Aktivity školy

sobota, 07 máj 2016 09:50

Biblia očami detí

Napísal(a)
Študenti našej školy sa zúčastnili celoslovenskej výtvarnej súťaže pod názvom „Biblia očami detí a mládeže“ 2015/2016. Do školského kola súťaže sa zapojilo šesť študentov z I.A a I.B triedy: Ivona Boguská /I.A/ s prácou „Modliaca sa Anna“ Klaudia Lengyelová /I.A/ s prácou „Veštba pre Šaula“ Veronika Kačmárová /I.A/ s prácou „Pomazanie Šaula“ Dominika Sýkorová /I.B/ s prácou „Golgota“ Martina Hudáčová /I.B/ s prácou „Zmŕtvychvstanie“ Juliana Kočišová /I.B/ s prácou „Dávid a Goliáš“ Práce hodnotili učitelia: Výtvarná stránka - Mgr. Milena Žáková, Mgr. Tomáš Majerník, Mgr. Juraj Mandel. Obsahová stránka – Mgr. Monika Kališová Výsledok školského kola: 1. miesto – Veronika Kačmárová                                             2. miesto – Juliana Kočišová                                              3. miesto…
pondelok, 11 apríl 2016 08:18

Bratislava - Incheba (fotografická súťaž)

Napísal(a)
Séria fotografií z Bratislavy, kedy si dňa 7.4.2016 prevzal náš žiak Peter Majerníček (III.B/GPD) cenu vo fotografickej súťaži konanej pri príležitosti Dňa vody 2016. FOTOGALÉRIA
utorok, 22 marec 2016 06:21

Hlavná cena na fotografickej súťaži

Napísal(a)
Ocenenie z 5. ročníka celoslovenskej fotografickej súťaže umeleckých škôl k Svetovému dňu vody získal pod vedením Mgr. N. Čeklovskej, PhD., Peter Majerníček (III.B, GPD). Víťazná fotografia je vystavená od 21.3. do 1.4. v átriu Ministerstva životného prostredia SR, víťaz si ocenenie prevezme v Incheba Expo Clube v Bratislave, v rámci odbornej konferencie s názvom Voda a zamestnanosť na výstave CONECO. Petrovi blahoželáme!
štvrtok, 03 marec 2016 07:32

Európa v škole

Napísal(a)
Výsledky 63. ročníka projektu/súťaže Európa v škole v šk. roku 2015/2016 v týchto kategóriách: PÍSOMNÉ PRÁCE: 1. miesto - Ivana Čolláková (SZŠ, Sládkovičova 36, Prešov) Práca vo vekovej skupine a na tému č: 241 IV. (16 - 21 r.). Názov práce: Názov práce: „Ženy držia polovicu oblohy.“ (čínske príslovie) 2. miesto - Jana Biganičová (Cirkevné gzmnázium sv. Mikuláša, Štúrova 3, Stará Ľubovňa) Práca vo vekovej skupine a na tému č: 241 IV. (16 - 21 r.). Názov práce: „Ženy držia polovicu oblohy.“ (čínske príslovie) 3. miesto - - Kolektív žiakov, Základná umelecká škola J. Melkoviča, Stará Ľubovňa Práca vo vekovej skupine a na tému č:…
utorok, 15 december 2015 08:08

Olympiáda z anglického jazyka

Dňa 7.12.2015 sa uskutočnilo  našou školou pravidelne organizované školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Olympiáda bola realizovaná v súlade s Organizačným poriadkom olympiády v cudzích jazykoch,  v súlade so Smernicou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných, základných umeleckých a stredných škôl. Konečné poradie súťažiacich žiakov bolo stanovené na základe rozhodnutia v Predmetovej komisii cudzích jazykov takto: 1. miesto – Alica Šándorová, II.B, ktorá zároveň postupuje do okresného kola 2. miesto – Barbora Kotálová, II.B 3. miesto – Matúš Miháľ, III.B Výhercom aj všetkým zúčastneným žiakom blahoželáme a prajeme, aby im štúdium…
piatok, 11 december 2015 15:22

