• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

streda, 21 november 2018 14:36

Medzinárodný deň školských knižníc 2018

Napísal(a) NČ

Dňa 12.11.2018 sa v našej školskej knižnici uskutočnilo podujatie SKUTOČNÉ KNIŽNICE - SKUTOČNÉ VZDELÁVANIE: 100 ROKOV OD VZNIKU ČESKO-SLOVENSKA. Podujatie sa konalo pri príležitosti Medzinárodného dňa knižníc. V našej malej školskej knižnici sa stretlo 15 žiakov pod vedením vyučujúcej Mgr. S. Bochnovičovej a podarilo sa im vytvoriť celkom milú a tvorivú atmosféru. Žiaci sa premenili na novinárov v roku 1918 a spoločnými silami vytvorili jedno číslo jedinečných novín, v ktorých nechýba rozhovor s prezidentom T. G. Masarykom, článok o záľubách ministra vojny M. R. Štefánika či fejtón o zosadení Habsburgovcov. Mgr. S. Bochnovičová

FOTOGALÉRIA