Aktivity školy

piatok, 23 jún 2017 06:25

Celoslovenská výtvarná súťaž „Biblia očami detí a mládeže“ 2016/2017

Celoslovenská súťaž, ktorú v spolupráci s diecéznymi katechetickými úradmi každoročne organizuje Katolícke pedagogické a katechetické Centrum, n. o. v Levoči, je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka. Do tejto celoslovenskej súťaže postúpili práce našich dievčat Natálie Legiňovej /víťazka l. miesta v diecéznom kole v Košiciach / a Veroniky Kačmárovej /víťazka 2. miesta v diecéznom kole v Košiciach/. Natália Legiňová sa stala víťazkou celoslovenského kola. Obsadila 1. miesto vo svojej kategórii. Natálii a Veronike blahoželáme a ďakujeme za úspešné reprezentovanie našej školy. Prajeme im veľa ďalších úspechov v tvorivosti.

Mgr. Monika Kališová