• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

Vedenie školy a Rady rodičov RZ pri Strednej umeleckej škole v Prešove si Vám dovoľujú oznámiť, že dňa 4.10.2018 sa o 16.00 hod. uskutoční plenárna schôdza, následne triedne aktívy a individuálne konzultácie zákonných zástupcov žiakov s triednymi učiteľmi a pedagogickými zamestnancami v priestoroch Strednej umeleckej školy, Vodárenská 3, Prešov.Program plenárnej schôdze (16.00 – 16.30 hod.):- ekonomické vyhodnotenie šk. roka 2017/2018- predloženie návrhu rozpočtu na šk. rok 2018/2019Program triednych aktívov (16.30 – 17.30 hod.):- informovanie o projekte ERASMUS+, IROP, OPLZ, Podpora rozvoja športu- informovanie zákonných zástupcov o správaní, prospechu a dochádzke žiakov, možnostiach komunikácie so školou, súvislej umeleckej praxi žiakov 2. a 3. ročníka- krajinársky kurz žiakov 2. ročníka - zimný pohybový kurz pre žiakov…
Dnes sme v priestoroch prešovského Cinemaxu privítali šk. rok 2018/2019. Prajeme teda nielen našim prvákom, ale aj všetkým žiakom školy, ako aj pedagógom, úspešný krok do pracovného tempa - okoreneného dávkou optimizmu, elánu a šťastia. 
Strana 9 z 9