Aktivity školy

nedeľa, 26 november 2017 07:13

Juvenes Translatores 2017

Napísal(a)
Na základe výzvy Európskej komisie  sa naša škola zapojila do prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores 2017. Mali sme šťastie, že sme boli do súťaže vyžrebovaní s ďalšími 12 školami zo Slovenska. Celkovo súťažilo 28 krajín - členov Európskej únie a 751 stredných škôl. Našu školu reprezentovali dve žiačky - Tamara Fábryová a Ivona Boguská z III.A. Úlohou súťažiacich bolo preložiť text z anglického do slovenského jazyka, nešlo však o doslovný preklad, ale umelecký preklad. 28 víťazov (jeden za každú krajinu) bude známych vo februári 2018 a hlavnou cenou je pobyt v Bruseli :) Bola to skvelá príležitosť na upevnenie jazykových zručností…
piatok, 10 november 2017 08:12

1. miesto vo fotografickej súťaži

Napísal(a)
Vo fotografickej súťaži "Voda a veda" získal Sebastián Kvašňák prvé miesto. Diplom si prevzal naslávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže 6. novembra v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave. Blahoželáme! Mgr. M. Uramová, Mgr. N. Čeklovská, PhD.
9. november – 30. december 2017 Výberová prehliadka fotografie. Začínajúci, aj skúsení fotografi majú opäť šancu predstaviť prešovskej verejnosti svoje diela počas tradičného podujatia Foto v Carafke, ktorú usporadúvame každoročne pri príležitosti mesiaca fotografie. Prihlásiť sa môže každý, kto si chce vyskúšať mieru svojho talentu v konfrontácii s odbornou porotou.  Keďže sa celý rok v našom meste nesie v duchu osláv 770. výročia od prvej písomnej zmienky o Prešove, podmienili sme tohtoročnú výstavu tematicky tomuto faktu. Podmienky výberovej prehliadky: Vek od 15 rokov Počet: 1 – 3 ks Téma: Genius loci mesta Prešov – atmosféra charakteristická pre naše mesto a jeho malebné zákutia v meste alebo prírode architektúre…
piatok, 30 jún 2017 06:06

Súťaž "Tatranskí rytieri"

Napísal(a)
27. 6. 2017 sa v Hoteli Grand v Jasnej konalo slávnostné vyhodnotenie projektu „Tatranskí rytieri“. Naša škola, konkrétne študentky odboru propagačné výtvarníctvo z II.A triedy, si tam prevzali cenu v kategórii „Umelecký výtvor“ za víťazstvo v skupine stredných škôl. Študenti sa do súťaže zapojili s výtvarným dielom, ktoré vzniklo pod vedením Mgr. Ľ. Letkovskej a aktivitou „Príroda nám, my prírode“ pod vedením Mgr. P. Mikolaja. Mgr. P. Mikolaj
Celoslovenská súťaž, ktorú v spolupráci s diecéznymi katechetickými úradmi každoročne organizuje Katolícke pedagogické a katechetické Centrum, n. o. v Levoči, je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka. Do tejto celoslovenskej súťaže postúpili práce našich dievčat Natálie Legiňovej /víťazka l. miesta v diecéznom kole v Košiciach / a Veroniky Kačmárovej /víťazka 2. miesta v diecéznom kole v Košiciach/. Natália Legiňová sa stala víťazkou celoslovenského kola. Obsadila 1. miesto vo svojej kategórii. Natálii a Veronike blahoželáme a ďakujeme za úspešné reprezentovanie našej školy. Prajeme im veľa…
piatok, 23 jún 2017 06:15

Výtvarná súťaž „Biblia očami detí a mládeže

Napísal(a)
Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do celoslovenskej výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“, ktorej organizátorom je Diecézny katechetický úrad v Košiciach. V marci sa na našej škole uskutočnilo triedne a školské kolo tejto súťaže. Do súťaže sa zapojili dievčatá: Natália Legiňová /I.A trieda s prácou „Stvorenie sveta“/ a Veronika Kačmárová /II.A trieda s prácou „Daniel v jame levovej“/. V školskom kole sa na prvom mieste umiestnila Natália Legiňová a na druhom mieste Veronika Kačmárová. Dňa 20.4.2017 sa uskutočnilo Diecézne kolo na Diecéznom katechetickom úrade v Košiciach. Trojčlenná odborná porota hodnotila umeleckú a obsahovú stránku doručených prác. Naše dievčatá obsadili prvé dve miesta. Natália 1.miesto a Veronika 2.miesto. Dievčatám blahoželáme!…
pondelok, 29 máj 2017 09:12

Vyhodnotenie súťaže v Budapešti

Napísal(a)
Dňa 26. mája 2017 sa 4 žiačky III.B triedy (Alexandra Ďuráková, Laura Bečaverová, Katarína Karhanová a Tatiana Kelčáková) zúčastnili na slávnostnom ceremoniáli vyhodnotenia videofilmov o židovskej histórii. Medzinárodné podujatie organizovala Centropa pre žiakov krajín Poľska, Maďarska, Slovenska a Českej republiky. Školu sme reprezentovali videofilmom, za ktorý sme získali čestné uznanie.  PhDr. V. Nižníková 
pondelok, 19 december 2016 11:13

"KOMIKSIÁDA, ALEBO KOMIKSOM K ČÍTANIU"

Napísal(a)
V mesiaci október prebehla pod záštitou Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou súťaž s názvom ,,KOMIKSIÁDA, ALEBO KOMIKSOM K ČÍTANIU", v ktorej bolo našej žiačke Alici Šándorovej z III.B triedy udelené čestné uznanie. Srdečne blahoželáme! Mgr. art. Peter Varchoľ
štvrtok, 20 október 2016 08:10

Súťaž vo futsale

Napísal(a)
Dňa 18.10.2016 sa v priestoroch Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej v Prešove konalo obvodné kolo vo futsale stredných škôl. Súťaže sa zúčastnilo 22 škôl Prešovského kraja. Školy boli rozdelené do štyroch skupín. Stredná umelecká škola bola v skupine „A“ spolu s ďalšími piatimi školami, a to Spojená škola Ľ. Podjavorinskej Prešov, Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša Prešov, SPŠ Bardejovská Prešov, Gymnázium sv. Moniky Prešov a Gymnázium Solivarská Prešov. Naši chlapci v tejto skupine obsadili 5. miesto. Vzhľadom na propozície obvodného kola sme do finále nepostúpili, nakoľko z každej skupiny postupoval do finále iba víťaz skupiny. Ďakujem zúčastneným na tomto podujatí za reprezentáciu našej školy. Mgr. A. Francanová
streda, 19 október 2016 18:25

Súťaž "KVETY JESENE"

Napísal(a)
Farebná paleta jesene nás pozvala na súťaž "KVETY JESENE" v aranžovaní kvetín. 17.10.2016 sa žiačka A. Sarnecká z I.A a žiačka z II.A A. Kerestešová zúčastnili pod vedením p. uč. Mgr. M. Feketeovej a Mgr. art. V. Uramovej uvedenej súťaže v ABC Centre voľného času v Prešove. Hra farieb a tvarov jesenných kvetov a plodov umožnila obom žiačkam vytvoriť netradičné dekorácie, ktoré potešili oko každého prítomného a aj poroty. V kategórii stredných škôl získala A. Sarnecká I. miesto exteriérovou dekoráciou a A. Kerestešová získala III. miesto interiérovou dekoráciou. Obom žiačkam gratulujeme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a prajeme im veľa…
Strana 1 z 3