Aktivity školy

utorok, 04 júl 2017 06:45

Udeľovania ocenení SOPHISTA PRO REGIONE a LUX MENTIUM

Dňa 26. 6. 2017 sme sa zúčastnili spolu so žiakmi spoločenskej udalosti „Udeľovania ocenení SOPHISTA PRO REGIONE a LUX MENTIUM“, ktorá sa konala pri príležitosti ukončenia školského roka 2016/2017 v Divadle J. Záborského v Prešove. Ocenení boli najúspešnejší pedagógovia a žiaci stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Toto slávnostné odovzdávanie ocenení bolo spojené s kultúrnym programom. Medzi ocenenými žiakmi bola aj naša žiačka Simona Vargová zo 4. B triedy, ktorá si prevzala ocenenie z rúk predsedu PSK MUDr. P. Chudíka. Aj touto cestou blahoželáme a prajeme jej veľa ďalších úspechov v štúdiu, osobnom živote i na poli kultúrnom, v čom ona vyniká. Mgr. M. Feketeová