• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

Oznamujeme Vám, že riaditeľka Strednej umeleckej školy v Prešove udeľuje žiakom školy dňa 8. februára 2019 (piatok) riaditeľské voľno z dôvodu vysokej chorobnosti. Stravníci v školskej jedálni sa individuálne odhlásia z odberu stravy. Vyučovanie bude pokračovať v pondelok 11. februára 2019 podľa platného rozvrhu.
Dňa 4. 2. 2019 prebehlo v priestoroch SUŠ školské kolo Biblickej olympiády. Súťažilo celkovo 5 žiačok z prvých ročníkov, ktoré si zmerali vedomosti z biblických kníh Evanjelium podľa Matúša a Kniha Rút. Po štyroch kolách súťaže máme víťaznú trojicu v tomto poradí: 1. Klára Jurčová I.A2. Lívia Kokinčáková I. B3. Mária Puškárová I.A Víťazkám blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za prípravu a prajeme požehnaný život. Víťazná trojica postupuje ako družstvo do vyšších kôl súťaže, kde bude reprezentovať našu školu. Prajeme im aj naďalej veľa úspechov. Sestra Zdenka
Kultúrne centrum "NA KORZE" - Sabinov, 4.2.2019 - 28.2.2019
V dňoch od 14. 1. 2019 do 18. 1. 2019 sa študenti I. A a I. B triedy Strednej umeleckej školy v Prešove zúčastnili v rámci predmetu Telesná a športová výchova kurzu pohybových aktivít so zameraním na zimné športy v horskom rekreačnom stredisku Drienica - Lysá. Priebeh LVVK hodnotím na výbornej úrovni a môžem konštatovať, že ciele a úlohy kurzu boli splnené. Žiaci si vybudovali pozitívny vzťah k lyžovaniu a odchádzali spokojní. Zároveň sa chcem poďakovať kolegom - Mgr. art. Darine Varchoľovej, Mgr. Petrovi Mikolajovi a inštruktorovi Mgr. Marcelovi Feňušovi, ktorí sa podieľali na plnení všetkých úloh. Odporúčam aj do…

Oznam

Napísal(a)
Vianočné prázdniny: 23.12.2018-7.1.2019 Vyučovanie sa začína: 8.1.2019 /utorok/
V prvej polovici decembra prebehlo vyhodnotenie súťaže "Novoročenka 2019". Na 1. mieste sa umiestnil Erik Németh z II.B (PRG), na 2. mieste Marek Šin z I.B (GPD) a nakoniec 3. miesto obsadil návrh žiačky Natálie Legiňovej z III.B (PRG) . Výhercom srdečne blahoželáme! Mgr. art. Jozef Poník
Záväzný termín na odovzdanie záväznej prihlášky na lyžiarsky výcvik je najneskôr 17. decembra 2018 + je nevyhnutné doložiť doklad o súhlase lekára k absolvovaniu LK pri čiastočnom oslobodení od TSV. Žiaci vyplnené formuláre odovzdávajú svojim triednym učiteľom. Pozn.: Stiahnuť celú prílohu! Organizačné zabezpečenie k akcii TU

Pomáhame...

Napísal(a)
,,Najužitočnejším zo všetkých umení je umenie byť užitočný," povedali sme si v tomto predvianočnom čase a zapojili sme sa do charitatívneho projektu OBRÁTENÝ ADVENTNÝ KALENDÁR - nebrať, ale dať, ktorého usporiadateľmi sú Galéria v Caraffovej väznici, kultúrna organizácia PKO Prešov a OZ Podaj ďalej. Za posledné dva týždne sme vytvorili 24 vianočných motívov na dvierka adventného kalendára, do ktorého budú môcť okoloidúci prispieť akýmkoľvek darom pre sociálne slabších jednotlivcov aj rodiny, a tak im spríjemniť čas najkrajších sviatkov v roku. Akcia sa bude konať dňa 14.12.2018 /piatok/ od 15.00 do 19.00 na Floriánovej ulici pred Caraffovou väznicou. Ďakujem mojim milým…
Strana 5 z 9