• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

pondelok, 10 december 2018 09:20

Pozor!!! Oznam pre žiakov I. ročníka

Napísal(a) NČ

Záväzný termín na odovzdanie záväznej prihlášky na lyžiarsky výcvik je najneskôr 17. decembra 2018 + je nevyhnutné doložiť doklad o súhlase lekára k absolvovaniu LK pri čiastočnom oslobodení od TSV. Žiaci vyplnené formuláre odovzdávajú svojim triednym učiteľom. 

Pozn.: Stiahnuť celú prílohu!

Organizačné zabezpečenie k akcii TU