• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

pondelok, 12 február 2018 08:17

Fašiangy

V utorok, 13. 2. 2018 sa lúčime s fašiangovým obdobím. Obdobie plesov, zábav, diskoték a karnevalov sa končí pred Popolcovou stredou. Nezvyčajné masky, folklórne tradície a zvyky spolu s  veľkolepou ľudovou zábavou patria k našim národným zvyklostiam. Aj žiaci II. A triedy, z odboru propagačné výtvarníctvo, si vytvorili kašírované masky, ku ktorým si ešte dotvoria kostým a zábava sa môže začať. Mgr. Marta Feketeová                    

FOTOGALÉRIA