Aktivity školy

štvrtok, 25 január 2018 10:56

Lyžiarsky kurz 2017-18 - Drienica

Napísal(a)
V dňoch 15.1. - 19.1.2018 sa žiaci I.A a I.B triedy zúčastnil kurzu pohybových aktivít so zameraním na zimné športy v horskom rekreačnom stredisku Drienica - Lysá. Personálne zabezpečenie tvorili Mgr. Hovanová, PaedDr. Trinkovičová, Mgr. art. Varchoľ a Mgr. art. Seman. Celkovo hodnotím priebeh LVVK na výbornej úrovni a môžem skonštatovať, že ciele a úlohy kurzu boli splnené. Žiaci si vybudovali pozitívny vzťah k lyžovaniu a odchádzali spokojní. Lyžiarsky kurz aj školská akcia boli prínosom pre formovanie osobnosti žiakov, ich sociálny rozvoj a budovanie vzťahu k pohybovým aktivitám v prírode.     Mgr. Hovanová FOTOGALÉRIA
streda, 24 január 2018 17:16

Poznávací zájazd - Poľsko - pre I. a II. ročník

Napísal(a)
V dňoch 16. - 17.4.2018 sa uskutoční kultúrno - poznávací zájazd pre I. a II. ročníky - záväzné prihlášky do 1.2.2018. Informovaný súhlas na stiahnutie-tu. 
streda, 20 december 2017 16:27

Vianoce 2017

Napísal(a)
Prajeme Vám krásne Vianoce plné pohody, lásky a požehnania! (Patrik Tupta a kolektív 2.A PRO)
streda, 20 december 2017 16:07

Vianočné ikebany

Napísal(a)
Vianoce sú tu. Krásny čas vianočný nás v krúžku EKO ART neprekvapil. Už v jeseni sme si nazbierali rôzne prírodniny, ktoré nám teraz prišli vhod. Venujeme sa rôznym interiérovým výzdobám, tvoríme vianočné ikebany. Vôňa ihličia v našom ateliéri v nás vyvoláva tú správnu predvianočnú atmosféru. Pri tónoch vianočných kolied sa nám ľahšie pracuje, robota nám ide od ruky, čoho dôkazom sú nasledujúce fotografie. Prajeme Vám všetkým pokojné, príjemné a šťastné Vianoce.                                                                                                                            členovia krúžku EKO ART
piatok, 08 december 2017 11:22

Imatrikulácia 2017-18

Napísal(a)
A sú oficiálne naši. 6. decembra sme mali možnosť korunovať našich prvákov do cechu študentského. Umeleckými, fyzickými, ale najmä vtipnými výkonmi nás museli presvedčiť, že si zaslúžia byť súčasťou našej partie. A milo nás prekvapili. Ani sme netušili, čo to vlastne v škole máme. Dočkali sme sa netradičných podobizní triednych učiteľov, operného spevu, ale aj heroických výkonov v zbere šatstva. Nielen súťažiaci, ale aj ostatní študenti boli v rámci celej akcie odmenení sladkosťami od Mikuláša. Ďakujeme druhákom, najmä Katke Gajdošovej za aktívnu spoluprácu pri zorganizovaní tejto akcie a zároveň našim prvákom želáme do budúcnosti veľa zdravia, úspechov a radosti zo študentského života. H. Čišková FOTOGALÉRIA
štvrtok, 30 november 2017 19:11

Olympiáda z angličtiny

Napísal(a)
V školskom kole olympiády v anglickom jazyku dňa 20. novembra 2017 súťažilo 21 žiakov, ktorí si vyskúšali svoje znalosti z angličtiny v písomnej časti - v gramatickom teste, lexikálnom teste, v počúvaní a čítaní s porozumením. Druhá časť olympiády patrila hovorenému slovu - popisu obrázkov a voľnému rozhovoru členov komisie a súťažiacich žiakov. Víťazkou sa stala žiačka III.A triedy Barbora Mézešová, ktorá bude reprezentovať našu školu na obvodovom kole, ktoré sa uskutoční v januári 2018. Druhé miesto v školskom kole obsadila Lucia Anna Franková z I.A a tretie miesto obsadila Soňa Straková z III.B triedy. Veľmi dobré výsledky v ústnej časti dosiahli: Lukáš Trón…
A je za nami ďalšia úspešná akcia, ktorou sa mohli naši žiaci prezentovať v tvorivosti a nápadoch. Dňa 9. 11. 2017 sa v našej škole konala súťaž v tvorbe strašidelných masiek a môžeme skonštatovať, že našim chlapcom ide líčenie lepšie ako dievčatám, čo dokazujú aj ocenené masky žiakov Kristiána Kurťáka a Lukáša Tróna. Teší nás, že z roka na rok sa do tejto súťaže zapája viac žiakov s krásnymi kreatívnymi maskami a veríme, že táto tradícia pretrvá aj do ďalších rokov. Mgr. H. Čišková FOTOGALÉRIA
piatok, 27 október 2017 16:36

Beseda s pracovníkom finančnej inštitúcie

Napísal(a)
Dňa 26. 10. 2017 sa v rámci hodín aplikovanej ekonomiky v 4. ročníku uskutočnila beseda s pracovníkom finančnej inštitúcie na tému finančná gramotnosť. Žiaci mali príležitosť získať potrebné vedomosti, zručnosti a schopnosti z problematiky riadenia osobných financií, ochrany spotrebiteľa a z oblasti celkového fungovania finančného trhu. Súčasťou besedy bola aj zaujímavá prezentácia s aktivitami, ktorá žiakom priblížila, ako správnym spôsobom investovania môžu zhodnotiť svoj majetok a dosiahnuť tak určité finančné ciele. Mgr. A. Chromá
štvrtok, 26 október 2017 19:43

Medzinárodný deň školských knižníc

Napísal(a)
Dňa 23. 10. 2017 naši žiaci strávili príjemný deň v školskej knižnici pod vedením p. uč. Moniky Trinkovičovej. Už po tretíkrát sme sa zapojili do tohto pekného projektu, ktorého cieľom bolo podporiť dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu nového. V priestoroch, kde z políc na nás vykúkali rôzne knihy, sme zábavnými formami práce poznávali literárne texty a ich hodnotu. PaedDr. Monika Trinkovičová  FOTOGALÉRIA
štvrtok, 26 október 2017 19:19

Exkurzia v Bratislave

Napísal(a)
V dňoch 19. – 21. 10. 2017 sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili exkurzie v Bratislave, kde v priebehu dvoch dní navštívili viaceré galérie a oboznámili sa s historickým centrom Bratislavy, Bratislavským hradom a jeho okolím. Najdôležitejšou súčasťou exkurzie bola návšteva „Bienále ilustrácií BIB 2017“, ktorá je svetovo zastúpená a je prehliadkou toho najlepšieho zo sveta ilustrácií. Prierez históriou, ako aj slovenským moderným umením si žiaci mohli naplno vychutnať v Slovenskej národnej galérii a v krásnom výstavnom priestore Danubiany v Čunove, kde žiaci okrem malieb a grafík mohli zažiť prepojenie architektúry výstavného priestoru, skulptúr, ako aj malieb významných slovenských a zahraničných umelcov. Táto exkurzia žiakom ukázala široký diapazón výtvarných a konceptuálnych prístupov k vytváraniu…
Strana 3 z 15