• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

piatok, 20 apríl 2018 08:01

Bienále kresby a grafiky 2018

Galéria v Carafovej väznici

BIENÁLE KRESBY A GRAFIKY 2018

19. apríl – 26. máj 2018, vernisáž 19. apríla 2018 o 17.h.

Mestská galéria v Prešove Galéria v Carafovej väznici raz do roka poskytuje priestor aj širokej verejnosti. Tohto roku sa už po tretíkrát predstavia v galérii tí najlepší, ktorí inklinujú k tvorbe ceruzou a grafickým technikám. Odborná porota v zložení akad. maliarka Anna Gregorová, Mgr. art. Zuzana Kaliňáková, Mgr. art Jakub Scholtés vybrala 19 autorov, ktorých práce budú vystavené v galérii. Najviac ocenených je zo SUŠ Vodárenská, úspech dosiahli aj niektorí zo SSOŠ ELBA, ďalší sú z radov verejnosti.

Súčasťou Bienále bude aj výstava s názvom Nebyť ticho, keď sa koná zlo, ktorá reaguje na aktuálne spoločenské dianie. Kresby amatérskeho výtvarníka Antona Klamára a grafiky prešovského výtvarníka Vlada Semana nám pripomenú magické osmičky, ktoré v našich dejinách zohrávali osudové zlomy. Medzi také rozhodne patria roky 1968 a 2018. Anton Klamár bol v časoch sovietskej okupácie pred 50 rokmi 20 ročný študent na vysokej škole v Nitre. Svoj protest proti sovietskej okupácii vyjadril cyklom 19 kresieb. Kresby zachytávajú dobovú atmosféru agresie, strachu , túžby uniknúť, násilnej transformácie spoločnosti, ale nechýba ani humor. Bohatá fantázia jeho obrazov pripomína tvorbu surrealistických výtvarníkov. Kresby mladého autora sú pozoruhodným výbuchom tvorivého ducha, výtvarnou revoltou proti dusnej atmosfére v spoločnosti po vpáde sovietskych vojsk do Československa. Táto tvorivá energia sa predrala z vnútra mladého tvorcu iba raz v pohnutých rokoch 1968, potom už Anton Klamár nevzal ceruzu do rúk, aby reagoval na dianie v spoločnosti. Cyklus 19 kresieb sa tak stal jedinečným autentickým svedectvom o našej dobe spred 50 rokov.

Na udalosti po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a na tému postavenia novinárov v našej spoločnosti zareagoval svojimi grafikami, s ostrým spoločensko-kritickým nábojom, aj výtvarník Vlado Seman. Atmosféra spred 50 rokov v našej spoločnosti zachytená na kresbách Antona Klamára a súčasné protesty Za slušné Slovensko v grafikách Vlada Semana ponúkajú paralely hodné zamyslenia.

Sprievodnou akciou bude aj výstava kresieb a odtlačkov originálneho prešovského sochára Jána Zelinku držiteľa Ceny Oskára Čepana.

Postupujúci autori:

SUŠ Vodárenská                                               Porota:

         1/      Michaela Mydlová                Akad.mal. Anna Gregorová

         2/      Sergej Semanco                    Mgr. art. Zuzana Kaliňáková

         3/      Vladimíra Katančíková                 ( predsedníčka poroty)

         4/      Denisa Krišová                      Mgr.art. Jakub Scholtés

         5/      Matej Mindek

         6/      Alexandra Ďuráková

         7/      Andrea Frišová

         8/      Nikola Hornáčková

         9/      Natália Boženková

         10/    Patrícia Jusková

         11/    Olena Rastrohina

         12/    Michaela Bebková

         13/    Lea Tomková

SSOŠ ELBA

        14/    David Olšák

         15/    Vladimíra Lattová

Verejnosť

         16/    Ľuboš Drimaj

         17/    Oťa Ferenčíková

         18/    Ladislav Turlik

         19/    Ing. Anton Klamár