• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

Tešíme sa z krásnej, farebnej a najmä teplej tohtoročnej jesene. Tieto nádherné dni nás v rámci krúžku EKO-ART vytiahli zo školských priestorov na prechádzku do záhrad, na neďalekú lúku i do lesa. Nazbierali sme si tam rôzne plody, konáriky, ovocie a výsledok vidíte sami. Využijeme rôzne nádoby, ktoré by možno skončili prinajlepšom v triedenom odpade a jesenná dekorácia pod našimi rukami je na svete. Mgr. M. Feketeová a žiaci z krúžku EKO-ART
Súčasné trendy v opracovávaní materiálov sa rýchlo posúvajú dopredu a možnosti sa rozširujú geometrickým radom. Použitie digitálnych technológií na opracovanie dreva, ale aj skla a kovu sme si preto boli naživo pozrieť u mladého šikovného remeselníka v obci Víťaz. Hovorí si Drewomil a veľmi ochotne nám predviedol modernú techniku v akcii. Videli sme rezanie aj gravírovanie laserom bod po bode, vysvetlil nám princíp jeho fungovania a priamo pri práci popísal jednotlivé kroky. Neobišli sme ani CNC frézu. Od modelácie výrobku v 3D programe až po výsledný výstup sme mali podrobný popis všetkých prebiehajúcich činností. Ako samozrejmosť boli ukážky tradičných nástrojov ako kotúčové píly, hobľovačky, sústruh a množstvo iných väčších, či menších nástrojov. Nášmu hostiteľovi ďakujeme za pútavý…
Mestské kultúrne stredisko v Humennom sa na mesiac stalo prechodným domovom výberu prác našich žiakov. Privítali sme možnosť odprezentovať prierez prácami žiakov všetkých odborov, ktoré v súčasnosti ponúkame k štúdiu. Návštevníci tu môžu vidieť tradičnú kresbu, maľbu aj grafiku, ale sú tu aj pre súčasnosť nevyhnutné práce vytvorené digitálnymi technológiami v 2D a 3D programoch. Žánrovo ide o študijnú tvorbu v plenéri, zastúpený je aj grafický a produktový dizajn, reklamné grafiky z oblasti corporate identity, no nájde sa aj veľmi obľúbená komixová tvorba a tiež reprodukčná maľba. Veríme, že pri návšteve veľmi príjemnej výstavnej siene si každý návštevník nájde niečo pútavé a zaujímavé a že bude mať aspoň základný prehľad o tom, čo znamená študovať na našej umeleckej škole. Sme…
V mesiaci september a október 2018 sme dvakrát navštívili Šarišskú galériu v Prešove, ktorá aktuálne ponúka vizuálne náročnú, no ojedinelú výstavu Miloša Koptáka a Miloša Boďu pod názvom Relikviáre. Spomínaní autori siahli po extravagantných výrazových prostriedkoch. Miloš Boďa vo svojej tvorbe siaha po objects trouvés (mŕtvy hmyz a drobné stavovce zalial do polyesteru), Miloš Kopták sústreďuje apropriované predmety do fliaš či vitrínok, čím vznikajú asambálžové objekty, na ktoré môže prijímateľ nazerať ako na akési moderné relikviáre. Táto výstava je „možno“ na prvý pohľad určená pre náročného prijímateľa, no prostredníctvom kurátorky Mgr. Ľ. Kotálovej sme získali vzácny kľúč ,ako na prezentované artefakty nazerať, za čo jej patrí naše poďakovanie. PaedDr. M. Valičková
Vedenie školy a Rady rodičov RZ pri Strednej umeleckej škole v Prešove si Vám dovoľujú oznámiť, že dňa 4.10.2018 sa o 16.00 hod. uskutoční plenárna schôdza, následne triedne aktívy a individuálne konzultácie zákonných zástupcov žiakov s triednymi učiteľmi a pedagogickými zamestnancami v priestoroch Strednej umeleckej školy, Vodárenská 3, Prešov.Program plenárnej schôdze (16.00 – 16.30 hod.):- ekonomické vyhodnotenie šk. roka 2017/2018- predloženie návrhu rozpočtu na šk. rok 2018/2019Program triednych aktívov (16.30 – 17.30 hod.):- informovanie o projekte ERASMUS+, IROP, OPLZ, Podpora rozvoja športu- informovanie zákonných zástupcov o správaní, prospechu a dochádzke žiakov, možnostiach komunikácie so školou, súvislej umeleckej praxi žiakov 2. a 3. ročníka- krajinársky kurz žiakov 2. ročníka - zimný pohybový kurz pre žiakov…
Strana 7 z 8