19 realizuje v dňoch od 10.6.2019 do 14.6.2019 povinný krajinársky kurz pre žiakov študijných odborov II.ročníka formou pobytu v meste Kremnica. Vyplnenú záväznú prihlášku na kurz je potrebné doručiť triednemu učiteľovi do 16.4.2019. Informovaný súhlas so záväznou prihláškou nájdete v prílohe. 
Dňa 21. 3. 2019 sa v priestoroch Pastoračného centra Kráľovnej pokoja na Sídlisku III v Prešove uskutočnilo Okresné kolo Biblickej olympiády. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení: Klára Jurčová (I.A), Lívia Kokinčáková (I.B) a Mária Puškárová (I.A). V ťažkej súťaži desiatich stredných škôl z Prešova dievčatá ukázali svoju schopnosť konkurovať a umiestnili sa na 4. mieste. Ďakujeme im za čas a námahu, vloženú do prípravy a prajeme veľa úspechov aj naďalej. Sr. Zdenka Helena Štrbová
Vedenie školy a Rady rodičov RZ pri Strednej umeleckej škole v Prešove si Vám dovoľujú oznámiť, že dňa 25.04.2019 sa o 16.00 hod. uskutočnia triedne aktívy a individuálne konzultácie zákonných zástupcov žiakov s triednymi učiteľmi a pedagogickými zamestnancami v priestoroch Strednej umeleckej školy, Vodárenská 3, Prešov.Individuálne konzultácie zákon. zástupcov s ped. zamestnancami školy. (17.00 – 17.30 hod.).
Strana 3 z 9