Aktivity školy

piatok, 11 december 2015 15:17

Maľovanie na telo 2.

Dňa 21. 10. 2008 bola znova usporiadaná súťaž v Centre voľného času v Prešove  „Maľovanie na telo“. Súťaže sa zúčastnilo 5 žiačok z našej školy a to  z 1. B a 3. B triedy. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách. Zúčastnili sa jej žiaci ZŠ a SŠ. Z našej školy bola ocenená žiačka z 1. B triedy Monika Didecká. Žiačkam na súťaž boli poskytnuté všetky potrebné profesionálne farby, líčidlá a pomôcky. Keďže téma nebola zadaná, o to bola súťaž náročnejšia. Účastníčky museli prejaviť svoju nápaditosť a šikovnosť. Do poroty bola pozvaná p. Hudáčková, ktorá aj žiačky pripravovala. Súťaž prebiehala v dobrej atmosfére, kde sme zároveň reprezentovali medzi žiakmi ZŠ náš odbor maskérska tvorba a oboznámili ich aj…
piatok, 11 december 2015 15:17

Novoročenka

Napísal(a)
Vyhodnotenie celoškolskej súťaže "Novoročenka"   Na základe rozhodnutia odbornej komisie v zložení Mgr. M. Žáková, Mgr. J. Mandel a Mgr. A. Šmajdová zo dňa 2.12.2015 boli ocenené tieto práce:   I. miesto: Barbora Mézešová (I.A trieda) II. miesto: Katarína Karhanová (II.B trieda) III. miesto: Michaela Jurovčáková (IV.A trieda)   Oceneným žiakom srdečne blahoželáme!    Mgr. M. Uramová
piatok, 11 december 2015 15:16

Olympiáda ľudských práv

V mesiaci november sa žiaci I. a II. ročníka našej školy zúčastnili Olympiády ľudských práv. Všetkým víťazom srdečne blahoželáme. Mgr. M. Žáková Výsledky:   1. Tamara Fabryová (I.A)  2. Ivona Bogurská (I.A)  3. Radka Konečná (II.A)  3. Alexandra Kofirová (II.B) 
piatok, 11 december 2015 15:16

Propagačné pohľadnice

V mesiacoch september-október sa uskutočnila na našej škole výtvarná súťaž pod názvom "Propagačné pohľadnice". Úlohou žiakov bolo vytvoriť súbor propagačných pohľadníc, určených pre prezentáciu našej školy, v ľubovoľnej výtvarnej technike. Do súťaže sa zapojilo 26 žiakov z 3. a 4. ročníka. Vzniklo viacero originálnych autorských pohľadníc v kategórii hand-made. Hodnotiaca komisia v zložení Mgr.Šmajdová, Mgr. Mikolaj a Mgr. Letkovská ocenili práce takto:   1. Andrea Bialková /4.A PRO 2. Kristína Hrehová/ 3.A PRO 3. Stanislava Rindošová / 3.A PRO   Oceneným žiakom blahoželáme. Mgr. Ľ. Letkovská  
piatok, 11 december 2015 15:16

Grafika 2015

Vyhodnotenie celoškolskej súťaže „Grafika 2015“. Na základe rozhodnutia odbornej komisie v zložení Mgr. M. Feketeová, Mgr. art. V. Seman a Mgr. art. J. Poník zo dňa 2.11.2015 boli ocenené tieto práce: miesto: Peter Majerníček (III.B trieda) miesto: Nikola Hornáčková (II.B trieda) miesto: Vladimíra Kataniková (II.B trieda)             Oceneným žiakom srdečne blahoželáme. 
piatok, 11 december 2015 15:11

Výtvarné spektrum 2015

Vyhlasovateľom 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2015 je Národné osvetové centrum. V rámci krajského kola tejto súťaže dosiahli pekný úspech aj žiaci našej školy. V kategórii A – autori od 15 do 25 rokov získal Čestné uznanie Matúš Sijarto a do kolekcie krajskej výstavy bola vybratá práca Stanislavy Rindošovej. Obaja ocenení sú študentmi odboru Propagačné výtvarníctvo a pracujú pod vedením Mgr. Aleny Šmajdovej. Srdečne blahoželáme!
piatok, 06 máj 2016 06:00

Záložka do knihy spája slovenské školy

Napísal(a)
Do projektu s názvom „Záložka do knihy spája slovenské školy“ sa naša škola pod vedením Mgr. M. Trinkovičovej a Mgr. M. Feketeovej zapojila už tretíkrát. Táto tematika vyvoláva záujem u žiakov a každý rok sa tešíme väčšiemu počtu zapojených študentov. Tento ročník bol mimoriadne plodný, pretože študenti vytvorili oveľa väčšie množstvo záložiek, ako bolo pôvodne v pláne. Taktiež treba zdôrazniť, že tento projekt vytvára pre žiakov veľký priestor v rámci ich vlastnej realizácie, študenti tak prepájajú fantáziu s poznatkami a čo je veľké plus, opäť raz siahnu po knihe. Dokonca, záujem o knihu v rámci tohto projektu prejavili aj tí žiaci, ktorí majú ku knihám veľmi ďaleko, a to nás teší…
piatok, 06 máj 2016 05:00

EXPERT geniality show

Napísal(a)
Žiaci SUŠ na Vodárenskej ul.č.3, v Prešove sa zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže Expert geniality show, v ktorej 8001 žiakov ukázalo svoju šikovnosť. Spomedzi deviatich žiakov z našej školy TOP ocenenie získala Dominika Frič 4.A, ktorá sa v celoslovenskej súťaži umiestnila na 27.mieste. Fotografia:(zľava vzadu)PaedDr. Imrichová, PhD., M.Nemzet(1.A), Ing.K. Pindešova riad.SUŠ Prešov,M.Ondko(1.A), P.Majerníček(1.A), (zľava vpredu)PaedDr. A. Hugecová(zást.školy), B.Šidiková(1.A), Šalamonová(1.A), A. Saganová(2.A),S. Pazdičová(1.B),Dominika Frič (4.A).
piatok, 06 máj 2016 04:40

Prečo som na svete rád/ rada

Napísal(a)
V medzinárodnej súťaži zameranej na protidrogovú tematiku získala ocenenie aj práca nášho žiaka L. Leláka z III. B triedy. Na vyhlásenie výsledkov sme museli cestovať naprieč celým Slovenskom. Bohatý program bol naplánovaný vo veľkom štýle v priestoroch galérie NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY na Bratislavskom hrade. Podľa informácií, ktoré sme dostali, mali hodnotné ceny odovzdávať známe osobnosti verejného života u nás. Menovite, napríklad predseda Národnej rady SR P. Paška, ministerka zdravotníctva Z. Zvolenská, minister kultúry M. Maďarič, náčelníčka bratislavskej mestskej polície Z. Zajacová, generálna riaditeľka Národného osvetového centra J. Kresáková a mnohí ďalší. Na takéto veľké podujatie sme chceli doraziť zavčasu,…
štvrtok, 10 december 2015 12:54

Olympiáda ľudských práv

  V mesiaci november sa žiaci I. a II. ročníka našej školy zúčastnili Olympiády ľudských práv. Všetkým víťazom srdečne blahoželáme. Mgr. M. Žáková Výsledky:   1. Tamara Fabryová (I.A)  2. Ivona Bogurská (I.A)  3. Radka Konečná (II.A)  3. Alexandra Kofirová (II.B) 
Strana 4 z 4