Aktivity školy

utorok, 06 marec 2018 06:53

Súťaž - "NAJPORTRÉT 2018"

Napísal(a)
piatok, 08 december 2017 08:19

Krídla nad mestom

Napísal(a)
6.12.2017 sa v priestoroch našej školy uskutočnil druhý ročník výtvarnej súťaže, ktorá pomyselne rozprestrela krídla nad kreativitou mladých výtvarníkov, a teda, už svojím názvom predznamenala tematické zameranie ich umeleckých prác. Aj tento rok prebrali záštitu nad týmto umeleckým zápolením europolankyňa Mgr. Jana Žitňanská, primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová a novozvolený prešovský župan PaedDr. Milan Majerský, PhD. Hlavnú cenu získala Lea Natália Onuferová zo ZŠ Šmeralovej v Prešove, ktorá poputuje na výlet do Bruselu, druhé miesto obsadila Ema Sinaiová zo ZŠ Československej armády a tretie miesto Margaréta Krišková zo ZŠ Prostějovskej. Výhercom srdečne blahoželáme!  FOTOGALÉRIA          …
Prihláška do súťaže - LINK
utorok, 30 máj 2017 08:36

"Re-cyklus", fotografická súťaž

Napísal(a)
V mesiacoch apríl - máj sa konala interná školská fotografická súťaž "Re-cyklus", ktorej sa zúčastnilo 9 žiakov druhého ročníka. Víťazkou sa stala Klaudia Strachanová /II.B - RET/, ktorej blahoželáme! 
piatok, 17 marec 2017 07:47

Foto-súťaž "RE-CYKLUS"

Napísal(a)
„Re-CYKLUS“ (fotografická súťaž) Cieľom súťaže je vytvorenie priestoru na fotografickú dokumentáciu a umelecké stvárnenie problematiky recyklovania prostredníctvom vizuálneho média. Recyklácia → - proces opätovného využívania použitých materiálov a produktov - zabraňuje plytvaniu zdrojov, znižuje spotrebu surových prírodných materiálov, redukuje množstvo spotrebovanej energie pri získavaní surovín na výrobu nových produktov a znižuje množstvo skládkovaného odpadu, čím prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov Fotografická súťaž je určená všetkým žiakom našej školy. Hodnotiaca komisia: Mgr. N. Čeklovská, PhD., Mgr. Peter Mikolaj, Mgr. art. Jozef Poník Propagácia súťaže: informácie na webe školy a informovanie žiakov zo strany pedagógov Termín konania: 15.3.2017 – 28.4.2017 Termín…
piatok, 17 marec 2017 07:37

Najkrajšia poštová známka

Napísal(a)
Počas dlhých zimných večerov sme sa „hrali“ s poštovou známkou, ktorá bola cieľom našej školskej výtvarnej súťaže. Aby sme naozaj vystihli poštovú známku s jej charakteristickými znakmi, doslova sme sa „hrali“. Hrali sme sa so samotným motívom, inšpirovali sme sa najmä našou históriou, no nebola nám ďaleká ani fantázia a výtvarné techniky, s ktorými sme pracovali aj na hodinách. Označiť zúbkovanie, „pohrať“ sa aj s písmom nám zabralo dosť času, ale zároveň nám to vyplnilo náš voľný čas v zimnom období. Výsledky nášho snaženia sú umiestnené vo výstavných priestoroch druhého poschodia v budove našej školy. Na I. mieste sa umiestnila žiačka D. Lešková z II. A – PRO2,…
nedeľa, 29 január 2017 13:43

Výtvarná súťaž - "Toto fakt milujem"

Napísal(a)
27. január 2017 bol pre našu školu dňom, keď otvorila svoje brány žiakom základných škôl Prešovského kraja. Žiaci a potenciálni umelci sa prostredníctvom svojho výtvarného vnímania skutočnosti a jeho jedinečnej prezentácie stali ašpirantmi na pobyt v historickom meste na "križovatkách ciest", teda v oficiálnom sídle Európskeho parlamentu, Štrasburgu. Súťaž, ktorú škola zorganizovala pod záštitou europoslankyne Mgr. Jany Žitňanskej, predsedu PSK MUDr. Petra Chudíka a primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej, bola úsilím o stimulovanie pozitívnej motivácie mladých výtvarníkov k vlastnej tvorbe. Jej heslom sa stal výrok „Toto fakt milujem“ a mal naznačiť, čo vstupuje nielen do zorného poľa mladých ľudí, ale čo…
streda, 14 december 2016 11:59

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Napísal(a)
Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku sa uskutočnilo dňa 12.12.2016. Zúčastnilo sa ho 14 žiakov prvého až štvrtého ročníka, súťažiacich v písomnej a ústnej časti olympiády. Písomná časť pozostávala zo štyroch testov: gramatický a lexikálny test, čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením. Ústna časť bola zameraná na popis obrázkov a ich príbeh. Víťazom školského kola sa stal Matúš Mihaľ (IV.B), ktorý bude reprezentovať našu školu na okresnom kole olympiády v januári 2017. Na ďalších popredných miestach sa umiestnili: Martin Basanda IV.A Barbora Mézešová II.A Tamara Fábryová II.A Simona Hritzová I.A Dominik Demčak I.A PhDr. V. Nižníková
Strana 1 z 2