• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

streda, 21 november 2018 21:00

Olympijský festival mládeže 2018

Napísal(a) NČ

Dňa 21.11.2018 sa uskutočnili na SUŠ medzi triedami turnaje vo florbale mix a v stolnom tenise. Vedúca oboznámila žiakov počas hodín telesnej výchovy o BOZP počas turnajov a o priebehu turnajov. Podmienka pri florbale bola, aby za výber triedy hralo jedno dievča. Turnaje prebiehali v 2 skupinách. 1.skupina ročníky : I.A, I.B, II.A, II.B. 2 skupina ročníky: III.A, III.B, IV.A, IV.B. Víťazi skupín hrali o 1. a 2. miesto a druhí v skupine hrali o 3. a 4. miesto. Ako rozhodca pri florbale bol poverený žiak Richard Petro a pri stolnom tenise sekundoval pán učiteľ Mgr. J. Mandel, ktorým sa touto cestou chcem veľmi pekne poďakovať, že sa zhostili tejto úlohy zodpovedne.
Výsledky turnaja v stolnom tenise:
1. miesto : Alena Miháliková IV. B
2. miesto: Beáta Beňáková I. B
3. miesto: Lenka Vargová III. A
Výsledky turnaja vo florbale:
1. miesto: družstvo III.A
2. miesto: družstvo II. B
3. miesto: družstvo III.B

PaedDr. A. Harčariková

FOTOGALÉRIA