• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

piatok, 05 apríl 2019 05:42

Riaditeľské voľno - 9.4.2019

Napísal(a) NČ

V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. § 3 ods. 10 Vám oznamujeme, že na základe rozhodnutia riaditeľky Strednej umeleckej školy, Vodárenská 3 v Prešove, bude dňa 9.4.2019 (utorok) udelené žiakom voľno podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riaditeľské voľno sa udeľuje z organizačných dôvodov. Stravníci v školskej jedálni sa individuálne odhlásia z odberu stravy.