• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

pondelok, 16 apríl 2018 08:02

Filmové predstavenie - 13.3.2018

Dňa 13.03.2018 sa žiaci SUŠ v Prešove zúčastnili filmového predstavenia v priestoroch Wawe centrum nezávislej kultúry, Hlavná 121, Prešov. Žiakom boli premietnuté animované filmy Bloody Mary a Cesta do fantázie. Výber animovaných filmov nebol náhodný, ale mal edukačný charakter a bol typickým príkladom pre predmet klasická animácia. PaedDr. M. Valičková