• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

Dňa 21. 3. 2019 sa v priestoroch Pastoračného centra Kráľovnej pokoja na Sídlisku III v Prešove uskutočnilo Okresné kolo Biblickej olympiády. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení: Klára Jurčová (I.A), Lívia Kokinčáková (I.B) a Mária Puškárová (I.A). V ťažkej súťaži desiatich stredných škôl z Prešova dievčatá ukázali svoju schopnosť konkurovať a umiestnili sa na 4. mieste. Ďakujeme im za čas a námahu, vloženú do prípravy a prajeme veľa úspechov aj naďalej. Sr. Zdenka Helena Štrbová
Vedenie školy a Rady rodičov RZ pri Strednej umeleckej škole v Prešove si Vám dovoľujú oznámiť, že dňa 25.04.2019 sa o 16.00 hod. uskutočnia triedne aktívy a individuálne konzultácie zákonných zástupcov žiakov s triednymi učiteľmi a pedagogickými zamestnancami v priestoroch Strednej umeleckej školy, Vodárenská 3, Prešov.Individuálne konzultácie zákon. zástupcov s ped. zamestnancami školy. (17.00 – 17.30 hod.).

CINEAMA 2019

Napísal(a)
Dňa 28. 2. 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili na slávnostnom vyhodnotení a premietaní nominovaných filmov okresného kola súťaže Cineama 2019. Naši žiaci boli nominovaní vo viacerých kategóriách, v ktorých získali aj ocenenia. V bloku od 16 do 21 rokov získali 3 čestné uznania (Mária Ščerbová – minútový film, Dominik Demčák a Patrik Hirčák - experiment) a jedno druhé miesto (Kristína Birošová – animovaný film). Druhé miesto za minútový film získala Mária Ščerbová. Všetci ocenení postupujú do krajského kola, v ktorom budú súťažiť o ďalšie umiestnenia a postup do celoslovenského kola. Výhercom gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov pri ich…
Oznamujeme Vám, že riaditeľka Strednej umeleckej školy v Prešove udeľuje žiakom školy dňa 25. februára 2019 (pondelok) riaditeľské voľno z dôvodu technickej poruchy v kotolni, kvôli čomu nie je možné zabezpečiť vykurovanie. Strava sa bude vydávať v riadnom čase. Vyučovanie bude pokračovať v utorok 26. februára 2019 podľa platného rozvrhu. Učitelia prídu do práce o 8.00, kde dostanú potrebné pokyny.
Dňa 14.2.2019 sa na našej škole prvý krát realizovala Valentínska burza, s cieľom s láskou pristupovať k našej planéte a podporiť ekologické myslenie mladých ľudí formou darovania, alebo vymieňania si nepotrebných vecí. Veľký úspech v tento deň mali srdiečka, bižutéria a staré romány, ktoré potešili najmä dievčatá. Dúfame, že ak by táto tradícia pretrvala aj v nasledujúcich rokoch zapojí sa do nej viac študentov. Mgr. H. Čišková 

Valentín 2019

Napísal(a)
14. február- Deň zaľúbených, svätého Valentína, si pripomíname už aj my v strednej Európe formou prípravy rôznych špeciálnych pohľadníc, tzv. valentíniek, na ktoré môžu zaľúbenci napísať vyznania. Práve podobný lístok má najbližšie k jednej z najstarších legiend o svätom Valentínovi. V našej škole vídame cez prestávky zaľúbené páriky, a práve im venujeme valentínske dekorácie, ktorých funkciou je zútulniť školské prostredie a pripomenúť zaľúbeným, aby boli ešte zaľúbenejší a tí, ktorí momentálne zaľúbení nie sú, aby čo najskôr boli. My všetci sa tešíme z vašej lásky. Veď je predsa dôležité lásku nielen prijímať, ale najmä rozdávať. Možno nemáme všetko, ale spolu…
Strana 4 z 9