Aktivity školy

utorok, 11 apríl 2017 09:29

Cezhraničná spolupráca s Poľskom

Napísal(a)
V mesiaci marec nás navštívili zástupcovia Umeleckej školy im. Piotra Michałowskiego v Rzeszowe, s ktorými naša škola plánuje niekoľko spoločných projektov. Aktivity sú určené predovšetkým študentom, a to nielen na výmenu výtvarných zručností, ale v neposlednom rade aj na posilnenie vzťahov susedných krajín, rozšírenie umeleckého rozhľadu študentov a prípadné možnosti cezhraničnej spolupráce aj v budúcnosti. Veľmi sa z tejto možnosti spolupracovať tešíme a nevieme sa dočkať prvých uskutočnených aktivít. Mgr. Renáta Kmecová
piatok, 17 marec 2017 07:43

Lyžiarsky kurz

Napísal(a)
V dňoch 20.02.2017-24.02.2017 sa 28 študentov z I.A triedy zúčastnilo lyžiarskeho kurzu v horskom rekreačnom stredisku Drienica- Lysá. Personálne zabezpečenie tvorili štyria učitelia. V rámci jednotlivých dní boli plnené stanovené ciele kurzu a študenti sa priebežne zúčastňovali na úlohách a aktivitách. Cieľom kurzu bolo naučiť žiakov základný zjazdový pohyb, prispieť k rozvoju a osvojeniu pohybových zručností a vytvoriť pozitívny vzťahu k lyžovaniu. Celkový priebeh kurzu bol na výbornej úrovni, žiaci boli disciplinovaní a veľmi pozitívne ohodnotili možnosť zúčastniť sa lyžiarskeho kurzu.  Mgr. Silvia Hovanová  FOTOGALÉRIA
piatok, 17 február 2017 09:00

EDUCATE SLOVAKIA

Napísal(a)
V dňoch 13.2 - 17.2 2017 sa na našej škole uskutočnila akcia pre žiakov s názvom EDUCATE SLOVAKIA. Zavítali k nám 2 lektorky z Číny a Ukrajiny. Roxanne a Kate prišli s cieľom rozšíriť interkultúrne poznanie našich žiakov a distribuovať informácie o ich krajinách. Komunikáciou s nimi si mohli všetci naši žiaci precvičiť svoju angličtinu. Sme veľmi radi, že sme mali možnosť spoznať príjemné, milé a ústretové lektorky. FOTOGALÉRIA
pondelok, 02 november 2015 20:17

„POŠLI SVETLO ĎALEJ“ – Keď cieľ prerastie knižnicu

Napísal(a)
Dňa 26. 10. 2015 sa v priestore našej školskej knižnice organizovala tzv. malá univerzita, cyklus prednášok pre žiakov o tematike čítania, vzdelávania, umenia a literatúry. Pozvaní hostia reprezentovali vysokoškolské prostredie i kultúrne inštitúcie otvorené reflektovaným témam alebo aj čítaniu kníh, ktoré podporí rozvoj (pred)čitateľskej gramotnosti – Prešovská univerzita, Šarišská galéria, Knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove, galéria, detský domov, krízové centrum... Akciou sme chceli (v súlade s témou) rozsvietiť svetlo zážitkového poznania v školskej knižnici, v centre nášho vtedajšieho „malouniverzitného“ vzdelávania a následne sme svetlo získaného poznania preniesli aj ďalej - detský domov, krízové centrum, nočné centrum mesta. Maskotom podujatia sa stal ANJEL – SVETLONOSIČ, ktorý vo svojom putovnom…
streda, 07 december 2016 10:11

Mikuláš 2016

Napísal(a)
Na Mikuláša bolo u nás v škole opäť veselo. Anjel s čertom odmenili sladkým prekvapením všetkých študentov a zamestnancov. Ďakujeme. Mgr. A. Šmajdová
piatok, 02 december 2016 10:44

