• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

streda, 25 apríl 2018 20:04

Inovujeme

Dňa 20.4. 2018 sme sa zúčastnili inovačného workshopu v rámci národného projektu inovujme.sk. Realizovala ho Slovenská inovačná a energetická v rámci operačného programu Výskum a inovácie a financovaný bol z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. SIEA je implementačnou agentúrou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Vyškolení lektori strávili 5 hodín so študentmi 3. ročníka a naučili ich, ako myslieť kreatívne a inovatívne. Prostredníctvom hier, cvičení a testov prichádzali na nové nápady a na konci workshopu ich prezentovali vedeniu školy v podobe inovatívnych nápadov využitia zelene a betónových plôch v prednej časti areálu školy. H. Čišková 

FOTOGALÉRIA