• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

Mestské kultúrne stredisko v Humennom sa na mesiac stalo prechodným domovom výberu prác našich žiakov. Privítali sme možnosť odprezentovať prierez prácami žiakov všetkých odborov, ktoré v súčasnosti ponúkame k štúdiu. Návštevníci tu môžu vidieť tradičnú kresbu, maľbu aj grafiku, ale sú tu aj pre súčasnosť nevyhnutné práce vytvorené digitálnymi technológiami v 2D a 3D programoch. Žánrovo ide o študijnú tvorbu v plenéri, zastúpený je aj grafický a produktový dizajn, reklamné grafiky z oblasti corporate identity, no nájde sa aj veľmi obľúbená komixová tvorba a tiež reprodukčná maľba. Veríme, že pri návšteve veľmi príjemnej výstavnej siene si každý návštevník nájde niečo pútavé a zaujímavé a že bude mať aspoň základný prehľad o tom, čo znamená študovať na našej umeleckej škole. Sme…
V mesiaci september a október 2018 sme dvakrát navštívili Šarišskú galériu v Prešove, ktorá aktuálne ponúka vizuálne náročnú, no ojedinelú výstavu Miloša Koptáka a Miloša Boďu pod názvom Relikviáre. Spomínaní autori siahli po extravagantných výrazových prostriedkoch. Miloš Boďa vo svojej tvorbe siaha po objects trouvés (mŕtvy hmyz a drobné stavovce zalial do polyesteru), Miloš Kopták sústreďuje apropriované predmety do fliaš či vitrínok, čím vznikajú asambálžové objekty, na ktoré môže prijímateľ nazerať ako na akési moderné relikviáre. Táto výstava je „možno“ na prvý pohľad určená pre náročného prijímateľa, no prostredníctvom kurátorky Mgr. Ľ. Kotálovej sme získali vzácny kľúč ,ako na prezentované artefakty nazerať, za čo jej patrí naše poďakovanie. PaedDr. M. Valičková
Vedenie školy a Rady rodičov RZ pri Strednej umeleckej škole v Prešove si Vám dovoľujú oznámiť, že dňa 4.10.2018 sa o 16.00 hod. uskutoční plenárna schôdza, následne triedne aktívy a individuálne konzultácie zákonných zástupcov žiakov s triednymi učiteľmi a pedagogickými zamestnancami v priestoroch Strednej umeleckej školy, Vodárenská 3, Prešov.Program plenárnej schôdze (16.00 – 16.30 hod.):- ekonomické vyhodnotenie šk. roka 2017/2018- predloženie návrhu rozpočtu na šk. rok 2018/2019Program triednych aktívov (16.30 – 17.30 hod.):- informovanie o projekte ERASMUS+, IROP, OPLZ, Podpora rozvoja športu- informovanie zákonných zástupcov o správaní, prospechu a dochádzke žiakov, možnostiach komunikácie so školou, súvislej umeleckej praxi žiakov 2. a 3. ročníka- krajinársky kurz žiakov 2. ročníka - zimný pohybový kurz pre žiakov…
Dnes sme v priestoroch prešovského Cinemaxu privítali šk. rok 2018/2019. Prajeme teda nielen našim prvákom, ale aj všetkým žiakom školy, ako aj pedagógom, úspešný krok do pracovného tempa - okoreneného dávkou optimizmu, elánu a šťastia. 
Strana 9 z 9