ENVIROPROJEKT 2016 – „Chytré recyklovanie umením“

Napísal(a)
V mesiacoch jún až november 2016 prebiehal na našej škole Enviroprojekt s názvom: „Chytré recyklovanie umením”. Vďaka tomuto projektu sme mohli na škole zriadiť dielňu, kde majú žiaci možnosť efektívnejšie rozvíjať svoje schopnosti a taktiež aj manuálne zručnosti, ktoré následne zužitkujú v profesionálnej praxi. V oblasti environmentálnej výchovy sú žiaci vedení nielen na odborných, ale aj všeobecno-vzdelávacích predmetoch k pochopeniu dôsledkov rozhodnutí a činností ľudí v minulosti na súčasný stav životného prostredia. V rámci projektu realizovali naši žiaci viacero aktivít – zber odpadového materiálu, produkciu ručne čerpaného papiera, trojrozmerné objekty. Mgr. art. Peter Varchoľ  FOTOGALÉRIA
piatok, 25 november 2016 11:13

Exkurzia - Divadlo Jonáša Záborského v Prešove

Napísal(a)
Dňa 24.11.2016 sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Skupinu žiakov sprevádzal javiskový majster Vladimír Seman, ktorý dlhoročne pôsobí na pôde DJZ v Prešove. Ukázal nám priestory historickej budovy a novej budovy divadla a taktiež aj konštrukcie opony, sklady rekvizít a kostýmov. Oboznámili sme sa s históriou divadla a interesantnými momentmi zo života Jonáša Záborského. Boli sme vďační za tento obohacujúci kultúrny zážitok. PhDr. Viera Nižníková
pondelok, 21 november 2016 08:53

Imatrikulácia prvákov 2016/2017

Napísal(a)
Dňa 16.11.2016 sa pri príležitosti Dňa študenstva uskutočnila slávnostná imatrikulácia prvákov. Na začiatok sme kvízom preverili vedomosti žiakov z každého ročníka. Zistili sme, že o našej škole vedia najviac tretiaci. Potom sa začali súťaže pre prvákov, ako bolo lezenie po žinenke so zviazanými nohami alebo kŕmenie spolužiaka naslepo. Na záver prváci zložili prísahu v podobe desatora a dostali na pamiatku imatrikulačný list a malý darček. Patrícia Jusková, predsedníčka žiackej rady  FOTOGALÉRIA
pondelok, 21 november 2016 08:53

Deň otvorených dverí PSK – „Časy dávno minulé“

Napísal(a)
Dňa 15. novembra 2016 sa konal na Úrade Prešovského samosprávneho kraja Deň otvorených dverí PSK. Tak ako každý rok, tak aj tentoraz bol pripravený interaktívny program pre verejnosť, ktorého sa zúčastnili rôzne organizácie v pôsobnosti kraja. Podujatie sa konalo v celej budove. Počas celého dňa prebiehal na prízemí budovy osobitný kultúrny program. Svojím kultúrnym vystúpením potešili divákov aj naši žiaci prezentáciou dobových kostýmov. Zábavnou formou sme chceli návštevníkom priblížiť umelecké a remeselné zameranie školy. Súčasťou prezentácie školy bola aj úprava a výzdoba priestorov Retro-kaviarničky PSK na 6. podlaží. Tu sme sa stretli s pozitívnym ohlasom návštevníkov, ktorým sa netradičná výzdoba…
pondelok, 14 november 2016 07:10

Exkurzia vo VSG

Napísal(a)
Dňa 10.11.2016 sme sa so žiakmi II.B triedy odboru propagačná grafika zúčastnili exkurzie "Potulky za umením" v Košiciach. Žiaci mali možnosť spoznať kultúrne centrá a historické pamiatky mesta a taktiež rozšíriť si svoje vedomosti v oblasti dejín umenia na výstave Edgara Degasa: Holá pravda a LEVEL: Monika a Bohuš Kubinskí vo VSG. Mgr. art. Peter Varchoľ
Strana 6 z 15