• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

V rámci týždňa aktivít, venovaných 25. výročiu vzniku SUŠ prebehla na pôde školy dňa 22.11.2018 akcia, ktorá mala za úlohu prezentovať našim žiakom fakulty umeleckého zamerania a bývalých úspešných absolventov SUŠ.V rámci besied a prezentácií sa predstavili:Mgr. J. Ondo, PhD., vedúci Katedry výtvarnej výchovy a umenia z Filozofickej fakulty-Inštitút hudobného a výtvarného umenia Prešovskej univerzity,Mgr. art. Dávid Demjanovič z Fakulty umení, Katedry výtvarných umení a intermédiíz Technickej univerzity v KošiciachRichard Kašický-študent VŠVUMgr. art. Ján Jurčišin- dizajnér,absolvent TUKEPeter Majerníček-študent TUKEBarbora Šidiková, Matúš Mihaľ- študenti Fakulty masmediálnej komunikácie, katedryDigitálnych hier Univerzity sv. Cyrila a Metoda v TrnaveMgr. art. Bystrík Míček- dizajnér, absolvent…
Dňa 21.11.2018 sa uskutočnili na SUŠ medzi triedami turnaje vo florbale mix a v stolnom tenise. Vedúca oboznámila žiakov počas hodín telesnej výchovy o BOZP počas turnajov a o priebehu turnajov. Podmienka pri florbale bola, aby za výber triedy hralo jedno dievča. Turnaje prebiehali v 2 skupinách. 1.skupina ročníky : I.A, I.B, II.A, II.B. 2 skupina ročníky: III.A, III.B, IV.A, IV.B. Víťazi skupín hrali o 1. a 2. miesto a druhí v skupine hrali o 3. a 4. miesto. Ako rozhodca pri florbale bol poverený žiak Richard Petro a pri stolnom tenise sekundoval pán učiteľ Mgr. J. Mandel, ktorým sa…
21. novembra 2018 sa priestory našej školy stali vstupnou bránou do detských farebných snov a žiarivých odrazov ich vnímania okolitého sveta. Tretí ročník výtvarnej súťaže "Toto fakt milujem" priniesol tému "farebného dňa", ktorý sa zhmotnil do zaujímavých umeleckých prejavov na výkresoch i plátne. Odborná porota v zložení - Mgr. J. Ondo, PhD., PaedDr. J. Langová, Mgr. Ľ. Kotalová, Mgr. art. V. Seman, Mgr. A. Daňková rozhodla o tomto umiestnení súťažiacich: Cena poroty: - Barbora Pribišová (ZŠ ČSA, Prešov) - Laura Štofaníková (ZŠ a MŠ, Pečovská Nová Ves) - Barbora Hribľanová (ZŠ Medzany) - Pavol Ferenc (ZŠ Kluknava) - Andrej Šichula…
Dňa 12.11.2018 sa v našej školskej knižnici uskutočnilo podujatie SKUTOČNÉ KNIŽNICE - SKUTOČNÉ VZDELÁVANIE: 100 ROKOV OD VZNIKU ČESKO-SLOVENSKA. Podujatie sa konalo pri príležitosti Medzinárodného dňa knižníc. V našej malej školskej knižnici sa stretlo 15 žiakov pod vedením vyučujúcej Mgr. S. Bochnovičovej a podarilo sa im vytvoriť celkom milú a tvorivú atmosféru. Žiaci sa premenili na novinárov v roku 1918 a spoločnými silami vytvorili jedno číslo jedinečných novín, v ktorých nechýba rozhovor s prezidentom T. G. Masarykom, článok o záľubách ministra vojny M. R. Štefánika či fejtón o zosadení Habsburgovcov. Mgr. S. Bochnovičová FOTOGALÉRIA
V rámci 25. výročia školy sme do aktivít osláv zahrnuli aj Deň otvorených dverí. Sme veľmi radi, že nás navštívilo množstvo študentov zo základných škôl, ktorých naša škola zaujala. Pri tejto príležitosti sme pre návštevníkov pripravili aj kultúrny program v podobe prehliadky kostýmovej tvorby našich študentov, ako aj tvorivé ateliéry, v ktorých si žiaci mohli vyskúšať rôzne výtvarné techniky. Žiakom ako aj rodičom boli ponúknuté konzultácie k prijímaciemu konaniu a možnostiach štúdia na našej škole. Sme veľmi radi, že k nám zavítali aj naši bývalí absolventi, ktorí sa radi vracajú a spomínajú na roky strávené na našej škole. Veľká vďaka…
Vítanie prvákov do študentského cechu žiakov je už našou tradičnou aktivitou, ktorú pripravujú žiaci 2. ročníka. Celá imatrikulácia sa viedla v zábavnej atmosfére najmä pri realizácii súťaží, v ktorých naši prváci museli preukázať nielen fyzické schopnosti, ale aj vedomosti zo školského prostredia. Prvákom bol odovzdaný imatrikulačný list, v ktorom mali spísané desatoro študenta strednej školy, podľa ktorého by sa mali na škole počas štúdia správať. Oceňovaná bola najmä samostatnosť druhákov pri príprave aj realizácii imatrikulácie. Prvákom gratulujeme a veríme, že sa im bude na našej škole aj naďalej dariť. Mgr. H. Čišková FOTOGALÉRIA
Predĺženie termínu podania prihlášky na 3. ročník výtvarnej súťaže "Toto fakt milujem". Prihlášky je možné zaslať na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do štvrtka 15.11.2018.
Strana 7 z 9