• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

štvrtok, 06 december 2018 09:06

Kurzy kreslenia a maľby pred talentovými skúškami 2019

Napísal(a) NČ

Kurz je zameraný na zvládnutie troch základných tém. 

 

  1. Kresba – osvojenie si základných kresliarskych zručností potrebných pre zvládnutie realistickej kresby zátišia.

 

  1. Maľba – základy výstavby kompozície, základy proporčných vzťahov pri tvorbe ľudskej figúry, precvičenie maliarskych zručností, základne poznatky o farbe.

 

       Priestorový objekt – rozvoj kreativity, predstavivosti a manuálnych zručností.

 

 

Prihlášku a ďalšie informácie nájdete v časti TALENTOVÉ SKÚŠKY - Talentové skúšky - prípravné kurzy.