Aktivity školy

piatok, 29 jún 2018 17:19

Záver školského roka

Napísal(a)
štvrtok, 28 jún 2018 10:49

Športový deň - 28.6.2018

Napísal(a)
Dňa 28.6.2018 sa uskutočnil Olympijský festival detí a mládeže - športový deň SUŠ, ktorého sa zúčastnili študenti celej školy. Športové disciplíny prebiehali bez problémov, v duchu fair play zo strany súťažiacich, ako aj rozhodcov. Súťažilo sa vo futbale, kde 1. miesto vybojovali žiaci III.A, 2. miesto III.B a 3. miesto II.A. Stolný tenis vyhrala III.B, 2. miesto I.A a 3. miesto II.A trieda. Víťazom v bedmintone sa stala III.A, 2. miesto obsadila III.B a 3. miesto patrilo I.A. Celkovým víťazom sa stala III.B trieda s počtom bodov 35. Na záver bol zrealizovaný priateľský zápas v bedmintone a futbale žiakov proti učiteľom o šampióna SUŠ, s čestným víťazstvom učiteľov. FOTOGALÉRIA
štvrtok, 28 jún 2018 09:17

Krajinársky kurz - Kysak

Napísal(a)
V dňoch od 11.6.2018 - 14.6.2018 sme absolvovali krajinársky kurz a kurz letných pohybových aktivít v rekreačnom stredisku Kysak - Brezie. Aj napriek nepriazni počasia sa celý kurz niesol v pohodovej atmosfére, kde sa žiaci II.A triedy mohli plne venovať kresbe a maľbe prírody a architektúry, a pritom si vychutnávať pokoj okolia. Každý večer prebiehalo hodnotenie prác žiakov, kde sa žiaci dobre mierenými radami od pedagógov mohli poučiť na vlastnej práci, ako aj na práci svojich spolužiakov. Výsledkom kurzu sú pekné práce našich žiakov, za čo im patrí veľká pochvala, ako aj za vzornú disciplínu počas trvania celého kurzu. Mgr. H. Čišková  FOTOGALÉRIA
štvrtok, 28 jún 2018 08:40

Milujem svoje mesto - 30.5.2018

Napísal(a)
Dňa 30.5.2018 sme sa zúčastnili dobrovoľníckej akcie "Milujem svoje mesto", kde sme v spolupráci s mestom Prešov mohli zveľadiť areál našej školy. Zapožičaním pracovného náradia z mestského úradu sme mali možnosť upraviť prostredie našej školy, vyrovnať terén zelene pred budovou školy, odstrániť burinu a spoločnými silami sa pričiniť o skrášlenie miesta, kde trávime veľkú časť našich pracovných aj školských povinností. Všetkým zúčastneným a zainteresovaným patrí veľká vďaka. Mgr. H. Čišková 
štvrtok, 28 jún 2018 08:27

Chuť žiť - 28. mája

Napísal(a)
28. mája sme mali možnosť zúčastniť sa zaujímavej prednášky o PPP (problémy príjmu potravy). Prednášky sa zúčastnili žiaci III.A a III.B triedy. Dievčatá, ktoré prednášali, sa rozdelili na 3 stanovištia, pri ktorých sme sa dozvedeli rozdielne veci o anorexii. Počuli sme príbeh dievčaťa, ktoré anorexiu prekonalo, pohľad psychologičky na tento problém a rady od nutričnej poradkyne. Čo nás možno zarazilo, bolo to, že sa rozprávalo len o anorexii a na iné PPP ani neupozornili. Každopádne sme nabrali nové poznatky a bolo to príjemné spestrenie školského dňa.Klaudia Petráková, Nina Fűrješová
V piatok, 1. júna 2018, o 13,30 hodine stredoeurópskeho letného času v priestoroch Caraffovej väznice, na Jarkovej ulici č.13090/28A, GPS 48,996984 21,238937 v Prešove, bolo oficiálne uzavretých skoro 34 tisíc hodín radostí i strastí, štúdií i zábavy, výtvarných únikov i presných zásahov našich končiacich štvrtákov. Zišli sme sa tam, aby sme uzavreli jednu kapitolu života mladých ľudí, ktorí v našej škole študovali. Zišli sme sa, aby sme vernisážou maturitných prác, ich obhajobou a samotnými skúškami dospelosti formálne ukončili jedno obdobie života a zároveň pomohli otvoriť bázlivý vstup „malkáča“do sveta „veľkáčov“. Študentské výtvarné práce, ktoré sú inštalované v historických priestoroch väznice sú výsledkom nielen štyroch rokov učenia sa, ale sú…
piatok, 08 jún 2018 08:27

Kožaz 2018

Napísal(a)
V dňoch 30.5.- 1.6.2018 žiaci III.A a III.B absolvovali kurz na ochranu života a zdravia. V prvý deň mali možnosť priamo v spolupráci s Červeným krížom vyskúšať si prvú pomoc v rôznych situáciách ohrozenia zdravia človeka. Pokračovali sme v upratovaní areálu školy v rámci projektu ,,Milujem svoje mesto“. Druhý deň sme absolvovali turistický presun na Kvašnú vodu, kde sme spoločne zakladali oheň a oboznámili sa s buzolou a mapou "Šarišskej vrchoviny". V posledný deň horúceho počasia sme mali pochod na Borkút a popoludňajší program na Hlavnej ulici v Prešove. Žiaci kurz zvládli na veľmi dobrej úrovni a s dobrou náladou.Mgr. Hovanová  
nedeľa, 27 máj 2018 08:33

Účelové cvičenie (23.5.2018)

Napísal(a)
Dňa 23.5.2018 sa žiaci I.A, I.B a II.A triedy zúčastnili účelového cvičenia v počte 51 žiakov. Spoločne sme strávili pekný deň v prírodnom prostredí, a to prechodom po hrebeni od Petöfiho pomníka na Malkovskú hôrku s ukončením za prešovskou kalváriou. Aj keď predpoveď počasia nám nepriala, nikto z nás nezmokol a odchádzali sme spokojní a s úsmevom, že počasie vydržalo a mohli sme stráviť čas spoločne.Mgr. S. Hovanová - autorka fotografií - Lenka Vargová FOTOGALÉRIA
piatok, 25 máj 2018 10:08

Rozlúčka štvrtákov

Napísal(a)
FOTOGALÉRIA
streda, 23 máj 2018 10:09

Plató

Napísal(a)
Umenie „aktívne“ sa nám podarilo vnímať 03.05.2018 počas viacerých výstav prezentujúcich sa v Caraffovej väznici a Šarišskej galérii v Prešove. Caraffova väznica prezentovala to najlepšie z Bienále kresby a grafiky 2018, výstava World in my eyes (Depeche Mode) odhalila zberateľskú vášeň a radosť Ivana Veleckého. Silou osobnej výpovede sa vyznačovali ilustrácie BIB 2018. Naše poďakovanie patrí PaedDr. J. Langovej za odborný výklad k histórii Caraffovej väznice. V Šarišskej galérii nás okrem pracovníkov samotných privítala aj autorka výstavy Plató Dorota Sadovská a kurátor výstavy PhDr. Miro Procházka. Tí nám priblížili prezentovanú výstavu. Dorota Sadovská sa počas workshopu prezentovala aj ďalšou svojou tvorbou. V závere sme spolu diskutovali na tému výtvarného…
Strana 1 z 15