• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

utorok, 20 november 2018 10:24

Deň otvorených dverí 20.11.2018

Napísal(a) NČ

V rámci 25. výročia školy sme do aktivít osláv zahrnuli aj Deň otvorených dverí. Sme veľmi radi, že nás navštívilo množstvo študentov zo základných škôl, ktorých naša škola zaujala. Pri tejto príležitosti sme pre návštevníkov pripravili aj kultúrny program v podobe prehliadky kostýmovej tvorby našich študentov, ako aj tvorivé ateliéry, v ktorých si žiaci mohli vyskúšať rôzne výtvarné techniky. Žiakom ako aj rodičom boli ponúknuté konzultácie k prijímaciemu konaniu a možnostiach štúdia na našej škole. Sme veľmi radi, že k nám zavítali aj naši bývalí absolventi, ktorí sa radi vracajú a spomínajú na roky strávené na našej škole. Veľká vďaka patrí aj naším žiakom a pedagógom , ktorí sa aktívne ujali hostí, či už sprevádzaním po priestoroch školy, alebo odborným výkladom ako aj samotnou prípravou Dňa otvorených dverí 2018. Mgr. H. Čišková

FOTOGALÉRIA