• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

štvrtok, 25 január 2018 10:56

Lyžiarsky kurz 2017-18 - Drienica

V dňoch 15.1. - 19.1.2018 sa žiaci I.A a I.B triedy zúčastnil kurzu pohybových aktivít so zameraním na zimné športy v horskom rekreačnom stredisku Drienica - Lysá. Personálne zabezpečenie tvorili Mgr. Hovanová, PaedDr. Trinkovičová, Mgr. art. Varchoľ a Mgr. art. Seman. Celkovo hodnotím priebeh LVVK na výbornej úrovni a môžem skonštatovať, že ciele a úlohy kurzu boli splnené. Žiaci si vybudovali pozitívny vzťah k lyžovaniu a odchádzali spokojní. Lyžiarsky kurz aj školská akcia boli prínosom pre formovanie osobnosti žiakov, ich sociálny rozvoj a budovanie vzťahu k pohybovým aktivitám v prírode.    

Mgr. Hovanová

FOTOGALÉRIA