Bienále maľby 2015

Už sa stalo pravidlom, že sa naši žiaci opakovane zúčastňujú výstavnej výtvarnej súťaže „BIENÁLE MAĽBY 2015“. Organizuje ju mesto Prešov v historických priestoroch Caraffovej väznice, ktoré boli prednedávnom zrekonštruované a začali sa využívať na výstavné účely. Do tejto súťaže sa zapojili žiaci z II. A triedy: A. Kopilcová, A. Hrehová, K. Hrehová, A. Cvanciger, Z. Kotlárová, K. Kmecová pod vedením p. učiteľky Mgr. A. Chromej a Mgr. M. Feketeovej. Do užšieho výberu sa dostali práce A. Kopilcovej a K. Hrehovej, ktoré sú súčasťou výstavy. Zúčastnili sme sa spolu so žiakmi aj slávnostnej vernisáže, kde bol medzi ocenenými aj náš bývalý…
Na základe rozhodnutia komisií zo dňa 25. 2. 2014 boli ocenené tieto práce: V kategórii písomné práce, kód 241, komisia v zložení  Mgr. Mária Uramová, Mgr. Juraj Mandel, Mgr. Monika Trinkovičová rozhodla takto: miesto :  Daša Rešetárová - Gymnázium DH Svidník miesto:  Barbora Plutová - ZUŠ  J. Melkoviča, Stará ľubovňa miesto:  Mária Maliková –  Gymnázium L. Sv. Humenné Komisia pre ostatné kategórie v zložení  PaedDr. Mária Valičková, Mgr.art. Martin Kudla, Mgr.art. Vladimír Seman rozhodla nasledovne: V kategórii umelecké práce, kód 141: miesto:  Jakub Baník – Gymnázium L. Sv. Humenné (Eurovka) miesto: Denisa Slivovičová – SPŠ Svidník (Unisono) miesto: Lukáš Labiš – SPŠ Svidník (Na dohľad) V kategórii  multimediálne práce, kód 341: miesto:…
piatok, 11 december 2015 15:21

Naša študentka v prvej päťke

V mesiaci september prebehlo na našej škole školské kolo súťaže na na vytvorenie návrhu loga nového národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania, ktoré vyhlásil Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Celokovo sa do internej súťaže zapojilo 28 študentov z III.A,III.B a IV.A triedy. Do užšieho výberu porota vybrala 3 najlepšie, ktoré reprezentovali našu školu v celoslovenskom kole.   Úspech na seba nedal dlho čakať. Zo 60 študentských prác, ktoré splnili všetky podmienky sa našej študentke Anne Hovancovej z III.A triedy, odbor PRG I podarilo umiestniť na peknom 5. mieste. Z úspechu našej študentky sa…
piatok, 11 december 2015 15:20

Nie Drogám 2013

Dňa 24.4.2013 sa uskutočnila súťaž Nie Drogám na Strednej lesníckej škole v Prešove, kde študenti SUŠ reprezentovali školu v tomto zložení: Nováková Miriam (1roč.), Fek Marek (1roč.), Majerík Martin (2roč.), Brečková Anna (2roč.), Kašický Richard (3roč.), Sviatkovská Michaela (3roč.). Obsadili 4.miesto.  Fotogaléria
piatok, 11 december 2015 15:19

Kreativita mladých grafikov 2012

Kreativita mladých grafikov je súťaž spojená s tvorivými dielňami. Vznikla s cieľom prezentácie výsledkov tvorby mladých grafikov, propagačných grafikov, fotografov a dizajnérov stredných umeleckých škôl a združených stredných škôl s umeleckým zameraním z celého Slovenska. Vyhlasovateľom súťaže bolo Ministerstvo školstva SR. Naša škola sa do súťaže zapojila prácami žiakov II.B a IV.B pod vedením Mgr. M. Uramovej. Z ocenených prác v kategórii F –„ voľná grafická tvorba“ čestné uznanie získal žiak II.B Jozef Gľaba grafickými listami pod názvom „Machine lady 435 a 436“ a v kategórii D - „ilustrácia“ získala čestné uznanie žiačka IV.B triedy Veronika Oľhová. Žiakom srdečne blahoželáme. Mgr. M.…
Strana 3 z 4