Aktivity školy

piatok, 17 marec 2017 07:47

Foto-súťaž "RE-CYKLUS"

„Re-CYKLUS“

(fotografická súťaž)

Cieľom súťaže je vytvorenie priestoru na fotografickú dokumentáciu a umelecké stvárnenie problematiky recyklovania prostredníctvom vizuálneho média.

Recyklácia →

- proces opätovného využívania použitých materiálov a produktov - zabraňuje plytvaniu zdrojov, znižuje spotrebu surových prírodných materiálov, redukuje množstvo spotrebovanej energie pri získavaní surovín na výrobu nových produktov a znižuje množstvo skládkovaného odpadu, čím prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov

Fotografická súťaž je určená všetkým žiakom našej školy.

Hodnotiaca komisia: Mgr. N. Čeklovská, PhD., Mgr. Peter Mikolaj, Mgr. art. Jozef Poník

Propagácia súťaže: informácie na webe školy a informovanie žiakov zo strany pedagógov

Termín konania: 15.3.2017 – 28.4.2017

Termín uzávierky súťaže: 28.4.2017

Zasadnutie komisie: 3.5.2017

Vyhlásenie výsledkov: najneskôr do 5.5.2017

Súťažné fotografie zasielať na adresu: nadezda.ceklovska(zavinac)suspo.sk, jozef.ponik(zavinac)suspo.sk

Jeden žiak sa môže do súťaže prihlásiť maximálne s 3 fotografiami.

Výsledky súťaže budú zverejnené na webe školy.