• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

pondelok, 16 apríl 2018 08:05

Návšteva divadelného predstavenia Zelené jelene (Babadlo)

Počas konania talentových skúšok na SUŠ v Prešove sa žiaci školy zúčastnili divadelného predstavenia Zelené jelene v Babadle na Solivare. Dramatizáciu literárnej predlohy pre toto divadelné predstavenie robil náš kolega Juraj Mandel. Autorom literárnej predlohy je Ľubomír Feldek. Knižku Zelené jelene napísal jej autor v roku 1963, ale prvýkrát bola vydaná až v roku 1968. Príbeh je podaný modernou formou, vyzdvihuje ľudské hodnoty, kladie dôraz na spoluprácu medzi ľuďmi, tvorivosť a poctivosť. Na strane druhej odsudzuje pretvárku, vyvyšovanie nad druhými. V príbehu je ukrytá satira na politickú cenzúru. Táto téma je aktuálna i v súčasnosti. Hlavnými postavami sú básnik Eduard a maliar Anastáz, ktorí vytvoria jedinečný umelecký žáner – obrazobáseň. Ich sláva trvá len do chvíle, kým sa v novinách neobjaví fotka vladára Aladára s nápisom Hlava brava. Vladár ich dá za to zatvoriť. Vo väzení vytvoria na stene dielo Zelené jelene, ktoré je zároveň ich cestou na slobodu. Celý príbeh o radosti zo spoločnej tvorby a o veľkom priateľstve má šťastný koniec. Mgr. A. Chromá