• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

Dňa 7. novembra 2018 prebehlo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 15 najlepších angličtinárov školy. Víťazom, s plným počtom bodov, ktorý postúpi do okresného kola, sa stala študentka IV.A triedy Ivona Boguská. So stratou len 1 bodu sú spolu na 2.mieste Lucia Anna Franková z II.B, Lenka Vargová z III.A a Sebastián Kvašňák z III.B triedy. Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme. PaedDr. A. Hugecová
Minulý týždeň oslavovalo svetový deň JABLKO. Tak sme oslavovali s ním. Celý týždeň. Po vzore nórskych babičiek, ktoré sa delia s prebytkom svojej úrody, aj u nás ponúkli viacerí plodmi svojej záhrady našich žiakov. Ing. K. Karľová
Aj tento rok ožila v priestoroch našej školy imaginácia a magická realita preddušičkového dňa. A najsilnejšie rezonancie zanechala famózna Frida Kahlo z 2.B triedy. Blahoželáme!  FOTOGALÉRIA
Oznamujeme Vám, že riaditeľka Strednej umeleckej školy udeľuje žiakom školy dňa 29. októbra 2018 (pondelok) riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. Stravníci v školskej jedálni boli centrálne odhlásení z odberu stravy.   Vyučovanie bude pokračovať v pondelok 5. novembra 2018 podľa nového rozvrhu.

Deň PSK 2018

Napísal(a)
    Bližšie info - klik na banner. 

MyMachine

Napísal(a)
Dňa 27. 9. 2018 sme sa zúčastnili slávnostného odhalenia prototypov v rámci vzdelávacieho programu MyMachine, ktorý organizovala Karpatská nadácia na Technickej univerzite v Košiciach. Naša škola sa zapojila do tohto projektu vytvorením prototypu živej spoločenskej hry formou hracej plochy, ktorú vytvárali žiaci odboru grafický a priestorový dizajn pod vedením Mgr. Hedvigy Čiškovej. Cieľom celého projektu bolo podporiť tvorivé myslenie detí a mládeže a rozvíjať ich kľúčové kompetencie, akými sú práca v tíme a kritické myslenie, za čo získali študenti II.B odboru GPD certifikát o absolvovaní medzinárodne uznávaného vzdelávacieho programu. Veľká vďaka za spoluprácu patrí aj Mgr. Chromej a žiakom I.,…
Tešíme sa z krásnej, farebnej a najmä teplej tohtoročnej jesene. Tieto nádherné dni nás v rámci krúžku EKO-ART vytiahli zo školských priestorov na prechádzku do záhrad, na neďalekú lúku i do lesa. Nazbierali sme si tam rôzne plody, konáriky, ovocie a výsledok vidíte sami. Využijeme rôzne nádoby, ktoré by možno skončili prinajlepšom v triedenom odpade a jesenná dekorácia pod našimi rukami je na svete. Mgr. M. Feketeová a žiaci z krúžku EKO-ART
Súčasné trendy v opracovávaní materiálov sa rýchlo posúvajú dopredu a možnosti sa rozširujú geometrickým radom. Použitie digitálnych technológií na opracovanie dreva, ale aj skla a kovu sme si preto boli naživo pozrieť u mladého šikovného remeselníka v obci Víťaz. Hovorí si Drewomil a veľmi ochotne nám predviedol modernú techniku v akcii. Videli sme rezanie aj gravírovanie laserom bod po bode, vysvetlil nám princíp jeho fungovania a priamo pri práci popísal jednotlivé kroky. Neobišli sme ani CNC frézu. Od modelácie výrobku v 3D programe až po výsledný výstup sme mali podrobný popis všetkých prebiehajúcich činností. Ako samozrejmosť boli ukážky tradičných nástrojov ako kotúčové píly, hobľovačky, sústruh a množstvo iných väčších, či menších nástrojov. Nášmu hostiteľovi ďakujeme za pútavý…
Mestské kultúrne stredisko v Humennom sa na mesiac stalo prechodným domovom výberu prác našich žiakov. Privítali sme možnosť odprezentovať prierez prácami žiakov všetkých odborov, ktoré v súčasnosti ponúkame k štúdiu. Návštevníci tu môžu vidieť tradičnú kresbu, maľbu aj grafiku, ale sú tu aj pre súčasnosť nevyhnutné práce vytvorené digitálnymi technológiami v 2D a 3D programoch. Žánrovo ide o študijnú tvorbu v plenéri, zastúpený je aj grafický a produktový dizajn, reklamné grafiky z oblasti corporate identity, no nájde sa aj veľmi obľúbená komixová tvorba a tiež reprodukčná maľba. Veríme, že pri návšteve veľmi príjemnej výstavnej siene si každý návštevník nájde niečo pútavé a zaujímavé a že bude mať aspoň základný prehľad o tom, čo znamená študovať na našej umeleckej škole. Sme…
Strana 8 z 9