• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

pondelok, 25 marec 2019 08:07

KRAJINÁRSKY KURZ PRE ŽIAKOV II. ROČNÍKA KREMNICA 2019

Napísal(a) NČ

Stredná umelecká škola v Prešove na Vodárenskej ul. č. 3 v súlade so ŠVP a ŠkVP SUŠ pre školský rok 2018/19 realizuje v dňoch od 10.6.2019 do 14.6.2019 povinný krajinársky kurz pre žiakov študijných odborov II.ročníka formou pobytu v meste Kremnica. Vyplnenú záväznú prihlášku na kurz je potrebné doručiť triednemu učiteľovi do 16.4.2019. Informovaný súhlas so záväznou prihláškou nájdete v prílohe.