Aktivity školy

štvrtok, 11 október 2018 19:25

ERASMUS+ WE ARE DIFFERENT, WE ARE SAME

Napísal(a)
Pre školské roky 2018 – 2020 bol pre školu schválený projekt Erasmus+, v rámci ktorého sa študenti a pedagógovia školy zúčastnia vzdelávaco-výchovných mobilít v Taliansku, Španielsku a Švédsku. Naša škola bude hostiteľom partnerských škôl v máji 2019. Cieľom projektu Sme iní, sme rovnakí, je sociálna inklúzia, spoznávanie iných kultúr, ich zvykov a tradícií, učenie sa tolerancii a porozumeniu rozdielnosti. Prvé stretnutie sa uskutoční v dňoch 15.-19.októbra 2018 v talianskom meste Crotone v partnerskej škole Istituto Istruzione Superiore "Pertini-Santoni".
štvrtok, 08 február 2018 11:25

Educate Slovakia 2018

Napísal(a)
V rámci projektu Educate Slovakia v termíne od 29. januára do 1. februára 2018 na našej škole pôsobili 4 stážisti – lektori anglického jazyka: Bohdan a Anton z Ukrajiny , Abigale a Fiani z Indonézie. Ich zásluhou naši žiaci získali nové informácie o ich krajinách nielen z geografického hľadiska, ale dozvedeli sa aj o tradíciách, kultúre, životnom štýle a známych osobnostiach Indonézie a Ukrajiny. Dôležitý bol samozrejme nielen anglický jazyk, ale aj kontakt so stážistami a malá exkurzia s nimi po Prešove. Takže naši žiaci aj stážisti mali možnosť rozšíriť si interkultúrne poznanie. PhDr. Viera Nižníková
štvrtok, 26 október 2017 18:45

Prezentácia PO.CITY

Napísal(a)
Dňa 12.10.2017 prebehla v kine Scala prezentácia prác žiakov, ktorí pod vedením učiteľa Petra Varchoľa spolupracovali s občianskym združením PO.CITY a aktívne sa podieľali na formovaní novej identity rovnomenného prešovského filmového festivalu. Náplňou našej práce bola realizácia nového loga, redizajn súčasného loga, navrhovanie fotopointu, príprava jednotného grafického layoutu pre plagáty a taktiež realizácia plagátov pre Kinofonik - sekciu pre premietanie nemých filmov. Vďaka tejto spolupráci si žiaci odnášali cenné skúsenosti, ktoré môžu neskôr využiť v praxi. Mgr. art. P. Varchoľ 
štvrtok, 10 december 2015 14:31

Moderná škola

               „Modernizácia a skvalitňovanie vyučovacieho procesu na SUŠ Prešov“ Využitie a vybavenie fotoateliéru V rámci projektu „Modernizácia a skvalitňovanie vyučovacieho procesu na SUŠ Prešov“ sme vybavili náš síce už existujúci fotoateliér, no jeho vybavenie bolo veľmi strohé. Pomocou tohto projektu sme do fotoateliéru zakúpili fototechniku v hodnote 14.972,40 EUR, ktorá slúži nielen vyučujúcim, ale aj žiakom. Pomocou tejto techniky si dokážu žiaci na vyučovacích hodinách základov osobnej prezentácie vytvoriť vlastné portfólio, fotodokumentáciu a dokumentáciu k ročníkovým projektom a ku komisionálnym skúškam z hlavného odborného predmetu, na ktoré si najprv svoje výtvarné práce nafotografujú a následne počítačovo spracujú.…
štvrtok, 10 december 2015 14:30

Projekt KOMPRAX

Dňa 21.12.2012 bola na škole zrealizovaná súťaž v rámci projektu Komprax pod záštitou IUVENTY a pod vedením Júlie Žulovej z III.A triedy. Do súťaže sa zapojili J. Gľaba, Jozef Fečo a D. Galovics a B. Starinský. Súťažiaci predviedli svoju tvorbu v graffity na drevotrieskových paneloch. V celkovom vyhodnotení sa na prvom mieste umiestnil Dávid Galovics z I.A triedy, na druhom mieste Jozef Gľaba z III.B a na treťom mieste Jozef Fečo z IV.A triedy. Víťazné práce sú umiestnené v priestoroch školy. Výhercom srdečne gratulujeme. Fotogaléria
štvrtok, 10 december 2015 14:30

ENVIROPROJEKT 2012 - EKO-ATELIÉR

Prezentácie k projektu: Papier Ekonádoby Fotogaléria k projektu
štvrtok, 10 december 2015 14:29

Mladí pre mesto Prešov 2012

4. a 6. jún 2012 boli dva dni, ktoré skupina mladých ľudí využila na prezentáciu seba a svojej školy. Prezentovali sa maľbou na telo, kreslením, maľovaním, výrobou náušníc, fotením, maľovaním na textil a tiež sa tvorila veľká graffiti stena. Prvý deň bol psychicky náročný, pretože počasie sa s nami trosku zahralo v podobe výdatného dažďa. väčšina zmokla a bola im zima. Ale prišla streda a s ňou aj prekrásne počasie a tento deň nám vynahradil všetko. pri stánku sa zastavilo množstvo ľudí, ktorí si vyskúšali to čo ich zaujalo a následne si to zobrali so sebou ako spomienku a darček…
štvrtok, 10 december 2015 14:29

Nástenné maľby v prešovskej nemocnici

Na konci februára nás vrchná sestra z oddelenia brušnej chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove Mgr. Dolžová požiadala o realizáciu nástenných malieb do detských izieb. Zadania sa ujali na odbore scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba. Celý projekt si pod záštitu zobral Mgr. T. Majerník. Pri realizácii boli použité výtvarné návrhy žiačky Petry Krížovej a Mgr. T. Majerníka, ktoré vychádzajú z rozprávkových motívov a ilustratívnejšieho prejavu. Veľkú časť výstupov tvoria maľby na témy slovenských rozprávok, ktoré zozbieral P. Dobšinský. Ostatné námety majú voľnejšie témy, prípadne vychádzajú z priestorových možností samotného interiéru ako napríklad riešenie nosného stĺpa v jednej z…
štvrtok, 10 december 2015 14:29

Projekt - TRHOVISKO

Mesiac apríl sa niesol v znamení nevyspytateľného počasia, ale aj rôznych mimoškolských aktivít. Naša škola sa aktívne zapojila do skrášľovania mesta. V priebehu jedného dňa žiaci prvých a druhých ročníkov vymaľovali 30 stánkov na novovybudovanom trhovisku na Baštovej ulici. Bola to blesková a rýchla akcia v spolupráci s Technickými službami mesta Prešov. Vyzdoba rôznymi veselými motívmi má spestriť kolorit tohto miesta. Trošku nefandilo to počasie, trošku čas. Nabudúce to urobíme ešte lepšie!
štvrtok, 10 december 2015 14:28

Výstavné priestory školy – KN Prešov

Správna rada Komunitnej nadácie Prešov na svojom zasadnutí 16. júna 2006 oficiálne schválila udelenie finančného grantu pre ZSUŠ. Tento grant bol použitý na financovanie projektu pod názvom Tvorba výstavného priestoru v ZSUŠ. Cieľom projektu bolo vytvorenie výstavných priestorov v prostredí školy, vďaka ktorému naši žiaci, učitelia, ale aj žiaci z iných škôl môžu prezentovať širokej verejnosti nášho mesta svoju tvorbu. Za poskytnutý grant srdečne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Strana 1 z 2